Nepřehlédněte

Informace ŘŠ – vyúčtování stravného – UPŘESNĚNÍ XXIV

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve věci vyúčtování stravného za nevyčerpané obědy v období březen – červen 2020 jsem rozhodl, že po provedení inventury ve školní jídelně k 30. 6. 2020 budou následně přeplatky zaslány bezhotovostní formou na účty zákonných zástupců žáků a to do 10. července 2020.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ŘŠ – úplata za školní družinu – UPŘESNĚNÍ XXIII

Vážení rodiče,

informuji Vás, že jsem v souladu s doporučením MŠMT ČR rozhodl ve věci úplaty za školské služby – školní družina za období měsíců duben – červen 2020, kdy daná služba nebyla z naší strany realizována, ji nyní nevracet zákonným zástupcům žáků, ale použít ji na zaplacení úhrady poplatku za měsíce září – listopad 2020. V praxi to bude ...

Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků 2. stupně – UPŘESNĚNÍ XXII

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 8. června 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně jsem rozhodl, že naše škola umožní zmiňovanou přítomnost žáků ve stanovených dnech a hodinách. Každá třída bude třídním učitelem rozdělena na 2 skupiny (A, B), které se postupně mají možnost zúčastnit stanovených aktivit (viz příloha ...

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v úterý  9. 6. 2020 ve školní jídelně po jednotlivých třídách při dodržování časového rozpětí a hygienických opatření.

Seznamy tříd v kódech:

1.A  2020-18, 2020-22, 2020-17, 2020-25, 2020-11, 2020-48, 2020-52, 2020-62, 2020-42, 2020-83, 2020-82, 2020-09, 2020-84, 2020-59, 2020-32, 2020-13, 2020-24, 2020-37, 2020-30, 2020-73, 2020-12, ...

NOVÝ FORMULÁŘ – Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků – UPŘESNĚNÍ XXI

Vážení rodiče,

informuji Vás, že včera zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě. Formulář je ke stažení na webu CSSZ.cz. Nově se zde zaškrtávají důvody, proč dítě nechodí do školy. Tiskopis vyplňuje pouze rodič, škola nic nepotvrzuje.

Viz –  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

...

Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků – UPŘESNĚNÍ XX

Vážení rodiče,

jak jsem Vás již informoval v minulých sděleních, od 25. 5. 2020 začíná prezenční výuka pro zájemce z řad žáků 1. – 5. ročníku, kteří byli rozděleni do skupin podle zadaných kritérií a našich možností. Výuka pro 14 skupin bude probíhat v časovém intervalu od 8:00 do 12:00 a ve 3 skupinách od 8:00 do ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost