Nepřehlédněte

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

NEPŘEHLÉDNĚTE

UPOZORŇUJEME STRÁVNÍKY, ŽE PONDĚLÍ 28.6.2021 DO 7,30 hod BUDE POSLEDNÍM DNEM PRO ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA MĚSÍC ČERVEN.

PO TOMTO DATU JIŽ ODHLÁŠKU NELZE PROVÉST.

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní jídelny

1 ZŠ se zúčastnila mezinárodního projektu DigitalTesiLIVE!

V pátek 11. 6. 2021 se naše škola doslova “připojila“ k pilotnímu maďarského projektu s názvem DigitalTesiLIVE! Cílem zahraničního projektu bylo poskytnout metodickou ukázku a sdílet nové přístupy k praxi a podpořit tělesnou výchovu prostřednictvím moderních digitálních prostředků.

O tom, že propojit, sdílet “naživo“ online hodiny “tělocviku v angličtině“ a zacvičit si podle ukázek z různých evropských škol opravdu ...

Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých ...

Třídní schůzka budoucích prvních tříd

Vážení rodiče předškoláků,

třídní informační schůzky budoucích prvních tříd se uskuteční 16. 6. 2021 od 15 hod. ve třídách pod vedením třídních učitelek. Budou dodržena hygienická pravidla a proto Vás žádáme, aby se dostavil jen jeden zákonný zástupce.

Program:

  • seznámení se zařazením Vašeho dítěte,
  • předání zbývajících rozhodnutí,
  • organizační informace třídní ...

Informace ředitele školy č. 26 – Dodatek č. 4 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že počínaje dnem 24. 5. 2021 se prezenční výuka týká všech ročníků naší školy. Provoz školních služeb, tzn., školní družiny a školní jídelny bude realizován v plném rozsahu.

  • Všechny činnosti jsou však podmíněny dodržováním platných hygienických norem stanovených příslušnými institucemi.             Z tohoto důvodu jsou upraveny nejen příchody a odchody žáků, ale také organizace školní jídelny a školní ...

Volba členů školské rady pro funkční období 2021 – 2024, včetně dodatku č. 1

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete informace týkající se volby členů školské rady pro období 2021-2024, včetně dodatku, který upřesňuje časový harmonogram voleb.

Termín
a) Volba zástupců pedagogických pracovníků
7. červen 2021 od 13:00 do 16:00 sborovna školy

b) Volba zákonných zástupců žáků 7. – 9. červen 2021

  • ...

Škola

Školní družina

Školní jídelna

Projektová činnost