Nepřehlédněte

Zápis do školní družiny

Dobrý den, bude nám zase začínat nový školní rok 2019/2020. Do školní družiny budete potřebovat:

  1. Zápisní lístek – je přihláškou do školní dužiny. Máte jej připojený i k tomuto článku. Zápis do družiny bude probíhat 29. a 30. 8. 2019 a 2. 9. 2019. V srpnových dnech budeme u vchodu do školy u bufetu v čase 8.00 ...

Informace o dění ve škole

Vážení,

na začátku července byly zahájeny stavební práce týkající se modernizace rozvodů vody v přístavbě naší školy. Průběžně probíhají kontrolní dny za účasti ředitele školy a zástupců firmy. Plánované ukončení díla se předpokládá začátkem měsíce srpna.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Veliký úspěch dětí ze šachového kroužku

Na konci měsíce června 2019 se naši žáci, kteří navštěvují šachový kroužek (1. a 2. ročník), zúčastnili „Šachového turnaje králů a královen“.

Pořadatelé ze SVČ Klíč a Beskydské šachové školy připravili pro děti velmi zajímavý herní program. Hrály se dva samostatné turnaje 1. a 2. třídy a na závěr se z konečných výsledků sestavily dvoučlenné týmy pro určení nejlepších ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost