Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaříeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 SB.

ŠPP se věnuje zejména:

 • vytváření pozitivního klimatu školy,
 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření,
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům a zákonným zástupcům,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • prevenci rizikových forem chování,
 • kariérovému poradenství,
 • řešení výchovných problémů,
 • intervenci při aktuálních problémech,
 • vztahovému a osobnímu poradenství…

Členové školního poradenského pracoviště:

 • vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Drahotuská
 • školní metodik prevence: Mgr. Lenka Drahotuská
 • výchovný poradce: Mgr. Lenka Drahotuská
 • kariérový poradce: Mgr. Lenka Golová
 • školní psycholog: Mgr. Veronika Dobešová
 • koordinátor inkluze: Mgr. Veronika Dobešová
 • koordinátor prevence pro 1. stupeň: Mgr. Naděžda Plunderová
 • hlavní pedagog pro Předmět speciálně pedagogické péče: Mgr. Martina Běčáková
 • asistentky pedagoga: Bc. Zuzana Novotná, Klára Juhasová, Michaela Turoňová, Denisa Messingová, Veronika Svobodová, Iva Čurajová

Kontakty:

 • Mgr. Drahotuská: 558 445 327    l.drahotuska@1zsfm.cz
 • Mgr. Golová:         558 445 314    l.golova@1zsfm.cz
 • Mgr. Dobešová:    558 445 326    v.dobesova@1zsfm.cz
 • Mgr. Plunderová: 558 445 333    n.plunderova@1zsfm.cz

Konzultační hodiny pro rodiče:

 • Mgr. Drahotuská: úterý 14:30 – 15:30 (nebo po domluvě)
 • Mgr. Golová:        úterý 14:30 – 15:30 (nebo po domluvě)
 • Mgr. Dobešová:   úterý 12:30 – 15:30 (nebo po domluvě)
 • Mgr. Plunderová: po domluvě