Organizace školního roku

Termínový kalendář 2023/2024

Školní prázdniny Podzimní Čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
Vánoční Sobota 23. 12. 2023 až úterý 2. 1. 2024, vyučování začne ve středu 3. 1. 2024
Pololetní Pátek 2. 2. 2024
Jarní 12. 2. – 18. 2. 2024
Velikonoční Čtvrtek 28. 3. 2024

 

Třídní schůzky  20. 9. 2023
 22. 11. 2023
  17. 4. 2024

 

Schůzky třídních důvěrníků:      15. 11. 2023, 17. 4. 2024

 

 Pedagogické rady 29. 8. 2023
  4. 9. 2023
  20. 9. 2023
22. 11. 2023
  24. 1. 2024
  17. 4. 2024
  24. 6. 2024 pondělí

 

Adaptační pobyty 1., 6. ročník 6. ročník září 2023, Višňovka Vyšní Lhoty,

4. ročník září 2023, budova školní družiny

Školní výlety, zotavovací akce 27. 5. – 7. 6. 2024
Exkurze Dle plánů vzdělávacích oborů
Lyžařský kurz 19. – 23. 2. 2024

 

  • Pracovní porady se budou konat dle potřeby zaměstnavatele.
  • Rodinné třídní schůzky žáků 4. až 6. ročníku se uskuteční do 21. 11. 2023.
  • Rodinné třídní schůzky 1. – 3. ročníku se budou konat třikrát ročně.
  • Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků se budou konat každé úterý od 28. 11. 2023 do 21. 5. 2024.
  • Třídnické hodiny 5. – 9. ročníku budou probíhat vždy první středu v měsíci od 7,00 do 7,40.