Legislativa školy

Školní legislativa – aktualizace k 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od 1. 9. 2020

  • Školní řád
  • Pravidla pro hodnocení žáků
  • Váha známky

Další dokumenty budou zveřejněny v nejbližší době.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Školní legislativa – aktualizace k 4. 9. 2017

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete platné normy, které byly projednány školskou radou a pedagogickou radou a jsou platné od školního roku 2017-2018.

  1. Školní řád
  2. Pravidla pro hodnocení žáků
  3. Váha známky
  4. Vnitřní řád školní družiny
  5. Vnitřní řád školní jídelny
  6. Pokyn ŘŠ – Pravidla pro používání šatních skříněk
  7. Směrnice ...