Poradenské pracoviště

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023

Online veletrh je určený pro prezentaci středních škol všech zřizovatelů v našem kraji a bude realizován v listopadu 2022 v následujících termínech:

  • 21. 11. okres Bruntál
  • 22. 11. okres Frýdek-Místek
  • 24. 11. okres Nový Jičín
  • 28. 11. okres Opava
  • 29. 11. okres Ostrava
  • ...

Exkurze na Střední školu řemesel ve Frýdku-Místku

Volba povolání je pro všechny žáky devátých tříd nelehkým krokem, který zásadním způsobem ovlivní jejich život. Ve výjimečných případech jsou žáci rozhodnuti, jakou střední školu si zvolí. Těchto případů je však málo. V daleko větší míře je volba povolání pro žáky, rodiče i školu zpravidla tvrdým oříškem.

Významnou roli při rozhodování žáků hrají návštěvy náborářů a exkurze na střední ...

Přijímací řízení na střední školy – výsledky

V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 71 žáků.  Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly pro žáky náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole.

Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také deset žáků sedmého ročníku a jeden žák pátého ...

Jak poznat školní zralost dítěte

Milí rodiče budoucích prvňáčku, pokud ještě stále máte pochybnosti o tom, zda je Vaše dítě připravené na vstup do první třídy, možná Vám pomůže následující článek.

Školní zralost je souborný název  pro připravenost dítěte pro vstup do školy a to zejména v těchto oblastech:

Věk – zákonný zástupce je povinen zapsat ke školní docházce ...

Online veletrh středních škol MSK

Vážení rodiče, žáci,
už příští týden začíná druhé kolo Online veletrhu středních škol v MSK – viz

I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nekonají veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách jsou omezené. Online veletrh je tak vlastně unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa středních škol těsně před ...