RR ROP MSK

Informace o využítí učebny přírodních věd

Vážení rodiče,
v příloze této zprávy naleznete stručné zhodnocení využití naší učebny přírodních věd, kterou jsme vybudovali v rámci projektu „Přírodní vědy názorně“. Projekt byl financován EU prostřednictvím RR ROP Moravskoslezsko.
Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Učíme již v moderní učebně

Od ledna 2015 probíhá výuka, zejména přírodopisu a zeměpisu, v nové učebně přírodních věd, která byla vybudována v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, Výzvy č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách, kterého se naše škola úspěšně zúčastnila. K základnímu vybavení učebny patří specializovaný nábytek, interaktivní tabule, vizualizér, mikroskopy, dalekohledy, anatomické modely, glóbusy, sady zeměpisných map, měřící systém PASCO a konvertibilné notebooky pro všechny žáky s připojením k ...

Cíl a popis projektu „Přírodní vědy názorně“

Popis projektu:
Projekt reaguje na společenskou nutnost zvýšení zájmu žáků o přírodovědné předměty. Prostřednictvím moderních učebních pomůcek, sw a ICT umístěných v modernizované učebně přírodních věd, bude snahou pedagogů zvýšit efektivitu získávání kompetencí žáků (pozorování, měření, srovnávání, experimentování, modelování, komunikace), které jsou nezbytné pro pochopení a začlenění získaných poznatků do reálného světa.
Projekt vychází z vize školy, která je založena na podpoře výuky matematiky a přírodních věd a umožní zvýšení zájmu o danou problematiku v povinných a volitelných ...