Poradenské pracoviště

Březnové metodické setkání školních speciálních pedagogů

V pondělí 4. 3. 2024 jsme uspořádaly, tentokrát pod záštitou MAP, další metodické setkání školních speciálních pedagogů.

Navštívili nás kolegové a kolegyně z Frýdku-Místku a blízkého okolí, i tentokrát jsme se sešli v hojném počtu.

Hlavním tématem tohoto setkání byla školní zralost, o které nám přednášela naše školní psycholožka Mgr. Veronika Dobešová. Odborná přednáška nás všechny ...

Dítě na internetu

… tak znělo téma druhého komunitního setkání. Ve čtvrtek 29. 2. 2024 do naší školy opět zavítal Mgr. Velička z Poradny pro primární prevenci v Ostravě, aby rodičům poodhalil rizika internetu. A protože byl zájem ze strany rodičovské veřejnosti veliký, sešli jsme se tentokrát v prostorách školní jídelny.

Přestože si dnes život bez internetu umí představit asi ...

Děti na drogách aneb První komunitní setkání s rodiči

Už od půl čtvrté směřovaly ve středu kroky rodičů a pedagogů do sborovny naší školy, kde je téměř dvě hodiny Mgr. Velička, ředitel ostravské Poradny pro primární prevenci, seznamoval s aktuálními informacemi týkající se drogové problematiky.

Nebezpečné látky legální i nelegální, jejich účinky, rizika, prevence, ale také možná řešení, když… a samozřejmě také platná legislativa,  to byly hlavní ...

Primární prevence – besedy pro rodiče

Pozvánka pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu:

Dítě na internetu (29. 2. 2024, 16:00)

Obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné  řešení, prevence, Family Link, E-bezpečí.

 http://www.poradna-ostrava.cz

 Poradna pro primární prevenci ...

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách a konzervatořích ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, žáci,

podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024 naleznete v přílohách této zprávy (přijímací zkoušky na střední školy – úvodní informace, návrh nového zákona a vyhlášky ke střednímu vzdělávání, digitalizace přijímacího řízení – prezentace a video).

Je zde uveden nový informační web: DIGITALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (hlavní zdroj ...

Návštěva Okresního soudu ve Frýdku-Místku

Dne 2. 10. 2023 žáci devátých tříd navštívili Okresní soud ve Frýdku-Místku. Bylo to poučné setkání, kdy mohli v praxi poznat, jak funguje trestní řízení. V tomto konkrétním případě šlo o recidivistu, který byl již několikrát usvědčen nejen z řady krádeží.

Zážitkem pro mnohé byl už samotný vstup do budovy – podrobná kontrola justiční ...