Školní jídelna

Pravidla stravování

Vážení rodiče, strávníci,

připomínám, že v nepřítomnosti je nutné strávníka odhlásit do 7,30 hod ráno – buď přes e-stravenky popřípadě tel. 558 445 340.

Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. v platném znění, § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní -li ...

PRODEJ A CENY OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2023

Prodej obědů pro nové (příchozí) strávníky bude probíhat ve dnech středa 30.8. – 4.9. v čase od 8-12 hod v místnosti č. 47 u vstupu z ulice T.G.Masaryka u p. Bělešové (vedle vrátnice).

Ceny obědů

6-10  let           19 dnů x 34,- = 646,-

11-14 let            19 dnů x 36,- = 684,-

15 a více let      19 dnů x 38,- = 722,-

Nový strávník si k obědům zakoupí čip v ceně 140,- ...