Informace ředitele školy

Vytvoření „digikoutků“ pro naše žáky

Vážení rodiče, žáci, 

informuji Vás, že od 1. 12. 2022 budou mít možnost naši žáci využívat v  ranních a odpoledních hodinách výpočetní techniku v rámci vytvořených „digikoutků“ při přípravě na vyučování, zájmových aktivitách, ve školní družině apod. 

  • Po vzájemné dohodě bude možné digitální zařízení žákům z mobiliáře půjčit na celý ...

Volný den pro žáky školy – 18. 11. 2022

Vážení rodiče,
informuji Vás, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji 18. 11. 2022 z provozních důvodů volný den pro žáky školy.
Důvodem tohoto rozhodnutí je nutnost provedení finálních prací rekonstrukce osvětlení a montáže rekuperačních jednotek.

V daný den nebudou poskytnuty služby školní družiny a školního ...

Volné pracovní místo – výběrové řízení

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454,
zastoupena ředitelem školy, vypisuje výběrové řízení na pozici – administrativní pracovník

Náplň práce:

  • zajištění stravovacího systému ve školní jídelně,
  • vedení pokladny a spisové služby,
  • vedení agendy školních úrazů a souvisejících činností,
  • vedení agendy školního ...

Dodatek č. 1 k dokumentu „Pokyn k zajištění bezpečného pohybu a vstupu cizích osob na stavbu“

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci,

informuji Vás, že v prostorách Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 stále probíhají stavební práce. V souladu se zněním pokynu ze dne 30. 8. 2022 upřesňuji tímto dodatkem č. 1 vstupy do budov počínaje dnem 12. 9. 2022 – viz příloha.

Pondělí 12. 9. ...

Pokyn k zajištění bezpečného pohybu a vstupu cizích osob na stavbu

Vážení,

informuji Vás, že v prostorách Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 budou probíhat stavební práce a to i v průběhu školního roku. Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy, včetně školní družiny a stravování bude zajištěn v plném rozsahu.

Z výše uvedeného důvodu vydávám pokyn k zajištění bezpečnosti a ochraně ...

Nový školní rok se blíží…

Přípravy na nový školní rok finišují. Vzhledem k tomu, že 31. 8. 2022 proběhne na naší škole Festival inspirace v přírodních vědách, pedagogové zahájili již dnes přípravný týden.✍️
Stavební práce probíhají dle plánu. Je to náročné, ale zvládáme to.😏
Školní rok bude zahájen 1. 9. 2022🙂
Organizační informace zveřejníme na začátku příštího ...