Novinky z výuky

Do Planetária!

24. 4. 2019 – den jako každý jiný? Ne! Naši žáci 9. ročníků navštívili Planetárium v Ostravě.

Nejenže si ověřili v pracovních listech dříve získané znalosti a vědomosti z fyziky , přírodopisu a zeměpisu, ale některé jevy si i vyzkoušeli přímo na sobě (zemětřesení, termokameru, interferenci světla, gravitaci na měsíci…). Své výsledky pak vyhodnotili za pomoci humanoidního robota Engie a dokonce si s ním i ...

Na ZŠ nár. umělce Petra Bezruče stoupáme po schodech etické výchovy k otevření brány mezilidských vztahů

V dnešní době moderních technologií je zapojení předmětu etické výchovy vhodná forma, jak mohou děti proniknout do svých pocitů a situací běžného života z jiného pohledu. Od školního roku 2018/2019 vyučujeme etickou výchovu, která je implementována do našeho ŠVP, průřezově do jednotlivých vyučovacích předmětů.

Etická výchova dává žákům možnost projít se krůček po krůčku deseti pomyslnými schody, ve kterých žáci postupují od základní ...

Matematika a ozoboti

V rámci výuky matematiky si žáci 6. A a 6. C vyzkoušeli počítání s ozoboty. Procvičili si obvody a obsahy rovinných obrazců, příklady na dělitelnost. Své výsledky žáci zadali do pracovního listu pomocí ozokódu, naprogramovali svého ozobota a pozorovali jeho pohyb do cíle. Výuka probíhala v rámci tandemové výuky s Mgr. Vítkovou a Mgr. Golovou.20190401_081546000_iOS 20190401_081523000_iOS 20190401_081530000_iOS IMG_0140.TRIM

LEGO WEDO 2.0 V KLUBU ZÁBAVNÉ LOGIKY

Na dalším setkání v klubu zábavné logiky a deskových her, které se uskutečnilo dne 28. 3. 2019, si žáci mohli vyzkoušet po ozobotech výuku robotiky a programování tentokrát se stavebnicí Lego WeDo 2.0. Žáci se nejprve seznámili se stavebnicí Lego WeDo, softwareovým programem a následně se pustili do tvoření projektů dle jednotlivých předloh. Práci s legem a následné programování si žáci velmi rychle ...

Putování za jarem s ozoboty ve II. C

Jaro je tady a děti ze třídy II. C ho přivítaly s našimi malými robůtky. Proměnily je ve včelky, které se poprvé vydaly na dalekou cestu z úlu za květinou. Děti měly za úkol doplnit po trase kódy tak, aby včelky letěly kolem symbolů jara. Přestože se občas vyskytly drobné obtíže, většina včelek dolétla zdárně k cíli a hlavně, všichni si to skvěle ...

Ponožkový den-Návštěva malé Sáry ve 3. C

Je normální být jiný!

Takto bychom mohli shrnout návštěvu malé Sárinky a celou hodinu etické výchovy, kdy jsme se bavili o rozdílech mezi lidmi. Žáci poslouchali, vnímali, přemýšleli a snad i pochopili. 

21. 3. proběhl Ponožkový den, den na podporu osob s downovým syndromem a i my jsme se zapojili. Oblékli jsme si každou ponožku ...