Nepřehlédněte

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019-2020 podalo žádost 98 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 12 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze této ...

Volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

pro školní rok 2019/2020 si žáci budoucího 6.–8. ročníku volí jeden až tři volitelné předměty. Žáci budoucího sedmého ročníku si volí druhý cizí jazyk. Anotace jednotlivých volitelných předmětů naleznete v příloze. Nabídku volitelných předmětů obdrží rodiče na třídních schůzkách. Přihlášku odevzdají žáci do 26. 4. 2019 třídním učitelům.

Yweta Vítková

Nové přihlašování do školní družiny od září 2019

Vážení rodiče,

ve školní družině budou ve školním roce 2019/2020 zavedeny změny, které se budou týkat zápisu a placení školní družiny.

Na zápis budou vychovatelky připravené 29. a 30. 8. 2019 od 9.00 do 13.00 hodin u školního bufetu. Zápisní lístek budete mít připravený na našich stránkách, nebo u vychovatelek ve škole. Musíte jej vyplnit na obou ...

Škola má narozeniny 1889-2019

Vážení,

v příloze naleznete informace o plánovaných akcích (do 30. 6. 2019) konaných při příležitosti oslav 130 let od zahájení výuky na naší škole.

Z. Šostý

 

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost