Nepřehlédněte

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že ve středu 19. 9. 2018 se budou od 16.00 do 17.00 konat třídní schůzky. Jednání budou probíhat v jednotlivých třídách.

Těšíme se na Vaši účast​

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 6 „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že výuka v modernizovaných učebnách informatiky ve staré budově byla zahájena!

Po dvouleté práci projektového týmu (Mgr. Šostý, Mgr. Maršálek, Mgr. Vítková, p. Ptašková) se podařilo modernizovat 2 učebny informatiky podle našich přestav a finančních možností. Výsledné dílo bude sloužit nejen pro výuku informatiky, ale také robotiky, která má v našich osnovách letos premiéru ...

Informace ředitele školy – pokračování stavebních prací – ZMĚNA

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z důvodu zajištění bezpečnosti jsem po dohodě se stavební firmou dnes 5. 9. 2018 uzavřel pro žáky a veřejnost zadní prostor „staré budovy“ (vstup do šaten, zadní vstup do budovy) a to na celou dobu provádění prací.

Ke vstupu do školy a odchodu ze školy bude využíván  v tomto období pouze hlavní vchod z ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost