Ochrana osobních údajů

Informace ředitele školy – GDPR

Vážení rodiče,

v průběhu třídních schůzek (19. 9. 2018) jsme Vás požádali o vyplnění dokumentu „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“, který se týkal zejména pořizování fotografií a videí Vašeho dítěte, včetně následného zveřejňování a také Vaší soukromé e-mailové adresy. Informuji Vás tímto, že zjištěné údaje průběžně vyhodnocujeme a s finálním řešením pro dané třídy budete seznámeni na nejbližších třídních schůzkách v listopadu ...

Informace ředitele školy k GDPR

Vážení rodiče,

vzhledem k zahájení účinnosti (25. 5. 2018) „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“, budeme Vás průběžně informovat o legislativních krocích, které musí škola ...