Úřední deska

Informace pro zákonné zástupce žáků – školní stravování

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že naše škola přechází od 1. 1. 2020 pouze k bezhotovostní platbě obědů a někteří zákonní zástupci si doposud nezřídili souhlas s inkasem, připomínáme možnosti alternativní platby za poskytnuté služby školní jídelny vašim dětem.

V případě nezřízení souhlasu s inkasem je možno platit stravné následujícím způsobem:

1)      převodem z vlastního účtu na účet školy 105314444/0300 (zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte)

2)      vložením finanční částky na účet školy 105314444/0300 prostřednictvím bankovní přepážky nebo bankomatu (zpráva pro příjemce = jméno a příjmení dítěte)

Požadovanou výši stravného pro daný měsíc zjistíte na webových stránkách školy nebo telefonicky (tel.: 558 445 ...

Informace o rozpočtu organizace na rok 2020 – zřizovatel

Vážení,

dle „Zásad řízení příspěvkových organizací“ jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit odkaz na webové stránky zřizovatele, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Rozpočet 2020:

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

Střednědobý výhled:

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/

...

Platba školní družiny- zvýšení poplatku od 1. 1. 2020

Dobrý den,

v měsíci lednu 2020 je třeba zaplatit za školní družinu 1.500,- Kč za období leden – červen 2020 (250,- Kč/ 1 měsíc).

Poplatek za využívání školní družiny se platí pouze bezhotovostně a to jedním z následujících způsobů:

  • Platba inkasem – pokud jste platili inkasem už za období září – prosinec ...

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 20. 11. 2019 od 16,00 v kmenových třídách.                                                        Od 16,30 do 17,30 budou následovat konzultace s vyučujícími.

Těšíme se na Vaši účast​

Pozor změna – škola se připojuje ke stávce

Vážení rodiče,

informuji vás, že jsem dnes, tzn. 5. 11. 2019 v dopoledních hodinách obdržel „Ohlášení před zahájením jednodenní stávky“ od zaměstnanců naší školy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsem schopen zajistit jakoukoliv formu výuky vašich dětí, včetně služeb školní družiny a školní jídelny, sděluji, že dne

6. 11. 2019 bude škola z důvodu stávky ...

Slavnostní setkání při příležitosti 130 let od zahájení výuky na naší škole

Vážení,
ve čtvrtek 31. 10. 2019 proběhla v prostorách frýdeckého zámku slavnostní akce, na které si zúčastnění připomněli stotřicetiletou historii školy Pod Sovou. Po úvodním proslovu ředitele školy následovalo úchvatné vystoupení žáků a hostů v rámci programu „Jak šel čas….“ O výkonech pěveckého sboru, sólistů a v závěru vystoupení sourozenců Klimánkových (absolventi naší školy) se s nadšením hovoří i po několika ...