Nepřehlédněte

Sběr kaštanů a žaludů

Na naší škole obnovujeme již tradiční sběr kaštanů a žaludů. Uskuteční se každý pátek od 1. října do 5. listopadu. Bude otevřen vchod pod jídelnou z Husovy ulice, kam můžete přinést nasbírané kaštany a žaludy v době od 7:15 do 7:55.

Děkujeme, že pomůžete dobré věci.

Milada Kaňáková

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje

Vážení rodiče, žáci,

tradiční přehlídka škol a firem „Trh vzdělávání a uplatnění„, která měla proběhnout 30. 9. 2021 v hale Polárka ve Frýdku-Místku, SE NEUSKUTEČNÍ.

Žáci a rodiče mohou využít dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách a online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, kterého se školy okresu Frýdek-Místek zúčastní na https://veletrh-skol.msk.cz/ v době 10-18 hodin dne ...

Třídní schůzky

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v následujících dnech proběhnou třídní schůzky dvěma způsoby:

Ve středu 22. 9. 2021 se uskuteční schůzky 1. a 6. ročníku od 16:00 prezenčně ve škole, v kmenových třídách.

Ve středu 22. 9. 2021 se uskuteční třídní schůzky online v prostředí Teams ve všech zbývajících ročnících od 17:00.

Těšíme se na vaši účast

Provoz školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v souladu s ukončením platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) k 10. 9. 2021 nebude školou od 13. 9. 2021 vyžadováno testování žáků, včetně omezení při výuce tělesné a hudební výchovy.

Dále platí Pokyn ředitele školy č. ...

Legislativa školy – září 2021

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2021.

  • Školní řád
  • Pravidla pro hodnocení žáků
  • Váha známky
  • Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení“, včetně žádosti
  • Směrnice „Vyřizování stížností“
  • Vnitřní řád školní družiny
  • Vnitřní řád školní jídelny

Dané dokumenty Vám budou také zaslány prostřednictvím informačního systému ...

Zahájení školního roku 2021-2022 – Pokyn ředitele školy č. 1

Vážení rodiče, žáci,

v příloze této zprávy naleznete informace týkající se zahájení výuky na naší škole od 1. 9. 2021. Kromě Pokynu č. 1 zveřejňuji i příslušné dokumenty vydané MŠMT ČR a MZ ČR týkající se stanovení hygienických podmínek spojených s účastí žáků na prezenční výuce.

Rodičům našich prvňáčků sděluji, že umožníme jejich přítomnost ve ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost