Kroužek „Zábavná logika a robotika“

Stejně jako minulý rok i letos probíhá u nás na škole kroužek „Zábavná logika a robotika“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507)“. Tento rok mají žáci možnost pracovat s nově pořízenými robotickými stavebnicemi VEX IQ.

Po úvodním seznámení se se stavebnicí a jejím programováním byli žáci postaveni před první výzvu – postavit a naprogramovat robota pro „soutěž Sumo“. Práce to byla náročná, žáci museli nejprve svého robota sami sestavit a poté ho pomocí optického senzoru naprogramovat tak, aby dokázal jezdit v soutěžním ringu a samovolně z něj nevyjel. Dále bylo potřeba využít senzor vzdálenosti pro zaznamenání soupeře před sebou a také použít dotykový senzor umístěný vzadu k rozpoznání kontaktu se soupeřem.

Když bylo vše připraveno, proběhla samotná soutěž. Byla to velká zábava a z celkových pěti soutěžních týmů se nejvíce zadařilo robotu týmu tvořeného z žáků 8. C – Tomáš Adamčík, Matouš Koribanič a David Dorociak. Vítězům gratulujeme.

Na to, jak takový zápas robotů probíhal, se můžete podívat níže.

Mgr. Petr Filar