Nepřehlédněte

Informace ředitele školy č. 5 – Povinnost používání roušek i ve výuce (žáci a pedagogové 2. stupně)

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci

v souladu s nařízením MZ ČR ze dne 17. 9. 2020 Vás informuji, že od pátku 18. 9. 2020 platí pro všechny osoby, které vstoupí do naší budovy zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Povinnost používat ochranné prostředky (respirátor, rouška, ústenka, ..) i ve výuce platí pro žáky a pedagogy ...

Informace ředitele školy č. 4 – Doporučený postup k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který naleznete v přílohách této informace. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Jedná se o dokumenty:

  • Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19 viz příloha č. 1
  • Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 ...

Školní legislativa – aktualizace k 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2020

  • Školní řád
  • Pravidla pro hodnocení žáků
  • Váha známky

Další dokumenty budou zveřejněny v nejbližší době.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Zápis do školní družiny, školné

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že:

  • zápis do školní družiny proběhne ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2020 formou odevzdání vyplněné „Přihlášky/zápisního lístku“ do školní družiny, kterou si můžete v srpnových dnech vyzvednout a vyplnit u paní vychovatelky v prostorách vstupu do školní jídelny z ul. Husova od 8.00 do 13.00 h. V případě, že máte možnost si daný dokument (viz příloha) sami ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost