Škola

Druháci ve Světě techniky

Na konci listopadu se všichni druháci vydali na další dobrodružství do Světa techniky v Ostravě.

Žáky z 2. A a 2. B čekal program „Robot – Ozobot“, při kterém se přiučili nové aktivity s ozobotkami, které z vyučování dobře znají. Hravou formou si vyzkoušeli, jak se ozoboti chovají v různých situacích a každý z nich se po celou dobu staral o vlastního ...

Jak jdou dohromady ježci s ozoboty? Nechte se překvapit.

Jedním z dlouhodobých podzimních tematických okruhů bylo pro žáky z projektových tříd Začít spolu na frýdecké „jedničce“ vybráno téma ježek. Během čtrnácti dnů se žáci seznámili s druhy ježků na území naší republiky, s jejich životními podmínkami, ročním cyklem, potravou, stanovišti, na nichž se u nás nacházejí nejčastěji, s mláďaty a to tak, že na konci období byli schopni o ježcích souvisle ...

Ve šplhu máme 11 medailí!

Okresní kolo ve šplhu, které se již tradičně konalo na 11. ZŠ, mělo rekordní účast 10 škol z celého okresu. Celkem 76 chlapců a dívek bojovalo o medaile za týmy i v jednotlivcích. Naše děti šplhaly skvěle. V družstvech získali chlapci 1. místo a děvčata skončila na 2. místě. V jednotlivcích obsadila Klára Knoppová ...

Osmáci ochutnali evropská jídla vlastní výroby

V rámci volitelného předmětu Letem světem i staletími završili žáci 8. A poznávání zvyků a zajímavostí vybraných evropských zemí přípravou tradičních pokrmů.

Ve školní kuchyňce během dvou hodin vznikla pod rukama šikovných kuchařů bohatá hostina, u které jsme v příjemné atmosféře společně poseděli a postupně ochutnali všechny dobroty.  Podával se norský předkrm s uzeným lososem, ruské pelmeně, slovenský bramborák či voňavé dánské lívance s dušenými jablky a ...

Putování časem

Žáci 4. tříd si 25. 11. 2019 opět prožili projektový den, tentokrát na téma „Putování časem“. Děti velmi zaujaly pověsti z  našeho města a okolí, se kterými je poutavou formou seznámil Mgr. Jaromír Polášek z Muzea Beskyd. Během dne se děti dozvěděly mnoho dalších zajímavostí z naší historie. Putovaly s lovci mamutů po jižní Moravě, s praotcem Čechem na horu Říp a sčítaly škody na živém a neživém ...

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Již v roce 2007 se Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích rozhodla uspořádat první ročník chemického klání, které by žáky 8. a 9. tříd skutečně bavilo. Které by rozvíjelo jejich tvůrčí schopnosti a které by chemii představilo jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Podařilo ...