Nepřehlédněte

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 2

V průběhu měsíce srpna  2018  proběhla kolaudace stavebních úprav v rámci projektu „Škola pro všechny“ za účelem zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jednalo se o vybudování schodišťové plošiny a dvou sociálních zařízení. Další novinkou je vybudování nové WIFI sítě ve „staré budově“ a zahájení modernizace dvou počítačových učeben.

Za projektový tým

Mgr. Zbyněk ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost