Organizace školního roku

Termínový kalendář 2018/2019

 

Školní prázdniny Podzimní Pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
Vánoční Od soboty 22. 12. 2018 do středy 2. 1. 2019,
  vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
Pololetní Pátek 1. 2. 2019
Jarní 18. 2. – 24. 2. 2019
Velikonoční Čtvrtek 18. 4. 2019 a pátek 19. 4. 2019

 

Třídní schůzky 19. 9. 2018
21. 11. 2018
10. 4. 2019

 

 Pedagogické rady 31. 8. 2018
19. 9. 2018
20. 11. 2018
24. 1. 2019
10. 4. 2019
21. 6. 2019

 

Adaptační pobyty 5. – 7. 9. 2018
Školní výlety, zotavovací akce 2. stupeň: 13. 5. – 7. 6. 2019
1. stupeň: 13. 5. – 14. 6. 2019
Exkurze Dle plánů předmětových komisí vzdělávacích oborů
Lyžařský kurz 25. 2. – 1. 3. 2019

 

  • Rodinné třídní schůzky žáků 4., 5. a 6. ročníku se uskuteční do 20. 11. 2018.
  • Rodinné třídní schůzky 1. – 3. ročníku se budou konat třikrát ročně.
  • Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vzájemné schůzky vzdělávacích oborů se budou konat každé úterý od 27. 11. 2018 do 7. 5. 2019.
  • Třídnické hodiny 4. – 9. ročníku budou probíhat vždy první středu v měsíci od 7,00 do 7,40.