Organizace školního roku

Termínový kalendář 2021/2022

 

Školní prázdniny Podzimní Středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční Od čtvrtku 23. 12. 2021 do neděle 2. 1. 2022, vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022
Pololetní Pátek 4. 2. 2022
Jarní 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční Čtvrtek 14. 4. 2022

 

Třídní schůzky 22. 9. 2021
18. 11. 2021, čtvrtek
6. 4. 2022

 

Schůzka třídních důvěrníků:      16. 9. 2021

 

 Pedagogické rady 31. 8. 2021
22. 9. 2021
16. 11. 2021, úterý
26. 1. 2022
6. 4. 2022
24. 6. 2022, pátek

 

Adaptační pobyty Září 2021, jednodenní pobyty v přírodě
Školní výlety, zotavovací akce 23. 5. – 3. 6. 2022
Exkurze Dle plánů vzdělávacích oborů
Lyžařský kurz 14. – 18. 2. 2022

 

  • Pracovní porady se budou konat dle potřeby zaměstnavatele.
  • Rodinné třídní schůzky žáků 4. a 6. ročníku se uskuteční do 18. 11. 2021.
  • Rodinné třídní schůzky 1. – 3. ročníku se budou konat třikrát ročně.
  • Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků se budou konat každé úterý od 23. 11. 2021 do 3. 5. 2022.
  • Třídnické hodiny 5. – 9. ročníku budou probíhat vždy první středu v měsíci od 7,00 do 7,40.