Školní jídelna

Navýšení stravného

Vážení rodiče, strávníci,

informuji vás, že od 1. 11. 2022 dojde k navýšení ceny stravného a to takto:

Věk dítěte              Stávající cena                      Nová cena

6 – 10 let                       28,-                                   34,-

11 – 14 let                     30,-                                   36,-

15 a více let                   32,-                                   38,-

O této skutečnosti jste byli informování na třídních schůzkách dne ...

Nabídka dvou jídel

Vážení rodiče, strávníci,

oznamujeme, že od 3.10. si opět můžete volit mezi dvěma jídly.

Vedoucí školní jídelny

 

Cena obědů na říjen 2022

Vážení rodiče, strávníci

na měsíc říjen byly z účtů staženy tyto částky:

6- 10 let          18 dnů x 28,- = 504,-

11 – 14 let       18 dnů x 30,- = 540,-

15 a více let     18 dnů x 32,- = 576,-