Informace ředitele školy

Informace o rozhodnutí ředitele školy – Přijetí k základnímu vzdělávání; Odklad povinné školní docházky od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2024-2025 podalo žádost 119 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Z důvodu nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí o ...

Přání k velikonocům

Klidné prožití velikonočních svátků

a hodně radosti z příchodu jara

 

 

 

 

 

 

 

 

Vám všem přeje

Zbyněk Šostý, ředitel školy

Stanovení pravidel a kritérií pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Vážení rodiče,
v rámci tohoto dokumentu (viz příloha) naleznete souhrnné informace potřebné pro zápis Vašich dětí do první třídy k zahájení základního vzdělávání na naší škole od školního roku 2024-2025.

Základní informace

Způsob zápisu

  • V letošním roce proběhne zápis našich nových žáků prezenčně, avšak pro urychlení administrativy žádáme o online podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní ...

Informační novinka – Instagram – 1zsfm_podsovou

Vážení rodiče, žáci, přátelé

dne 1. února 2024 byl spuštěn školní instagramový účet (1zsfm_podsovou), který bude sloužit k okamžitému sdílení fotek, krátkých videí a dalších informací o dění v naší školičce.

Prostřednictvím Instagramu budeme informovat rodiče a veřejnost nejen o zajímavostech a zážitcích z výuky, ale také sdílet (téměř v reálném čase) střípky z nejrůznějších ...

Akce „Budu školákem“ začíná

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na první adaptační setkání rodičů a dětí v naší škole.

Projekt „Budu školákem“ začíná 31. ledna v 16:00 v budově přístavby školy (vchod z Husovy ulice pod školní jídelnou bude otevřen 15:45 – 16:00).

Pro děti jsou připravena zábavná i poučná centra aktivit a pro rodiče informace o připravenosti dětí na ...

Informace o rozpočtu organizace v roce 2024

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou jednotlivé příspěvkové organizace povinny při tvorbě rozpočtu zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto schválené rozpočty, včetně střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2024 viz https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2024/

Střednědobý výhled viz https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2025-2026/

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy