Organizace školního roku

Školní rok 2017 -2018

Termíny školních prázdnin

 

Podzimní Čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
Vánoční Od soboty 23. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018,
vyučování začne ve středu 3. 1. 2018
Pololetní Pátek 2. 2. 2018
Jarní 12. 2. – 18. 2. 2018
Velikonoční Čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek 30. 3. 2018

Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky 20. 9. 2017
22. 11. 2017
11. 4. 2018

Termíny jednání pedagogické rady

 Pedagogické rady 1. 9. 2017
20. 9. 2017
22. 11. 2017
24. 1. 2018
11. 4. 2018
22. 6. 2018

Další termíny

 

Adaptační pobyty V průběhu měsíce září
Školní výlety, zotavovací akce 14. 5. 2018 – 8. 6. 2018
Exkurze Dle plánů předmětových komisí vzdělávacích oborů
Lyžařský kurz 28. 1. – 1. 2. 2018
  • Pracovní porady se budou konat dle potřeby zaměstnavatele.
  • Rodinné třídní schůzky žáků 4. a 6. ročníku se uskuteční do 21. 11. 2017.
  • Rodinné třídní schůzky 1. – 3. ročníku se budou konat třikrát ročně.
  • Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků se budou konat každé úterý od 28. 11. 2017 do 5. 6. 2018.
  • Třídnické hodiny 4. – 9. ročníku budou probíhat vždy první středu v měsíci od 7,00 do 7,40.