Zájmová činnost

Kroužek „Zábavná logika a robotika“

Stejně jako minulý rok i letos probíhá u nás na škole kroužek „Zábavná logika a robotika“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507)“. Tento rok mají žáci možnost pracovat s nově pořízenými robotickými stavebnicemi VEX IQ.

Po úvodním seznámení se se stavebnicí a jejím programováním byli žáci postaveni před první výzvu – postavit a naprogramovat robota pro „soutěž ...

Podsováček zazpíval na celorepublikové konferenci charitativní organizace ADRA

V pondělí 5. prosince 2022 vystoupil Podsováček s muzičkou na celorepublikové konferenci charitativní organizace ADRA u příležitosti výročí 30 let od jejího založení.

Reprezentovali jsme naši školu, která se do činnosti společnosti ADRA zapojila a je dárcem dvě stě dvaceti laskavých balíčků pro osamělé lidi.

Vernisáž výstavy „Laskavost“

Dnes jsme se v dopoledních hodinách sešli v Galerii Pod Sovou za účelem slavnostního předání „Laskavých balíčků“ zástupcům humanitární a rozvojové organizace ADRA. Hlavní program zajistil školní sbor Podsováček pod vedením PaedDr. Renaty Spustové a Mgr. Miriam Doležalové. O estetickou stránku vernisáže se postarali žáci naší školy, kteří v rámci výtvarné soutěže na téma „laskavost“ vytvořili spoustu krásných děl. Na základě hlasování byla vybrána dvě nejúspěšnější ...

Malé laskavé balíčky pro osamělé lidi

Adventní a vánoční čas, který je téměř za dveřmi, se úzce pojí s dobrými skutky. Naše škola se ve spolupráci s organizací ADRA rozhodla obdarovat a potěšit osamělé lidi.  Jedná se konkrétně o malé balíčky, které by měly obsahovat „radostné“ potraviny, které lidem vykouzlí úsměv na tváři.

Tímto bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci a o pomoc s vytvořením ...