Úřední deska

Inspirativní cesta do Liberce

Ve dnech 3. – 4. 5. 2018 jsme po předcházející domluvě navštívili základní školu v Liberci (Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace), která je mj. známá zaváděním ICT do výuky a to zejména v oblasti robotiky. Během našeho pobytu jsme nejen zhlédli inspirativní vyučovací hodiny a volnočasové aktivity, ale diskutovali jsme také o nezbytném technickém a personálním ...

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků proběhne ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 17 hod. ve školní jídelně.

Program:

  • Informace o škole.
  • Převzetí „Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání“.

Těšíme se na spolupráci.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018-2019 podalo žádost 98 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 11 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze této ...

Třídní schůzky a konzultace

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 11. 4. 2018 od 16,30 ve třídách.
Na třídní schůzky budou navazovat konzultace s vyučujícími o prospěchu a chování žáků.
Ukončení konzultací v 18,00.

Těšíme se na Vaši účast

Druhé jednání školské rady

Vážení rodiče, pedagogové,

informuji Vás, že dne 23. 3. 2018 proběhlo druhé jednání členů školské rady. Obsah jednání je zveřejněn v příloze.

Základní informace

V přílohách naleznete základní informace a formuláře týkající se se Sdružení rodičů a přátel školy.