Nepřehlédněte

Představujeme Druhý krok

Rádi bychom Vás informovali, že v letošním školním roce jsou žáci 3. ročníku nově zapojeni do dlouhodobého preventivního programu DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP), který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení.

V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků (na naší škole pod vedením školní psycholožky Veroniky Dobešové a metodičky prevence Lenky Drahotuské) učí být ...

Projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV

Vážení rodiče, žáci, pedagogové,
informuji Vás o skutečnosti, že námi podaný projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV byl ze strany MŠMT ČR schválen.

Obsahově je zaměřen mj. na personální podporu (pozice školního psychologa), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu čtenářské a digitální gramotnosti, realizaci vzdělávacích akcí a vybavení školy v souladu s danými ...

Placení příspěvku za školní družinu (leden – červen 2019)

Dobrý den,

v měsíci lednu 2019 je třeba zaplatit za školní družinu 1.200,- Kč za období leden – červen (200,- Kč za měsíc). Pokud budete své děti odhlašovat, požádejte paní vychovatelku o příslušný formulář. Školní družina se platí bezhotovostně takto:

  • Platba inkasem  – pokud jste platili inkasem už za září – prosinec ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost