Nepřehlédněte

Upřesnění II – Informace ředitele školy č. 19 – Provoz školy od 4. 1. 2021 (aktuálně do 29. 1. 2021)

Vážení rodiče,

informuji Vás, že provoz naší školy v týdnu od 25. ledna 2021 bude i nadále probíhat v režimu jako dosud, tzn. v souladu s Informací ředitele školy č. 19 – viz

Předání vysvědčení za první pololetí školního roku 2020-2021 proběhne následujícím způsobem:

  • Žákům, kteří se účastní prezenční výuky, ...

Informace k uhrazení poplatku Školného

V měsíci lednu 2O21 je nutno zaplatit částku 1500,- Kč za období leden – červen 2021 ( zůstává výše 250,- Kč za měsíc).

Způsob úhrady :

  • inkasem (rozhodnete-li se přejít na tuto možnost, je nutno odevzdat souhlas s provedením inkasa do 13. 1. 2021)
  • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300, do Poznámek uveďte – ...

UPŘESNĚNÍ – Informace ředitele školy č.19 – Provoz školy od 4. 1. 2021 (aktuálně do 22. 1. 2021)

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 4. 1. 2021 se bude výuka na naší škole řídit metodickým pokynem MŠMT ČR – viz.

V přílohách naleznete „Pokyn ředitele školy č. 8“, včetně rozvrhů hodin distanční výuky pro žáky 3. – 9. ročníku.

Organizace školy:

Základní škola

  • prezenční výuka žáků ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost