Školská rada

Doplňovací volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. 8. 2023 byl ukončen mandát jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, proběhnou doplňovací volby jednoho člena školské rady, a to v souladu s Volebním řádem, který schválila RM usnesením č. 14/122/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

V případě zájmu z Vaší strany o výkon funkce člena školské ...

Školská rada 2021 – 2024

Vážení,

informuji Vás, že do školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, byli zvoleni nebo jmenováni za:

  • zřizovatele – Mgr. Marcela Šebestová, Mgr. Martin Sysala,
  • zákonné zástupce nezletilých žáků – Jana Vašutová, Mgr. Lukáš Delong,
  • pedagogické pracovníky – ...

Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých ...

Volba členů školské rady pro funkční období 2021 – 2024, včetně dodatku č. 1

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete informace týkající se volby členů školské rady pro období 2021-2024, včetně dodatku, který upřesňuje časový harmonogram voleb.

Termín
a) Volba zástupců pedagogických pracovníků
7. červen 2021 od 13:00 do 16:00 sborovna školy

b) Volba zákonných zástupců žáků 7. – 9. červen 2021

  • ...