Informace ředitele školy

Informace ředitele školy č. 24 – Dodatek č. 2 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 10. 5. 2021 bude zahájena rotační výuka na 2. stupni, který bude rozdělen na dvě skupiny, které se budou střídat na prezenčním a distančním vzdělávání.

  • 1. skupina – třídy 6. a 7. ročníku – prezenční výuka od 10. 5. 2021
  • 2. skupina – třídy 8. a ...

Informace ředitele školy č. 24 – Testování žáků – přijímací zkoušky na SŠ

Vážení rodiče,

informuji Vás, že žákům naší školy, kteří se zúčastní přijímacího řízení na střední školy, umožníme provedení antigenního testu, včetně získaní příslušného potvrzení (2 ks.).

Termín testování stanovuji na čtvrtek 29. 4. 2021 ve velké tělocvičně.

Časový harmonogram:

  • žáci 7. ročníku od 13:30,
  • žáci 9. A od ...

Informace o rozhodnutí přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odložení povinné školní docházky – dodatek ze dne 30. 4. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2021-2022 podalo žádost 106 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. U osmi žadatelů nebylo správní řízení prozatím ukončeno.

...

Informace ředitele školy č. 23 – Dodatek č. 1 k Pokynu ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 19. 4. 2021

Vážení rodiče,

jak jsem avizoval v minulé informaci, zveřejňuji nyní Dodatek č. 1 k Pokynu ŘŠ č. 11 ve věci provozu naší školy od 19. 4. 2021. Dle stanoveného plánu rotace bude se nyní prezenční výuka žáků týkat žáků 3. – 5. ročníku a to po splnění podmínek – viz přiložený dokument.

Vaše podněty a připomínky se snažíme průběžně ...

Informace ředitele školy č. 22 – Pokyn ŘŠ č. 11 – Organizace školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě závazných informací MŠMT ČR jsem zpracoval a vydal „Pokyn ŘŠ č. 11“, ve kterém stanovuji provoz naší školy od 12. 4. 2021. Dále sděluji, že upřesnění ve věci prezenční výuky žáků 3. – 5. ročníku od 19. 4. 2021 v rámci tzv. rotace, bude zveřejněn ke konci příštího týdne.

Věřím, že pochopíte přijatá opatření i částečná ...

Informace ŘŠ č. 21 – Provoz školy od 6. 4. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 6. 4. 2021 bude stále probíhat distanční výuka ve všech ročnících naší základní školy. Právě vzhledem k této skutečnosti dochází k malé úpravě rozvrhu hodin, do kterého byla zařazena částečná výuka výchov a volitelných předmětů. V případě změny podmínek pro vzdělávání ze strany MŠMT ČR, tzn. otevření škol, Vás budeme o nové organizaci neprodleně ...