Informace ředitele školy

Informace ředitele školy č. 18 – provoz školy od 7. 12. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete základní informace týkající se provozu školy od 7. 12. 2020

Přehled:

  • Výuka – 1. stupeň – beze změn, tzn. platí platný rozvrh a vše se řídí již vydaným pokynem ŘŠ č. 7 (provoz školy od 30. 11. 2020).
  • Výuka – 2. stupeň – dochází ke změně (rotaci) ...

Informace ředitele školy č. 17 – provoz školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete základní informace týkající se provozu školy od 30. 11. 2020.

Jedná se o dokumenty:

  • Pokyn ředitele školy č. 7 – provoz školy od 30. 11. 2020.
  • Rozvrh hodin žáků 2. stupně – distanční výuka od 30. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

 

Informace ředitele školy č. 16 – provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

v příloze této zprávy naleznete „Pokyn ředitele školy č. 6“ ve věci provozu školy od 18. 11. 2020.

Vzhledem k tomu, že musíme dodržovat předepsaná hygienická pravidla, určitá omezení se budou týkat nejen plánovaného provozu školní družiny, ale také stravování žáků distančního studia.

Z tohoto důvodu Vás žádám o prostudování zaslaného ...

Informace ředitele školy č. 15 – Setkání třídních důvěrníků a třídní schůzky

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni není znám termín otevření škol, připravili jsme termínový kalendář akcí, které proběhnou online v měsíci listopadu 2020 s využitím aplikace TEAMS.
Jedná se o:

  • setkání s třídními důvěrníky – 18. 11. 2020 od 16:00 do 17:00,
  • třídní schůzky I. stupeň – ...

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY Č. 14 – PROVOZ ŠKOLY OD 2. 11. 2020 – rozvrhy hodin

Vážení rodiče,
v průběhu tohoto týdne proběhla jednání všech pedagogů ve věci vyhodnocení stávající online výuky, ujasnění si dalšího postupu a to z hlediska obsahového a metodického.

Vycházíme z faktu, že školy budou od 2. 11. 2020 stále poskytovat pouze distanční výuku a proto jsme hledali i variantu předávání materiálů pro ty žáky, kteří nemají možnost internetového ...

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY Č. 13 – PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 2. 11. 2020

Vážení rodiče,
informuji Vás, že od zítřejšího dne (29. 10. 2020) máte možnost si přihlásit stravování pro své děti v rámci distanční výuky a to jedním z následujících způsobů:

  • online pomocí aplikace E-stravenky – viz webové stránky,
  • telefonicky 739 485 388 (čtvrtek – pátek od 7:00 do 12:00),
  • emailem [email protected] (s uvedením jména a příjmení ...