Škola

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dobrý den,

v měsíci lednu 2020 je třeba zaplatit za školní družinu 1.500,- Kč za období leden – červen 2020 (250,- Kč/ 1 měsíc).

Poplatek za využívání školní družiny se platí pouze bezhotovostně a to jedním z následujících způsobů:

  • Platba inkasem – pokud jste platili inkasem už za období září – prosinec ...

V kopané jsme byli úspěšní

V prvním týdnu po vánočních prázdninách proběhly na 1. stupni ve spolupráci s Městským fotbalovým klubem dva turnaje v sálové kopané. Ve středu 8. ledna hráli čtvrťáci a páťáci za účasti 6 týmů na 6. ZŠ (15. ročník). Skončili na výborném 2. místě. Ve čtvrtek 9. ledna se na naší škole uskutečnil 8. ročník kopané 2. a ...

Soutěž v anglické konverzaci

V úterý 7. 1. 2020 se konalo školní kolo soutěže v anglické konverzaci. V kategorii 6. a 7. ročník se na 1. místě umístil Ondřej Haštaba 7.A, na 2. místě Adam Kaňák 6.A a na 3. místě Dominika Bystřičanová 6.C. V kategorii 8. a 9. ročník 1. místo získal Daniel Witosz 8.A, ...

Žáci osmých ročníků bádali ve Světě Techniky

V posledním prosincovém týdnu se žáci všech osmých ročníků postupně vypravili na chemickou exkurzi do Světa Techniky v Dolních Vítkovicích na výukový program Pr.V.K.Y. 

Praseodyum, Vanad,  K-Draslík, Yttrium jsou zástupci velké skupiny prvků, jenž vládnou našemu světu.

Dmitrij Ivanvič Mendělejev je seřadil do univerzálního katalogu všeho ve ...

Šachy

Dne 18.12.2019 proběhlo okresní kolo soutěže v šachu starších žáků, naše družstvo se umístilo na 4. místě a  postupuje do kola krajského. Gratulujeme.

Vánoční turnaj v piškvorkách

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 proběhl již 8. ročník vánočního turnaje v piškvorkách. Třídní kola probíhala v prosinci ve všech třídách 2. stupně a do školního kola postoupilo celkem 34 žáků.

Do školního kola postoupili vždy dva žáci z každé skupiny volitelných předmětů praktická matematika a matematika pro bystré hlavy. Všichni soutěžící byli rozlosováni do dvojic a začalo urputné ...