Škola

Sopky „Pod sovou“ chrlily barevnou lávu

Po téměř půlroce se sešly pohromadě děti druhého ročníku z projektových tříd Začít spolu na frýdecko-místecké „jedničce“ a hned se pustily do práce. Ve svém druhém projektovém týdnu zavzpomínaly na loňské ještě normální prázdniny a prozkoumaly slunnou Itálii, místo, kam mnoho z nich jezdilo s rodiči na dovolenou.

Práci ve čtyřech pracovních centrech předcházelo motivační vyprávění v komunitním ...

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 9. 9. 2020 od 16:00. Schůzky se uskuteční v kmenových třídách. Vzhledem k dané situaci, prosíme o vaši přítomnost v rouškách.

Obsahem schůzek budou informace o organizaci výuky, stravování a činnosti školní družiny ve školním roce 2020/2021 s ohledem na nutnost dodržování hygienických pravidel. Vaše přítomnost na třídních schůzkách je velmi ...

Přijímací řízení _ výsledky

          Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo devátý ročník 61 žáků, z toho jsou 2 žáci v zahraničí.
Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním ...

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v úterý  9. 6. 2020 ve školní jídelně po jednotlivých třídách při dodržování časového rozpětí a hygienických opatření.

Seznamy tříd v kódech:

1.A  2020-18, 2020-22, 2020-17, 2020-25, 2020-11, 2020-48, 2020-52, 2020-62, 2020-42, 2020-83, 2020-82, 2020-09, 2020-84, 2020-59, 2020-32, 2020-13, 2020-24, 2020-37, 2020-30, 2020-73, 2020-12, ...

Když žák učí učitele…

Poslední dobou se na stránkách naší školy v sekci Novinky z výuky mnoho příspěvků neobjevuje. My ale učíme. Učíme on-line. Počítač se nám stal prostředníkem a rovnocenným parťákem. Přestože komunikujeme na dálku, máme k sobě blízko. Mí třeťáci a jejich rodiče mě o tom stále přesvědčují. Když jsem před pár týdny zadala téma Letošní Velikonoce tak trochu jinak...

Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

pro školní rok 2020/2021 si žáci budoucího 6.–8. ročníku volí jeden až tři volitelné předměty. Žáci budoucího sedmého ročníku si volí druhý cizí jazyk. Anotace jednotlivých volitelných předmětů naleznete v příloze. Nabídku volitelných předmětů obdrží žáci i rodiče  prostřednictvím svých třídních učitelů. Svůj výběr volitelných předmětů sdělí žáci svým třídním učitelům do 27. ...