Informace ředitele školy

Informace ředitele školy č. 6 – Strategie školy při zavádění distanční výuky

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dnes 22. 9. 2020, byl v pedagogické radě projednán dokument týkající se případného postupu školy při přechodu z prezenční na distanční způsob vyučování. Jedná se o materiál, který vychází ze zkušeností, informací a příslušných nařízení platných k 20. 9. 2020.

Uvědomujeme si, že nalezení optimální formy případné smíšené nebo distanční výuky nebude ...

Informace ředitele školy č. 5 – Povinnost používání roušek i ve výuce (žáci a pedagogové 2. stupně)

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci

v souladu s nařízením MZ ČR ze dne 17. 9. 2020 Vás informuji, že od pátku 18. 9. 2020 platí pro všechny osoby, které vstoupí do naší budovy zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Povinnost používat ochranné prostředky (respirátor, rouška, ústenka, ..) i ve výuce platí pro žáky a pedagogy ...

Informace ředitele školy č. 4 – Doporučený postup k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který naleznete v přílohách této informace. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Jedná se o dokumenty:

  • Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19 viz příloha č. 1
  • Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 ...

Informace ředitele školy č. 3 – Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 Vám sdělujeme, že od 10. 9. 2020 je nařízena povinnost ve všech vnitřních prostorech budov škol a školských zařízení nosit ochranné prostředky dýchacích cest – roušky, respirátory…

Tyto ochranné prostředky budou žáci nosit ve společných prostorech školy. Tímto Vás žádáme, abyste svým dětem zajistili optimálně 2 roušky již na zítřejší ...

Informace ředitele školy č. 2 – Provoz školy od 7. 9. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a s přihlédnutím k provozním podmínkám naší organizace jsem rozhodl o způsobu provozu školy od 7. 9. 2020.

Upřesňující informace Vám budou sděleny v rámci třídních schůzek dne 9. 9. 2020.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ředitele školy č. 1 – Zahájení školního roku 2020-2021

Vážení rodiče,

v souladu s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a s přihlédnutím k provozním podmínkám naší organizace jsem rozhodl o způsobu provozu školy od 1. 9. 2020.

Celý text naleznete v příloze této zprávy.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy