Činnost školního poradenského pracoviště 2023-2024

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce a školní metodik prevence 2. st.: Mgr. Lenka Drahotuská
 • výchovný poradce 1. st.: Mgr. Vít Pyško
 • výchovný a kariérový poradce: Mgr. Lenka Golová
 • školní psycholog a koordinátorka inkluze: Mgr. Veronika Dobešová
 • koordinátor prevence pro 1. stupeň: Mgr. Radana Šebestová
 • školní speciální pedagog: Mgr. Martina Běčáková, Mgr. Iveta Folwarczná
 • asistenti pedagoga

Činnost školního poradenského pracoviště

Poskytování poradenských služeb na školách se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 týkající se ochrany osobních údajů.

Naším hlavním cílem je vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole. ŠPP nabízí komplexní poradenské služby, zejména v rámci

 • péče o žáky s potřebou podpůrných opatření,
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • prevence rizikových forem chování,
 • kariérového poradenství,
 • řešení výukových a výchovných problémů,
 • intervence při aktuálních problémech,
 • vztahové a osobní poradenství.

Kontakty:

Konzultační hodiny:

úterý 14:30 – 15:30, eventuálně dle domluvy

(z důvodu úspory Vašeho času doporučujeme objednání i na konzultační hodiny)