Jazykovou propedeutikou jsme zahájili projekt „Jazyk, písmo, knihy“

Naše země se stále více otevírá okolnímu světu a celou společnost ovlivňují multikulturní vlivy. Člověk už nevystačí jen se svou mateřštinou, ale potřebuje mít dostatečné znalosti i v oblasti cizích jazyků. V rámci školní docházky máme možnost se cizím jazykům naučit. Je potřeba však stále naše žáky k jazykové výuce  motivovat a ukázat jim konkrétní smysl jejich snažení. Vést je k pochopení, že jazykové a kulturní odlišnosti nejsou překážkou vzájemného porozumění lidí na světě.

Na začátku listopadu ve třídě 3.C proběhla právě taková lekce jazykové propedeutiky, kterou ve dvouhodinovém celku vedla učitelka druhého stupně Helena Peřinová. Seznámila děti s ukázkami kratičkých textů v angličtině, polštině, slovenštině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a ukrajinštině. Třeťáci se různými jazyky zkoušeli pozdravit, říci si navzájem „Mám tě rád“ a poznat nejrůznější zvířata. Dozvěděli jsme se, že se našemu písmu říká latinka a protože máme ve třídě ukrajinské spolužáky, seznámili jsme se i s azbukou. Zajímavá byla také řecká abeceda, kterou budeme v budoucnu používat v matematice.

Od jazyků jsme se v dalších dnech dostali i ke knihám, k vynálezu knihtisku. Konkrétní ukázky starých tisků spolu se zajímavou přednáškou pana Weisbroda v Muzeu Beskyd nás zaujaly natolik, že jsme ve zkoumání všeho, co se písma a knih týče, pokračovali i dále v centrech aktivit v projektu Začít spolu. Vyrobili jsme si ze starých novin dokonce i ruční papír a popsali ho japonskými znaky katakany. Tak trochu historickou exkurzí se stalo seznámení s klínovým písmem starých Sumerů a s keltskými runami. I těm jsme vdechli život do „hliněných tabulek“ a „kamenných destiček“, které jsme vyrobili z modelovací hmoty.

Zkoušeli jsme si vytvořit i tiskařský štoček a zjistili jsme, že orientovat se na něm vůbec není snadné – obrácené litery a písmo skládané směrem zprava doleva některým opravdu zamotaly hlavu. Každopádně už víme, co to jsou pergamen, papyrus, litery, liteřina, rotačka, iluminace a také jaký je rozdíl mezi vázaným a paperbackovým vydáním knihy.

Hlavně jsme si uvědomili, že dnešní moderní doba s sebou nese přístupnost knih pro každého. „Knihy jsou určeny lidem, kteří si přejí být někde jinde,“ dal se kdysi slyšet Mark Twain. A my tak můžeme prostřednictvím knih opravdu objevit celý svět.   Renata Spustová