Poradenské pracoviště

Děti na drogách aneb První komunitní setkání s rodiči

Už od půl čtvrté směřovaly ve středu kroky rodičů a pedagogů do sborovny naší školy, kde je téměř dvě hodiny Mgr. Velička, ředitel ostravské Poradny pro primární prevenci, seznamoval s aktuálními informacemi týkající se drogové problematiky.

Nebezpečné látky legální i nelegální, jejich účinky, rizika, prevence, ale také možná řešení, když… a samozřejmě také platná legislativa,  to byly hlavní ...

Primární prevence – besedy pro rodiče

Pozvánka pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu:

Dítě na internetu (29. 2. 2024, 16:00)

Obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné  řešení, prevence, Family Link, E-bezpečí.

 http://www.poradna-ostrava.cz

 Poradna pro primární prevenci ...

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách a konzervatořích ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, žáci,

podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024 naleznete v přílohách této zprávy (přijímací zkoušky na střední školy – úvodní informace, návrh nového zákona a vyhlášky ke střednímu vzdělávání, digitalizace přijímacího řízení – prezentace a video).

Je zde uveden nový informační web: DIGITALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (hlavní zdroj ...

Návštěva Okresního soudu ve Frýdku-Místku

Dne 2. 10. 2023 žáci devátých tříd navštívili Okresní soud ve Frýdku-Místku. Bylo to poučné setkání, kdy mohli v praxi poznat, jak funguje trestní řízení. V tomto konkrétním případě šlo o recidivistu, který byl již několikrát usvědčen nejen z řady krádeží.

Zážitkem pro mnohé byl už samotný vstup do budovy – podrobná kontrola justiční ...

Statistika výsledků přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 90 žáků.  Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly pro žáky náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole.

Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také deset žáků sedmého ročníku a jeden žák pátého ...

Osmáci na Úřadu práce ve Frýdku-Místku

Žáci jsou v průběhu celé školní docházky vedeni k tomu, aby si zodpovědně, promyšleně a s ohledem na své možnosti a požadavky trhu práce vybrali tu nejvhodnější střední školu a později i své povolání. Pomoci jim v tom má i pracoviště nejpovolanější – úřad práce.

V tomto týdnu se žáci všech osmých ročníků postupně vypravili na Úřad práce ve ...