Zájmová činnost

Kroužek informatiky

Stejně jako v minulých letech i v tomto školním roce u nás ve škole probíhá informatický kroužek. Tentokrát je rozdělený do několika částí – programování hry, počítačová grafika a 3D tisk a práce s robotickou stavebnicí VEX IQ.

V týdnu před jarními prázdninami jsme dokončili první část – naprogramovali jednoduchou hru běžící v internetovém prohlížeči. Postupovali jsme podle návodů na https://www.czechitas.cz/...

Podsováček hledá nové talenty a zájemce

Pěvecký soubor Podsováček zahájí svou činnost 21. září 2023. Budeme se scházet každý čtvrtek od 13,00 do 14,00 hodin v učebně 3.C na prvním stupni.  Těšíme se na všechny loňské členy souboru a věříme, že se mezi dětmi najdou další nadšenci, kteří si s námi rádi zazpívají a také zahrají. Máme přece malou muzičku. Přijďte si s námi zahrát a zazpívat pro radost a pro ...

Kroužek „Zábavná logika a robotika“

Stejně jako minulý rok i letos probíhá u nás na škole kroužek „Zábavná logika a robotika“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507)“. Tento rok mají žáci možnost pracovat s nově pořízenými robotickými stavebnicemi VEX IQ.

Po úvodním seznámení se se stavebnicí a jejím programováním byli žáci postaveni před první výzvu – postavit a naprogramovat robota pro „soutěž ...

Podsováček zazpíval na celorepublikové konferenci charitativní organizace ADRA

V pondělí 5. prosince 2022 vystoupil Podsováček s muzičkou na celorepublikové konferenci charitativní organizace ADRA u příležitosti výročí 30 let od jejího založení.

Reprezentovali jsme naši školu, která se do činnosti společnosti ADRA zapojila a je dárcem dvě stě dvaceti laskavých balíčků pro osamělé lidi.

Vernisáž výstavy „Laskavost“

Dnes jsme se v dopoledních hodinách sešli v Galerii Pod Sovou za účelem slavnostního předání „Laskavých balíčků“ zástupcům humanitární a rozvojové organizace ADRA. Hlavní program zajistil školní sbor Podsováček pod vedením PaedDr. Renaty Spustové a Mgr. Miriam Doležalové. O estetickou stránku vernisáže se postarali žáci naší školy, kteří v rámci výtvarné soutěže na téma „laskavost“ vytvořili spoustu krásných děl. Na základě hlasování byla vybrána dvě nejúspěšnější ...