Informace ředitele školy

Informace ředitele školy – organizace školního roku 2018-2019

Vážení rodiče,

informuji Vás, že z organizačních důvodů dojde od 1. 9. 2018 ke snížení počtu tříd pátého a šestého ročníku. V praxi to znamená, že ze stávajících čtyř čtvrtých tříd budou vytvořeny tři páté třídy a ze stávajících čtyř pátých tříd budou vytvořeny tři šesté třídy. Další informace Vám předají třídní učitelé, popř. příslušní zástupci ředitele.

...

Informace – SWOT 2O18- rodiče

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v daném termínu využilo 202 rodičů (28 %) našich žáků možnost nám sdělit svůj názor v rámci ankety „SWOT 2O18- rodiče“. Po zpracování dat Vás seznámíme s podrobnými výsledky a také s termínem, kde proběhne avizované 2. kolo, v němž budete mít možnost sdělit své případné připomínky, ale zejména náměty pro další činnost naší ...

Inspekční zpráva 2018

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve dnech 3. – 6. 4. a 13. 4. 2018 byla ČŠI provedena inspekční činnost se zaměřením na:

a) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 ...

Vyhlášení volných dnů pro žáky školy

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že z provozních důvodů (realizace opravy oken a fasády historické budovy) vyhlašuji ve dnech 28. 6. a 29. 6. 2018 volné dny pro žáky školy.

V daný dny nebude v provozu školní družina a školní jídelna.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy