Projekt „Škola pro všechny“

Další projektová žádost schválena!

Tato jednoduchá věta shrnuje roční úsilí školního projektového týmu (Mgr. Z. Šostý, Mgr. L. Maršálek, Mgr. Y. Vítková, Z. Ptašková), který zpracoval a předložil projektovou žádost „Škola pro všechny“ v rámci příslušné výzvy ITI ostravské aglomerace, která je zprostředkující organizací Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro období ...