IROP

Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnosti

Informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě ...

Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnosti

Informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě ...

Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnosti

 

 

Vážení,

informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 7 „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412

Vážení,

informuji Vás, že realizační část projektu „Škola pro všechny“ (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412), který je spolufinancován z prostředků EU, byla k  24. 9. 2018 ukončena.

Hlavní a vedlejší aktivity, tzn.:

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • pořízení vybavení budov a učeben (obměna ...