Škola

Veliký úspěch dětí ze šachového kroužku

Na konci měsíce června 2019 se naši žáci, kteří navštěvují šachový kroužek (1. a 2. ročník), zúčastnili „Šachového turnaje králů a královen“.

Pořadatelé ze SVČ Klíč a Beskydské šachové školy připravili pro děti velmi zajímavý herní program. Hrály se dva samostatné turnaje 1. a 2. třídy a na závěr se z konečných výsledků sestavily dvoučlenné týmy pro určení nejlepších ...

Mokrá netradiční olympiáda

Letos jsme olympiádu krapet odložili… Jak se dnes ukázalo, přineslo to určité výhody. Tradice šla stranou, protože nás letní teploty vylákaly ven. A tak jsme tělocvičnu vyměnili za park naproti škole. Využili jsme horka a na osmi stanovištích se setkávali

s vodou… v různých disciplínách. Všem se nejvíce zamlouvala tzv. želva (přenášení vody na zádech), ale líbila se také zkouška naší ...

NEJ sportovci na 1. stupni

Již tradičně na konci školního roku bylo vyhodnoceno 21 nejúspěšnějších sportovců a sportovkyň z 1. – 5. ročníků, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v těchto sportovních soutěžích: přespolní běh, florbal, šachy, sálová kopaná, přehazovaná, vybíjená, šplh, kopaná a atletický trojboj. Oceněným dětem přejeme, aby se jim ve sportu dařilo i  po prázdninách a těšíme se na další skvělé sportovní ...

Celoroční ŽP soutěž o dort

Od září do června se „druhostupňáci“ účastnili různých soutěží vyhlašovaných Žákovským parlamentem. Co všechno jsme hodnotili? Reprezentaci školy v Hornické desítce, vánoční a jarní výzdobu, procentuální zapojení do Dne netradičních účesů, Retro dne a Pohádkového dne. Poslední hodnocenou akcí byl sběr víček z PET lahví.

Jak to dopadlo letos? Byli jsme docela ...

Angličtina s rodilým mluvčím

Minulý týden měli osmáci možnost vyzkoušet si a ověřit svoje znalosti angličtiny v praxi. V rámci projektového dne strávili dopoledne s rodilými mluvčími z Anglie a Skotska. Slyšeli perfektní anglickou výslovnost, ptali se a odpovídali na otázky, pracovali samostatně i ve skupinách a dozvěděli se mnoho zajímavostí o obou zemích. Projektové dny se vydařily a žáci si odnesli spoustu nových poznatků a ...

Přijímací řízení _ výsledky

V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 59 žáků. Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole.

Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také osm žáků sedmého ročníku a pět žáků pátého ...