Informace ředitele školy

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání – AKTUALIZACE

Vážení rodiče,
informuji Vás, že zápis Vašich dětí do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání ve školním roce 2019-2020 proběhne na naší škole v prostorách přístavby I. stupně ve dnech:

15. dubna 2019 (pondělí) 13.00 –17.00

16. dubna 2019 (úterý)     15.00 –17.00

Záměrem je přijetí maximálně 90 žáků ve třech prvních třídách (z toho 2 třídy s realizací projektu Začít ...

Úspěch v soutěži „O nejhezčí vánoční strom“

Vážení rodiče, pedagogové, žáci,

informuji Vás, že se naše škola v rámci soutěže „O nejhezčí vánoční strom“ umístila na vynikajícím druhém místě – viz příloha.

Osobně děkuji všem dětem a pedagogům prvního stupně, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019

Vážení,

dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou tyto organizace v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Tímto sděluji, že na úřední desce města http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/ a na webových stránkách města https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2019/ (návrh rozpočtu na ...

Informace ředitele školy – omezení vstupu do školních budov

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v pondělí 26.11. 2018 bude od 8:15 do 12:30 omezen vstup do školních budov a to z důvodu nutné opravy zámků vstupních dveří.

Ke vstupu je možno využít hlavní vchod z ul. T. G. Masaryka, kterého se dané opatření netýká.

Vstup do školní jídelny bude od 11:40 pro naše strávníky zajištěn běžným ...

Třídní schůzky

Ve středu 21. 11. 2018 se konají třídní schůzky od 16,30 ve třídách.

Srdečně zveme všechny rodiče do školy.

Třídní důvěrníci se sejdou v 16,15 ve sborovně školy na krátké jednání.

Pro rodiče žáků 9. ročníku se uskuteční  informační schůzka k přijímacímu řízení v učebně 9. B od 17,30 za přítomnosti kariérového poradce.

Anketa v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Dopis zřizovatele všem ředitelům základních škol:

„Vážení rodiče/zákonní zástupci,

statutární město Frýdek-Místek chce navázat na dotazníkovou anketu pro rodiče/zákonné zástupce, která proběhla v mateřských školách v loňském roce a podobnou anketu připravilo pro rodiče/zákonné zástupce v základních školách. Cílem ankety je zjištění potřeb a míry spokojenosti rodičů/zákonných zástupců žáků se základním vzděláváním a souvisejícími službami v našich základních ...