Poradenské pracoviště

Přijímací řízení _ výsledky

          Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo devátý ročník 61 žáků, z toho jsou 2 žáci v zahraničí.
Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním ...

NÁVRAT DO NORMÁLU, ANEBO NE…?

Milí žáci a vážení zákonní zástupci,

už více než měsíc se společně potýkáme se situací okolo koronaviru. Mnoho z nás už se na situaci adaptovalo a vytvořilo si rituály a strategie, které nám pomáhají. Zvládli jsme se přizpůsobit distanční formě výuky, přeorganizovali fungování domácností, hledali nové způsoby komunikace a řešení problémů s našimi blízkými. A proto bych ...

JAK SI ZACHOVAT ZDRAVÝ ROZUM V ČASE KORONAVIRU

Již několik dnů se v našem světě odehrávají události, které nikdo z nás nečekával a nepřál si je. Cítíme se ohrožení a máme strach, který v nás spouští obranné mechanismy. Každý z nás má jinou strategii, jak se s okolní realitou vyrovnávat. Existují však obecná doporučení, která by mohla přispět k lepší psychické pohodě, ať už se za okny odehrává cokoli…

  1. Dávkujte si informace

Všichni chceme být informováni o ...

Aktualizace – Zápisový lístek

Vážení rodiče, žáci,

doplňuji ještě podstatnou informaci zvýrazněnou níže:

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v ...