Nepřehlédněte

Soutěž Eurorebus

I v tomto školním roce  se některé třídy druhého stupně zapojily do celostátní soutěže Eurorebus. Žáci osmého a devátého ročníku si svými bodovými zisky vybojovali účast v krajském kole. To se konalo v neděli 21.4. 2024 na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. Školu reprezentovalo 5 tříčlenných týmů. Žáci řešili rozsáhlý vědomostní test s využitím tematického Atlasu dnešního ...

Volitelné předměty pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, milí žáci,

pro školní rok 2024/2025 si žáci budoucího 6. a 8. ročníku volí volitelné předměty. Žáci budoucího 6. ročníku si vyberou jeden volitelný předmět, žáci budoucího 8. ročníku si vyberou dva volitelné předměty. Žáci budoucího sedmého ročníku si volí druhý cizí jazyk. Anotace jednotlivých volitelných předmětů naleznete v příloze. Nabídku volitelných předmětů obdrží žáci i rodiče  prostřednictvím svých třídních učitelů na třídních ...

Informace o rozhodnutí ředitele školy – Přijetí k základnímu vzdělávání; Odklad povinné školní docházky od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2024-2025 podalo žádost 119 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Z důvodu nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí o ...

Informace ředitele školy – Volba členů školské rady pro období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete základní informace ve věci voleb členů školské rady při naší základní škole. Zásadní změnou je možnost elektronického hlasování.

O podrobnostech Vás budeme informovat v rámci třídních schůzek a následně pomocí našich webových stránek a Bakalářů.

Z. Šostý, ředitel školy

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v následujícím týdnu proběhnou třídní schůzky.

Termín: středa 17. 4. 2024

Místo a hodina:

  • 1. – 5. ročníku od 16:00  v kmenových třídách,
  • 6. – 9. ročníku od 16:30 v kmenových třídách,
  • od 17:00 budou následovat konzultace rodičů s vyučujícími jednotlivých ...

Stanovení pravidel a kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Vážení rodiče,
v rámci tohoto dokumentu (viz příloha) naleznete souhrnné informace potřebné pro zápis Vašich dětí do první třídy k zahájení základního vzdělávání na naší škole od školního roku 2024-2025.

Základní informace

Způsob zápisu

  • V letošním roce proběhne zápis našich nových žáků prezenčně, avšak pro urychlení administrativy žádáme o online podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost