Informace ředitele školy

Anketa v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Dopis zřizovatele všem ředitelům základních škol:

„Vážení rodiče/zákonní zástupci,

statutární město Frýdek-Místek chce navázat na dotazníkovou anketu pro rodiče/zákonné zástupce, která proběhla v mateřských školách v loňském roce a podobnou anketu připravilo pro rodiče/zákonné zástupce v základních školách. Cílem ankety je zjištění potřeb a míry spokojenosti rodičů/zákonných zástupců žáků se základním vzděláváním a souvisejícími službami v našich základních ...

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že ve středu 19. 9. 2018 se budou od 16.00 do 17.00 konat třídní schůzky. Jednání budou probíhat v jednotlivých třídách.

Těšíme se na Vaši účast​

Informace ředitele školy – pokračování stavebních prací – ZMĚNA

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z důvodu zajištění bezpečnosti jsem po dohodě se stavební firmou dnes 5. 9. 2018 uzavřel pro žáky a veřejnost zadní prostor „staré budovy“ (vstup do šaten, zadní vstup do budovy) a to na celou dobu provádění prací.

Ke vstupu do školy a odchodu ze školy bude využíván  v tomto období pouze hlavní vchod z ...

Informace ředitele školy – pokračování stavebních prací

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve středu 5. 9. 2018 budou pokračovat stavební práce související s opravou fasády „staré“ budovy (stavba lešení, oprava omítek apod.). Z tohoto důvodu bude prostor kolem vstupu do žákovských šaten do odvolání uzavřen.

Žáci, kteří mají šatnu v suterénu staré budovy, budou vcházet do školy zadním vchodem od školního hřiště (do 8.00 ...

Informace ředitele školy

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že školní rok 2018-2019 bude slavnostně zahájen 3. 9. 2018 v 8.00 h.

Na základě dotazů ve věci prováděných oprav sděluji, že vnitřní prostory historické budovy jsou připraveny pro výuku. V následujících týdnech (cca do 27. 9. 2018) budou ještě probíhat práce na opravě fasády a výměně vstupních dveří. Uvedené činnosti budou prováděny ...