Informace ředitele školy

Třídní schůzky

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v následujících dnech proběhnou třídní schůzky dvěma způsoby:

Ve středu 22. 9. 2021 se uskuteční schůzky 1. a 6. ročníku od 16:00 prezenčně ve škole, v kmenových třídách.

Ve středu 22. 9. 2021 se uskuteční třídní schůzky online v prostředí Teams ve všech zbývajících ročnících od 17:00.

Těšíme se na vaši účast

Provoz školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v souladu s ukončením platnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) k 10. 9. 2021 nebude školou od 13. 9. 2021 vyžadováno testování žáků, včetně omezení při výuce tělesné a hudební výchovy.

Dále platí Pokyn ředitele školy č. ...

Zahájení školního roku 2021-2022 – Pokyn ředitele školy č. 1

Vážení rodiče, žáci,

v příloze této zprávy naleznete informace týkající se zahájení výuky na naší škole od 1. 9. 2021. Kromě Pokynu č. 1 zveřejňuji i příslušné dokumenty vydané MŠMT ČR a MZ ČR týkající se stanovení hygienických podmínek spojených s účastí žáků na prezenční výuce.

Rodičům našich prvňáčků sděluji, že umožníme jejich přítomnost ve ...

24. 6. 2021 – Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 24. 6. 2021 proběhne opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů v 1. kole.
Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Seznam kandidátů (seřazeno abecedně)

  • ...

Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých ...