Školská rada

Volby dvou členů školské rady – zákonní zástupci nezletilých žáků

Vážení rodiče,

volba dvou zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne kombinací elektronického hlasování – systém Bakaláři „Ankety“ a možností osobního odevzdání hlasovacího lístku do hlasovací urny v prostoru vchodu do budovy ve dnech 20. – 21. 5. 2024.

Elektronické hlasování bude umožněno od 8:00 prvního dne do 22:00 druhého dne.

Osobní volba bude umožněna ve dnech ...

Informace ředitele školy – Volba členů školské rady pro období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027

Vážení,

v příloze této zprávy naleznete základní informace ve věci voleb členů školské rady při naší základní škole. Zásadní změnou je možnost elektronického hlasování.

O podrobnostech Vás budeme informovat v rámci třídních schůzek a následně pomocí našich webových stránek a Bakalářů.

Z. Šostý, ředitel školy

 

Informace ředitele školy – Výsledky doplňovací volby člena školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že v rámci řádné volby (9. 10. 2023) a opakované volby (24. 10. 2023) zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady nebyla z důvodu nízké účasti zákonných zástupců žáků zvolena žádná kandidátka, ředitel školy rozhodl v souladu s §167, odstavcem 5) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, že jmenuje člena školské ...

Doplňovací volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. 8. 2023 byl ukončen mandát jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, proběhnou doplňovací volby jednoho člena školské rady, a to v souladu s Volebním řádem, který schválila RM usnesením č. 14/122/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

V případě zájmu z Vaší strany o výkon funkce člena školské ...