Úřední deska

UPŘESNĚNÍ – Informace ředitele školy č.19 – Provoz školy od 4. 1. 2021 (aktuálně do 22. 1. 2021)

Vážení rodiče,

informuji Vás, že od 4. 1. 2021 se bude výuka na naší škole řídit metodickým pokynem MŠMT ČR – viz.

V přílohách naleznete „Pokyn ředitele školy č. 8“, včetně rozvrhů hodin distanční výuky pro žáky 3. – 9. ročníku.

Organizace školy:

Základní škola

  • prezenční výuka žáků ...

Anketa pro rodiče našich žáků – „Distanční výuka“

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátké ankety týkající se online výuky na naší škole. Naší snahou je poskytovat žákům kvalitní výuku, včetně doplňkových služeb (školní jídelna, školní družina) a proto získání této zpětné vazby je pro nás velmi důležité.

Anketu naleznete v systému BAKALÁŘI, menu – ANKETY – vyplňování anket.

Termín vyplnění: ...

Vyhlášení „volného dne“ pro žáky školy – oprava vodovodního řadu

Vážení rodiče,

informuji Vás, že dnes v odpoledních hodinách mi byla ze strany SmVaK doručena informace o přerušení dodávky vody ve středu 9. 12. 2020 od 8:00.

Tímto sděluji, že z provozních důvodů vyhlašuji pro žáky školy dne 9. 12. 2020 volný den.

Další informace:

  • Žáci 2. stupně, kteří v rámci ...

Informace ředitele školy č. 18 – provoz školy od 7. 12. 2020

Vážení rodiče,

v přílohách této zprávy naleznete základní informace týkající se provozu školy od 7. 12. 2020

Přehled:

  • Výuka – 1. stupeň – beze změn, tzn. platí platný rozvrh a vše se řídí již vydaným pokynem ŘŠ č. 7 (provoz školy od 30. 11. 2020).
  • Výuka – 2. stupeň – dochází ke změně (rotaci) ...