Legislativa školy

Legislativa školy k 1. 9. 2023

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2023.

 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Váha známky
 • Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení“, včetně žádosti
 • Směrnice „Vyřizování stížností“
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny

Dané dokumenty Vám budou také zaslány prostřednictvím informačního systému ...

Legislativa školy – září 2021

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2021.

 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Váha známky
 • Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení“, včetně žádosti
 • Směrnice „Vyřizování stížností“
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny

Dané dokumenty Vám budou také zaslány prostřednictvím informačního systému ...

Školní legislativa – aktualizace k 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2020

 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků
 • Váha známky

Další dokumenty budou zveřejněny v nejbližší době.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Školní legislativa – aktualizace k 4. 9. 2017

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od školního roku 2017-2018.

 1. Školní řád
 2. Pravidla pro hodnocení žáků
 3. Váha známky
 4. Vnitřní řád školní družiny
 5. Vnitřní řád školní jídelny
 6. Pokyn ŘŠ – Pravidla pro používání šatních skříněk
 7. Směrnice ...