Informace ředitele školy

24. 6. 2021 – Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 24. 6. 2021 proběhne opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů v 1. kole.
Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Seznam kandidátů (seřazeno abecedně)

 • ...

Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých ...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v pondělí 31. 5. 2021 proběhne prezenčně (za dodržení všech hygienických pravidel) informační schůzka s vedením školy a předání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání.

Program:

 • předání základních informací o organizaci školního roku 2021-22,
 • zákonní zástupci převezmou rozhodnutí o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání,
 • ...

Informace ředitele školy č. 26 – Dodatek č. 4 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že počínaje dnem 24. 5. 2021 se prezenční výuka týká všech ročníků naší školy. Provoz školních služeb, tzn., školní družiny a školní jídelny bude realizován v plném rozsahu.

 • Všechny činnosti jsou však podmíněny dodržováním platných hygienických norem stanovených příslušnými institucemi.             Z tohoto důvodu jsou upraveny nejen příchody a odchody žáků, ale také organizace školní jídelny a školní ...

Informace ředitele školy č. 25 – Dodatek č. 3 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 17. 5. 2021 bude výuka realizována následujícím způsobem:

 • 1. stupeň – prezenční výuka pro všechny ročníky,
 • 2. stupeň – stále rotační výuka v rámci dvou skupin
  • 1. skupina – třídy 6. a 7. ročníku – distanční výuka,
  • 2. skupina – třídy 8. a ...