Ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci,

v souladu s doporučením pověřence pro ochranu osobních údajů naší organizace zveřejňuji dokument týkající se zpracovávání osobních údajů, způsobu a pravidlech testování v souvislosti se screeningovým testováním ve školách od 17. 1. 2022.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ředitele školy – GDPR

Vážení rodiče,

v průběhu třídních schůzek (19. 9. 2018) jsme Vás požádali o vyplnění dokumentu „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“, který se týkal zejména pořizování fotografií a videí Vašeho dítěte, včetně následného zveřejňování a také Vaší soukromé e-mailové adresy. Informuji Vás tímto, že zjištěné údaje průběžně vyhodnocujeme a s finálním řešením pro dané třídy budete seznámeni na nejbližších třídních schůzkách v listopadu ...

Informace ředitele školy k GDPR

Vážení rodiče,

vzhledem k zahájení účinnosti (25. 5. 2018) „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“, budeme Vás průběžně informovat o legislativních krocích, které musí škola ...