Projekty

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 6 „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že výuka v modernizovaných učebnách informatiky ve staré budově byla zahájena!

Po dvouleté práci projektového týmu (Mgr. Šostý, Mgr. Maršálek, Mgr. Vítková, p. Ptašková) se podařilo modernizovat 2 učebny informatiky podle našich přestav a finančních možností. Výsledné dílo bude sloužit nejen pro výuku informatiky, ale také ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 4

Hlavním cílem projektu IROP „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 je však modernizace dvou multimediálních učeben pro naše žáky. Všichni dodavatelé splnili své závazky, takže nyní budou probíhat práce spojené se zprovozněním ICT. Dle plánu má být vše hotovo do 14. 9. 2018, což je termín z naší strany reálný.

Za řešitelský tým

Zbyněk ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 2

V průběhu měsíce srpna  2018  proběhla kolaudace stavebních úprav v rámci projektu „Škola pro všechny“ za účelem zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jednalo se o vybudování schodišťové plošiny a dvou sociálních zařízení. Další novinkou je vybudování nové WIFI sítě ve „staré budově“ a zahájení modernizace dvou počítačových učeben.

Za projektový tým

...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 1

V průběhu měsíce května a června 2018  proběhla realizace stavebních úprav v rámci projektu „Škola pro všechny“ za účelem zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jednalo se o vybudování schodišťové plošiny a dvou sociálních zařízení.

Za projektový tým

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy