Činnost školního poradenského pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště

školní rok 2022-2023

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Drahotuská

Koordinátor inkluze: Mgr. Veronika Dobešová

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce 2. st.: Mgr. Lenka Drahotuská
 • výchovný poradce 1. st.: Mgr. Radana Šebestová
 • školní metodik prevence 2. st.: Mgr. Lenka Drahotuská
 • kariérový poradce: Mgr. Lenka Golová
 • školní psycholog: Mgr. Veronika Dobešová
 • koordinátor prevence pro 1. stupeň: Mgr. Michaela Aldersová
 • školní speciální pedagog: Mgr. Martina Běčáková a Mgr. Iveta Folwarczná
 • asistenti pedagoga: Petra Horecká, Kateřina Dubnická, Denisa Messingová, Bc. Lucie Gajdušková, Lenka Chudobová, Iva Čurajová, Irena Hajasová, Lenka Jančušová, Barbora Hencová, Bc. Zuzana Novotná, Ing. Marie Šotkovská, Bc. Veronika Svobodová

Poskytování poradenských služeb na školách se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 týkající se ochrany osobních údajů.

Naším hlavním cílem je vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole. ŠPP nabízí komplexní poradenské služby, zejména v rámci

 • péče o žáky s potřebou podpůrných opatření,
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • prevence rizikových forem chování,
 • kariérového poradenství,
 • řešení výukových a výchovných problémů,
 • intervence při aktuálních problémech,
 • vztahové a osobní poradenství.

Kontakty:

Konzultační hodiny:

úterý 14:30 – 15:30, eventuálně dle domluvy

(z důvodu úspory Vašeho času doporučujeme objednání i na konzultační hodiny)