Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021 

Školní prázdniny Podzimní Čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
Vánoční Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021,
  vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
Pololetní Pátek 29. 1. 2021
Jarní 1. 3. – 7. 3. 2021
Velikonoční Čtvrtek 1. 4. 2021 a pátek 2. 4. 2021

 

Třídní schůzky 9. 9. 2020
19. 11. 2020
14. 4. 2021

 

Schůzky třídních důvěrníků:      bude upřesněno

 

 Pedagogické rady 31. 8. 2020
22. 9. 2020
18. 11. 2020
25. 1. 2021
14. 4. 2021
24. 6. 2021

 

Adaptační pobyty nerealizovány
Školní výlety, zotavovací akce 10. 5. – 4. 6. 2021
Exkurze Dle plánů vzdělávacích oborů
Lyžařský kurz 8. – 12. 3. 2021

 

  • Rodinné třídní schůzky žáků 4. a 6. ročníku se uskuteční do 18. 11. 2020.
  • Rodinné třídní schůzky 1. – 3. ročníku se budou konat třikrát ročně.
  • Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků se budou konat každé úterý od 24. 11. 2020 do 4. 5. 2021.
  • Třídnické hodiny 5. – 9. ročníku budou probíhat vždy první středu v měsíci od 7,00 do 7,40.