Úřední deska

Pozor změna – škola se připojuje ke stávce

Vážení rodiče,

informuji vás, že jsem dnes, tzn. 5. 11. 2019 v dopoledních hodinách obdržel „Ohlášení před zahájením jednodenní stávky“ od zaměstnanců naší školy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejsem schopen zajistit jakoukoliv formu výuky vašich dětí, včetně služeb školní družiny a školní jídelny, sděluji, že dne

6. 11. 2019 bude škola z důvodu stávky ...

Slavnostní setkání při příležitosti 130 let od zahájení výuky na naší škole

Vážení,
ve čtvrtek 31. 10. 2019 proběhla v prostorách frýdeckého zámku slavnostní akce, na které si zúčastnění připomněli stotřicetiletou historii školy Pod Sovou. Po úvodním proslovu ředitele školy následovalo úchvatné vystoupení žáků a hostů v rámci programu „Jak šel čas….“ O výkonech pěveckého sboru, sólistů a v závěru vystoupení sourozenců Klimánkových (absolventi naší školy) se s nadšením hovoří i po několika ...

Poděkování ředitele školy a předsedkyně Spolku rodičů a přátel ZŠ Petra Bezruče

Vážení,

dovolte nám touto cestou poděkovat všem institucím, firmám a fyzickým osobám za poskytnuté finanční prostředky určené na zajištění všech aktivit týkajících se letošních oslav výročí 130 let od zahájení výuky na naší škole.

Vážíme si této podpory

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Ing. Jana Lubojacká, předsedkyně spolku

 

...

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 18. 9. 2019 od 16,00 v kmenových třídách školy.

V rámci programu třídních schůzek proběhne výběr finančních prostředků pro „Sdružení rodičů“ ve výši 400 Kč/1 dítě nebo 500 Kč/ více dětí a případného vašeho finančního daru na zajištění aktivit spojených s oslavami ...

Informace o dění ve škole

Vážení,

na začátku července byly zahájeny stavební práce týkající se modernizace rozvodů vody v přístavbě naší školy. Průběžně probíhají kontrolní dny za účasti ředitele školy a zástupců firmy. Plánované ukončení díla se předpokládá začátkem měsíce srpna.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy