Informace ředitele školy

Vyhlášení „volných dnů“ pro žáky školy ve dnech 29. – 30. 2022

Vážení rodiče,
informuji Vás, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji ve dnech 29. – 30. 6. 2022 z provozních důvodů volné dny pro žáky školy.
Důvodem tohoto rozhodnutí je nutnost připravit školní budovy na investiční akci, kterou bude realizovat zřizovatel od července 2022. Konkrétně se jedná o zateplení přístavby ...

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023- 1. ročník (Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

V příloze naleznete „Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 1. ročník PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

У вкладенні ви знайдете „Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 1. клас згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Mgr. Zbyněk Šostý

Přílohy:

  • Oznámení o zvláštním zápise
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Гарніри:

  • Повідомлення про спеціальну реєстрацію
  • Заява про зарахування дитини до базової освіти

V září nastoupí na naši školu čtyři třídy nových prvňáčků

Vedení školy informuje

V předvelikonočním týdnu 11. a 12. dubna 2022 proběhl ve všech městských školách ve Frýdku-Místku zápis nových žáčků do prvních tříd. Připraveni na prvňáčky jsme byli i u nás na „Jedničce“.

„V letošním roce se nám podařilo zapsat celkem 131 dětí, z nichž 112 nastoupí v září do našich prvních tříd,“ řekla zástupkyně ředitele pro první stupeň Antonie Landová a dodala: „V příštím roce otevřeme tři ...

Informace o rozhodnutí ředitele školy (přijetí k základnímu vzdělávání, odklad povinné školní docházky) od 1. 9. 2022

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2022-2023 podalo žádost 131 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. U deseti žadatelů nebylo správní řízení prozatím ukončeno.

Budou otevřeny tři třídy s realizací projektu „Začít ...

Rozšíření možnosti „vyzvedávaní“ dětí ze školní družiny

Vážení rodiče,

na základě získané zpětné vazby v rámci „SWOT 2022“ Vám oznamuji, že od 11. 4. 2022 mají zákonní zástupci možnost „vyzvedávat“ své dítě ze školní družiny v následujících časových intervalech:

  • 14:00,
  • 14:30,
  • 15:00,
  • od 15:15 do 16.30 průběžně.

V případě, že zákonný zástupce bude požadovat vyzvednutí svého dítěte před ...

Výběr volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

pro školní rok 2022/2023 si žáci budoucího 6. a 8. ročníku volí volitelné předměty. Žáci budoucího 6. ročníku si vyberou jeden volitelný předmět, žáci budoucího 8. ročníku si vyberou dva volitelné předměty. Žáci budoucího sedmého ročníku si volí druhý cizí jazyk. Anotace jednotlivých volitelných předmětů naleznete v příloze. Nabídku volitelných předmětů obdrží žáci i rodiče  prostřednictvím svých třídních učitelů na třídních ...