Čtvrté adaptační setkání budoucích školáků posílilo klíčové dovednosti a připravenost dětí na zápis do základní školy

Poslední setkání v rámci projektu „Budu školákem“ proběhlo na naší základní škole  v úterý 14. března odpoledne.  Tentokrát bylo určeno nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Pro předškoláky bylo připraveno celkem šest center, které jim přiblížily systém práce projektové výuky v programu Začít spolu, jemuž se frýdecká „jednička“ věnuje již několik desítek let.

Asi nejdůležitější při příchodu do první třídy je vědět, co vše si musí takový školák nachystat do své aktovky. Byly připraveny hned dvě školní brašny a děti si vyzkoušely naskládat do ní to, co tam opravdu patří a poznat věci, které se do školy nenosí. Také se učily pracovat s rozvrhem hodin. V centru pracovních činností si malí návštěvníci vyzkoušeli vyrobit papírový větrník – rozvíjeli jemnou motoriku, práci prstů a manuální dovednosti. Pohybové centrum nabídlo rozvoj přesnosti a obratnosti – hod míčkem na cíl, skákání po žebříku. Ovládat své tělo totiž vůbec není jednoduchá věc a nasměrovat správně své pohyby je potřeba se naučit. V hudebním centru děti uvolnily všechnu nahromaděnou energii – a že jí bylo požehnaně. Předváděly básničky, tančily, zpívaly, skákaly a dokonce si vytvořily vlastní malou doprovodnou kapelu.

Mít přehled o přírodních vědách je důležitá dovednost. Přírodovědecké centrum dětem nabídlo pohled do mikrosvěta prostřednictvím mikroskopů. Pod sklíčkem děti našly vzorek z mravence, žížaly, slupky z cibule. Dokonce si připravily vlastní preparát k pozorování a naučily se pracovat s laboratorním sklem. A takové programování, to teprve byla jízda!  Jezdili krásní žlutí Beeboti cestou na obrázky, které připravili žáci naší školy. A předškoláci – ti se naučili základní dovednosti programování.

K dispozici rodičům, jejich otázkám a potřebám byly pracovnice našeho školního poradenského pracoviště – speciální pedagožka a psycholožka. Rodiče se na ně mohli obracet s dotazy ohledně zápisu žáků do prvních tříd a odkladů povinné školní docházky. S vychovatelkami mohli rodiče probrat provoz školní družiny.

Poslední setkání se našim budoucím prvňáčkům moc líbilo a všichni se do školních lavic v září už moc těší. A my se těšíme na ně.                                                   Renata Spustová