Nepřehlédněte

Pozvánka na třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků.

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků proběhne s třídními učitelkami ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 16.30 hod. ve třídách.

Program:

  • představení třídní učitelky, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga,
  • informace o organizačních záležitostech,
  • informace o školních pomůckách a potřebách.

Těšíme se na Vaši účast a další ...

Inspirativní cesta do Liberce

Ve dnech 3. – 4. 5. 2018 jsme po předcházející domluvě navštívili základní školu v Liberci (Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace), která je mj. známá zaváděním ICT do výuky a to zejména v oblasti robotiky. Během našeho pobytu jsme nejen zhlédli inspirativní vyučovací hodiny a volnočasové aktivity, ale diskutovali jsme také o nezbytném technickém a personálním ...

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018-2019 podalo žádost 98 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 11 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze této ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost