Škola

Videoprojekce o Kubě

Dne 12. 11. 2018 se žáci 7. ročníků zúčastnili v kině P. Bezruče výukové projekce na téma Kuba dvě tváře svobody. 75 minut bylo naplněno originálními fotkami, krátkými videodokumenty, pověstmi a vzdělávacími animacemi. Celý pořad živě komentovali tvůrci programu – cestovatelé a fotografové společnosti Svět kolem nás, kteří na závěr v krátké besedě odpovídali i na zvídavé dotazy ...

Adaptační pobyt 6. ročníku

Dne 5. 9. 2018 jsme se my, všichni žáci 6. tříd, sešli s nabalenými batohy před školou a netrpělivě čekali na autobus, který nás odvezl do areálu Skipark Gruň ve Starých Hamrech.

A protože nám počasí přálo, hned po ubytování jsme vyrazili ven, kde jsme se věnovali seznamovacím hrám. Uteklo to velmi ...

Etická výchova na 1. stupni

Od letošního školního roku vyučujeme na prvním stupni etickou výchovu.  Ta je implementována do našeho ŠVP  průřezově do jednotlivých vyučovacích předmětů, hlavně ale do předmětu český jazyk.

Ve výchovném působení klademe důraz na týmovou a kooperativní činnost. V komunitních kruzích a v projektech pracujeme s vlastním prožitkem a sdílením zkušeností. Zážitková metoda a učení posilováním žádoucího chování patří mezi nejčastěji používané ...

První kroky při výuce robotiky s využitím LEGO WeDo

Jak jsme začínali?

Po počátečním představení stavebnic Lego WeDo, vysvětlení pravidel nutných pro vlastní práci, roztřídění dílu a ukázce spojení základní jednotky s PC přes Bluetooth se v úvodních hodinách žáci začali seznamovat s ovládáním aplikace WeDo. A co dovedeme po třech lekcích? – viz fotografie

Za tým pedagogů (Mgr. Maršálek, Mgr. Literák, p. Aldersová)

koordinátor ICT ...

O šachový kroužek je stále zájem

Vážení rodiče,

již pátým rokem probíhá na naší škole ve spolupráci s Beskydskou šachovou školou a Magistrátem města Frýdku-Místku výuka šachu. Do tohoto pilotního projektu jsou zapojeni žáci prvních a druhých tříd. Pod odborným vedením, v letošním školním roce Mgr. Kateřiny Miturové, děti rozvíjejí prostřednictvím šachové hry své matematicko-logické schopnosti.

Šachový kroužek však není zaměřen pouze na šachovou ...

Hornická desítka – 2. místo v soutěži škol

V sobotu 3. listopadu 2018 proběhl 33. ročník Hornické desítky. Přes nepřízeň počasí startovalo v Závodech mládeže (836 m) celkem 918 dětí a v nesoutěžním Běhu pro zdraví (1000 m) se proběhlo 772 běžců.

A jak dopadla soutěž škol? Celkem 81 startů stačilo 1. ZŠ k zisku 2. místa a tím i odměně sportovního vybavení v hodnotě 7000 Kč a všichni běžci si mezi sebou rozdělí 4 kg ...