Poradenské pracoviště

Přijímací řízení na střední školy – výsledky

     V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 79 žáků.  Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly pro žáky náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole.

     Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také deset žáků sedmého ročníku a šest žáků pátého ...

SHRNUTÍ AKTUALIT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

s ohledem na současnou epidemickou situaci nově dochází k posunu termínu konání jednotných
přijímacích zkoušek ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání.

3. května, 4. května – pro žáky, kteří se hlásí na čtyřleté maturitní obory (tj. žáky 9. ročníku).

5. května, 6. května – pro ...

Přijímací řízení _ výsledky

          Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo devátý ročník 61 žáků, z toho jsou 2 žáci v zahraničí.
Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním ...

NÁVRAT DO NORMÁLU, ANEBO NE…?

Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

už více než měsíc se společně potýkáme se situací okolo koronaviru. Mnoho z nás už se na situaci adaptovalo a vytvořilo si rituály a strategie, které nám pomáhají. Zvládli jsme se přizpůsobit distanční formě výuky, přeorganizovali fungování domácností, hledali nové způsoby komunikace a řešení problémů s našimi blízkými. A proto bych ...