Novinky z výuky

Čtvrťáci poznávali les

V rámci projektového dne “ Chráníme les“ se žáci čtvrtých tříd vydali poznávat jeho ekosystém. Pod vedením zkušených odborníků děti tvořily pavučinu, zahrály si lesní pexeso, hmatem poznávaly stromy, v lesním porostu hledaly ukryté kolíčky. Ve skupinkách pomocí lesního materiálu tvořily hmyzí domečky. Děti strávily příjemný den v přírodě a dozvěděly se mnoho zajímavých informací. Na závěr dostaly lesní kloboučky a velkou ...

Lapbook v dějepise

V letošním školním roce jsme v dějepise poprvé vyzkoušeli formu lapbooku. Jde o papírovou složku, ve které žáci zpracovávali zadané téma. Informace čerpali nejen z učebnice, ale i z internetu či jiných zdrojů. Jednotlivé ročníky měly zadána tato témata:

6. ročník – Egypt

7. ročník – Jak se žilo v raném a vrcholném středověku

...

Osmáci ochutnali evropské speciality vlastní výroby

Ve čtvrtek 24. 2. v rámci volitelného předmětu Letem světem i staletími završili žáci 8. ročníku poznávání zvyků a tradic vybraných evropských zemí přípravou tradičních pokrmů.

Ve školní kuchyňce během dvou hodin vznikla pod rukama šikovných kuchařů bohatá hostina, u které jsme v příjemné atmosféře společně poseděli a postupně ochutnali dobroty, které jejich tvůrci doplnili svými recepty a zajímavostmi o vybraném ...

V projektu Začít spolu propojujeme učení s praktickým životem

Možná tomu nevěříte, ale v našem projektu Začít spolu u nás na „jedničce“ je možné téměř vše. Tedy co se moderní výuky týče. Prvňáčci si pro měsíc únor vybrali rozsáhlé téma Lidské tělo. A podívali se na ně ze všech úhlů pohledu.

„Téma jsme tentokrát pojaly s kolegyněmi i dětmi široce. Využili jsme společně rozmanité metody a formy práce – dramatickou ...

Učíme se programovat – realizace nového ŠVP

Informatické myšlení, programování, logické i technické myšlení je v dnešní době nezbytnou součástí informatiky na naší škole napříč 1. i 2. stupněm.

V prvním pololetí pracujeme s dětmi 5. ročníku se stavebnicí Lego WeDo. Žáci se učí, jak aktivní a zajímavou roli hrají v životě technologie. Vzdělávací program předmětu informatika rozvíjí logické myšlení a schopnost algoritmizovat. Cílem programu je všestranný rozvoj ...

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Již více než pětadvacet let úspěšně probíhá na základní škole národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku výuka žáků prvních až třetích tříd prostřednictvím programu Začít spolu. Propracovaný systém projektového vyučování dbá zejména na učení v souvislostech, staví na aktivním zapojení dítěte do výuky, na společném vzdělávání pro všechny a orientuje se přímo na dítě a jeho ...