Nepřehlédněte

Družinový atletický trojboj

Dnešní odpoledne ve školní družině jsme věnovali atletice. Hod, skok z místa a běh čekal vybrané žáky z každého oddělení školní družiny.

Na tribuně tělocvičny burácel křik a tajil se dech z řad kamarádů a fanoušků. Počet startujících byl velký a výkony byly velmi srovnané, ale každý z účastníků ze sebe vydal to nejlepší.

1. kategorie ...

Volby dvou členů školské rady – zákonní zástupci nezletilých žáků

Vážení rodiče,

volba dvou zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne kombinací elektronického hlasování – systém Bakaláři „Ankety“ a možností osobního odevzdání hlasovacího lístku do hlasovací urny v prostoru vchodu do budovy ve dnech 20. – 21. 5. 2024.

Elektronické hlasování bude umožněno od 8:00 prvního dne do 22:00 druhého dne.

Osobní volba bude umožněna ve dnech ...

Jazyky hrou

Let´s play in English! Spiel mit Deutsch! Играем пo – русски!

Těmito motty jsou každoročně zvány soutěžní dvojice na jazykové klání na ZŠ Mládežnická s rozšířenou výukou jazyků v Havířově-Podlesí. Hlídky plní jazykové úkoly na 10 stanovištích v časovém limitu 3 minut. Musí prokázat pohotovost v reakci na mluvené otázky, porozumět poslechovému cvičení, orientovat se v ...

Cesta za historií

Ve čtvrtek 2. května se žáci 9. A a 9. C vypravili na dějepisnou exkurzi do Polska. Název státu každému napoví, že to nebyl žádný pohodový výlet. Ano, čekalo je svědectví hrůz, které  za 2. světové války napáchali nacisté. Samotné město Osvětim, ač je dnes upravené a moderní, nevyzařuje žádnou pozitivní energii, a co teprve památník holokaustu, koncentrační tábor!

Kamkoli se člověk ...

Anketa pro rodiče našich žáků – Tvoříme vizi 2027

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s prosbou ve věci vyplnění krátké ankety týkající se činnosti naší školy a jejich služeb. O dané skutečnosti jsme Vás informovali na posledních třídních schůzkách.

Anketu lze vyplnit pouze elektronicky v systému BAKALÁŘI – levé menu „ANKETY“ – „Vyplňování anket“. Zjištěná data budou využita pro další naši práci, zejména při tvorbě plánu rozvoje školy v období ...

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

V pondělí 6. května 2024 v 16:00 proběhne informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků. V rámci schůzky Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání nebo o odkladu školní docházky.

Program:

  • organizace školního roku 2024/25,
  • informace o školním stravování a školní družině,
  • předání rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo o odkladu školní ...

Informace ředitele školy – Volba členů školské rady pro období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete základní informace ve věci voleb členů školské rady při naší základní škole. Zásadní změnou je možnost elektronického hlasování.

O podrobnostech Vás budeme informovat v rámci třídních schůzek a následně pomocí našich webových stránek a Bakalářů.

Z. Šostý, ředitel školy

 

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost