Škola

Vybíjená

Březnové dny jsou pro páťáky ve znamení jedné z nejoblíbenějších her-vybíjené. Hoši hráli na naší škole v pátek 15. března o postup s dalšími čtyřmi školami a pouze jeden bod v prodloužení je odsunul na 2. místo. Děvčata byla úspěšnější. V okrskovém kole na 6. ZŠ vybojovala 1. místo. Ve středu 20. března hrály naše hráčky v domácím prostředí se 4 týmy o postup do krajského ...

Pasco ve výuce chemie

V dnešních hodinách  volitelného předmětu „Příroda vědecky a hrou“ měla třída 9.C  badatelsky orientovanou výuku s měřící sadou Pasco.  Žáci pracovali na těchto úlohách –

1, Co je nejlepší nápoj na světě? – z hlediska zubů – měření pH běžně dostupných nápojů.
Žáci nejdříve stanovili hypotézu a poté měřili pH nápojů pH ...

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 18. 3. 2019 se PETR DOROCIAK / 9. B / v Ostravě zúčatnil konverzační soutěže v ruském jazyce a velmi úspěšně reprezentoval naši školu / 5. místo v kraji /. V silné konkurenci /gymnázia/ se neztratil a odnesl si i diplom za vynikající ústní projev a bohatou slovní zásobu. Благодарим и желаем дальнейших успехов в изучении русского языка.

Kreativní matematická soutěž při příležitosti 130. výročí školy

Soutěž o nejoriginálnější příklad s výsledkem „130“ připravuje Základní škola Petra Bezruče v rámci oslav svého 130. výročí. Od jejího založení v roce 1889 uplynulo již 100+30 let.

Žáci prvního i druhého stupně budou během měsíců březen – červen  vymýšlet příklady z různých oblastí matematiky. Využít mohou své znalosti celých, přirozených, desetinných a racionálních čísel, procent či slovních ...

Loutnička

Ve čtvrtek 14.3. 2019 proběhla na 8. ZŠ Loutnička – soutěž ve zpěvu lidových písní. Naši školu za druhý stupeň reprezentovali žáci sedmých ročníků – Vojta Novák a Markéta Polášková. Oba se dobře vypořádali s trémou a podali velmi slušné pěvecké výkony, na postup to ale nestačilo. Přední umístění získali kluci z Kozlovic a holky z Lískovce.

Vojtovi a Markétě moc děkuji za spolupráci a k výkonům ...

Soutěž lidových písní

Nejlepší zpěvačky z 1. stupně se zúčastnily soutěže lidových písní „Loutnička“.

Naši školu reprezentovaly tři žákyně: Heidi Štupáková z 1. B, Nella Maderová ze 4. B a Marie Olšáková z 5. C.

1. místo získala Nella Maderová ve III. kategorii;

2. místo patří Heidi Štupákové z 1. B v I. kategorii.

Děvčatům blahopřeji k úspěchu!