Školská rada

Informace ředitele školy – Výsledky doplňovací volby člena školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řádné volby (9. 10. 2023) a opakované volby (24. 10. 2023) zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady nebyla z důvodu nízké účasti zákonných zástupců žáků zvolena žádná kandidátka, ředitel školy rozhodl v souladu s §167, odstavcem 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že jmenuje člena školské ...

Doplňovací volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. 8. 2023 byl ukončen mandát jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, proběhnou doplňovací volby jednoho člena školské rady, a to v souladu s Volebním řádem, který schválila RM usnesením č. 14/122/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

V případě zájmu z Vaší strany o výkon funkce člena školské ...

Školská rada 2021 – 2024

Vážení,

informuji Vás, že do školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, byli zvoleni nebo jmenováni za:

  • zřizovatele – Mgr. Marcela Šebestová, Mgr. Martin Sysala,
  • zákonné zástupce nezletilých žáků – Jana Vašutová, Mgr. Lukáš Delong,
  • pedagogické pracovníky – ...