Úřední deska

Dodatek č. 1 k dokumentu „Pokyn k zajištění bezpečného pohybu a vstupu cizích osob na stavbu“

Vážení rodiče, zaměstnanci, žáci,

informuji Vás, že v prostorách Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 stále probíhají stavební práce. V souladu se zněním pokynu ze dne 30. 8. 2022 upřesňuji tímto dodatkem č. 1 vstupy do budov počínaje dnem 12. 9. 2022 – viz příloha.

Pondělí 12. 9. ...

Pokyn k zajištění bezpečného pohybu a vstupu cizích osob na stavbu

Vážení,

informuji Vás, že v prostorách Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 budou probíhat stavební práce a to i v průběhu školního roku. Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy, včetně školní družiny a stravování bude zajištěn v plném rozsahu.

Z výše uvedeného důvodu vydávám pokyn k zajištění bezpečnosti a ochraně ...

Nový školní rok se blíží…

Přípravy na nový školní rok finišují. Vzhledem k tomu, že 31. 8. 2022 proběhne na naší škole Festival inspirace v přírodních vědách, pedagogové zahájili již dnes přípravný týden.✍️
Stavební práce probíhají dle plánu. Je to náročné, ale zvládáme to.😏
Školní rok bude zahájen 1. 9. 2022🙂
Organizační informace zveřejníme na začátku příštího ...

Rekonstrukce přístavby školy zahájena

Vážení pedagogové, rodiče, žáci,

informuji Vás, že dne 20. 07. 2022 byla zahájena rekonstrukce přístavby naší školy. Jenom připomínám, že se jedná o:

  • opravu fasády celé přístavby, včetně zateplení,
  • nátěr fasády,
  • osazení rekuperačních jednotek do tříd.

Z rozsahu je patrné, že mnohé „venkovní“ práce budou probíhat i v průběhu prvních měsíců nového školního ...

Vyhlášení „volných dnů“ pro žáky školy ve dnech 29. – 30. 2022

Vážení rodiče,
informuji Vás, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji ve dnech 29. – 30. 6. 2022 z provozních důvodů volné dny pro žáky školy.
Důvodem tohoto rozhodnutí je nutnost připravit školní budovy na investiční akci, kterou bude realizovat zřizovatel od července 2022. Konkrétně se jedná o zateplení přístavby ...

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023- 1. ročník (Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

V příloze naleznete „Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 1. ročník PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

У вкладенні ви знайдете „Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 1. клас згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Mgr. Zbyněk Šostý

Přílohy:

  • Oznámení o zvláštním zápise
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Гарніри:

  • Повідомлення про спеціальну реєстрацію
  • Заява про зарахування дитини до базової освіти