Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

 

Školní prázdniny Podzimní Úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019
Vánoční Od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020,
  vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020
Pololetní Pátek 31. 1. 2020
Jarní 24. 2. – 1. 3. 2020
Velikonoční Čtvrtek 9. 4. 2020 a pátek 10. 4. 2020

 

Třídní schůzky 18. 9. 2019
20. 11. 2019
15. 4. 2020

 

Schůzky třídních důvěrníků:      11. 9. 2019, 19. 2. 2020

 

 Pedagogické rady 27. 8. 2019
18. 9. 2019
19. 11. 2019
22. 1. 2020
15. 4. 2020
24. 6. 2020

 

Adaptační pobyty 4. – 6. 9. 2019
Školní výlety, zotavovací akce 11. 5. – 5. 6. 2020
Exkurze Dle plánů vzdělávacích oborů
Lyžařský kurz 3. 2. – 7. 2. 2020

 

  • Pracovní porady se budou konat dle potřeby zaměstnavatele.
  • Rodinné třídní schůzky žáků 4. a 6. ročníku se uskuteční do 20. 11. 2019.
  • Rodinné třídní schůzky 1. – 3. ročníku se budou konat třikrát ročně.
  • Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků se budou konat každé úterý od 26. 11. 2019 do 5. 6. 2020.
  • Třídnické hodiny 5. – 9. ročníku budou probíhat vždy první středu v měsíci od 7,00 do 7,40.