Informace ředitele školy

Volný den pro žáky školy

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že z provozních důvodů vyhlašuji dne 22. 12. 2017 volný den pro žáky školy.

Další informace:

  • Provoz školní družiny bude v daný den pro zapsané děti zachován a to od 6.00 h do 15.00 h.
  • Všem strávníkům provedeme odhlášení stravy.
  • V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nezbytné si oběd zakoupit za cenu plného stravného a to z ...

Zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020

Vážení,

v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací, které vydal náš zřizovatel, je naše organizace povinna v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

viz http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2018/

Volba členů školské rady

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete informace týkající se volby členů školské rady pro období 2018 – 2020.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ředitele školy

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z provozních důvodů (nutná oprava hlavního uzávěru vody) bude 27. 9. 2017 (středa) zkrácena výuka. Omezení se týká také činnosti školní jídelny a školní družiny.

Plánovaný rozsah omezení (ukončení činnosti):

  • výuka 1. stupeň – 4. VH
  • výuka ...

Informace ředitele školy

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z provozních důvodů (nutná oprava hlavního uzávěru vody) bude 27. 9. 2017 (středa) zkrácena výuka. Omezení se týká také činnosti školní jídelny a školní družiny.

Plánovaný rozsah omezení (ukončení činnosti):

  • výuka 1. stupeň – 4. VH
  • výuka ...