Úřední deska

Informace o rozpočtu organizace v roce 2022

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2022 viz odkaz

Střednědobý výhled viz odkaz

...

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Již více než pětadvacet let úspěšně probíhá na základní škole národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku výuka žáků prvních až třetích tříd prostřednictvím programu Začít spolu. Propracovaný systém projektového vyučování dbá zejména na učení v souvislostech, staví na aktivním zapojení dítěte do výuky, na společném vzdělávání pro všechny a orientuje se přímo na dítě a jeho ...

Pokyn ředitele školy č. 3-2021/22 Testování žáků a způsob výuky

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve dnech 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 proběhne v naší škole preventivní screeningové testování žáků a zaměstnanců. V této souvislosti jsem vydal pokyn ředitele školy, který upřesňuje organizaci zmiňovaného testování. V rámci pokynu naleznete také informace týkající se výuky ve třídách před karanténou (po zjištění pozitivního ...

Informace ředitele školy – „Třídy v karanténě“ aktualizace k 19. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále zvyšujícím se počtům dětí a zaměstnanců, kteří jsou na základě rozhodnutí KHS MSK v karanténě, Vám sděluji následující informace:

  • Na základě pokynu KHS MSK ze dne 19. 11. 2021 se karanténa týká, v níže uvedených termínech, následujících tříd:

...

Organizace třídních schůzek a konzultací

Vážení rodiče,

informuji Vás, že další třídní schůzky a konzultace s vyučujícími, které mají v souladu s naším ročním plánem proběhnout v listopadu 2021, budou vzhledem ke stále platným opatřením (viz – odkaz) realizovány následujícím způsobem:

čtvrtek  18. 11. 2021      Online třídní schůzky (prostřednictvím TEAMS) – za školu třídní učitel(ka)

  • 16:00 – 16:45    ...