Úřední deska

Školská rada 2021 – 2024

Vážení,

informuji Vás, že do školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, byli zvoleni nebo jmenováni za:

  • zřizovatele – Mgr. Marcela Šebestová, Mgr. Martin Sysala,
  • zákonné zástupce nezletilých žáků – Jana Vašutová, Mgr. Lukáš Delong,
  • pedagogické pracovníky – ...

24. 6. 2021 – Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dne 24. 6. 2021 proběhne opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů v 1. kole.
Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.“

Seznam kandidátů (seřazeno abecedně)

  • ...

Opakovaná volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

Vážení rodiče,

na základě informace členů volební komise jsem rozhodl o konání „Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.

Důvodem opakované volby je nesplnění minimální účasti oprávněných voličů. Citace: „Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých ...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v pondělí 31. 5. 2021 proběhne prezenčně (za dodržení všech hygienických pravidel) informační schůzka s vedením školy a předání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání.

Program:

  • předání základních informací o organizaci školního roku 2021-22,
  • zákonní zástupci převezmou rozhodnutí o přijetí  dítěte k základnímu vzdělávání,
  • ...