Historie a současnost školy

Historie školy aneb „Jak to vše začalo“

Jak to všechno začalo

První podnět ke stavbě školy dal nový školský zákon z roku 1869, podle něhož byly rušeny školy hlavní a zřizovaly se školy měšťanské. Téměř 20 let uplynulo od jeho vydání a Frýdek neměl samostatnou budovu měšťanské školy. V dubnu 1888 se městská rada usnesla, že na počest 40 let panování císaře Františka Josefa ...

Historie školy

V příloze naleznete informace a fotodokumentaci z histori naší školy. Jedná se o další materiál, který chronologicky shrnuje zajímavé události v časové posloupnosti.