Úřední deska

První jednání školské rady

Vážení rodiče, pedagogové,

informuji Vás, že dne 17. 1. 2018 proběhlo první jednání členů školské rady. Obsah jednání je zveřejněn v příloze.

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že zápis žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání pro školní rok 2018-2019 proběhne ve dnech

23. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 a 24. 4. 2018 od 14.00 do 17.00.

V přílohách naleznete kritéria pro přijetí Vašeho dítěte na naší školu, včetně dalších doporučení.

Mgr. Zbyněk Šostý

Zveřejnění rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020

Vážení,

dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou schválené rozpočty i schválené střednědobé výhledy rozpočtu zveřejněny.

Požadované údaje naleznete zde:

  • schválené rozpočty – viz
  • střednědobé výhledy rozpočtu ...

Pf 2018

Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů Vám všem přeje

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Volný den pro žáky školy

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že z provozních důvodů vyhlašuji dne 22. 12. 2017 volný den pro žáky školy.

Další informace:

  • Provoz školní družiny bude v daný den pro zapsané děti zachován a to od 6.00 h do 15.00 h.
  • Všem strávníkům provedeme odhlášení stravy.
  • V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nezbytné si oběd zakoupit za cenu plného stravného a to z ...

Výsledky volby členů školské rady

Vážení,

informuji Vás, že dne 22. 11. 2017 byli v rámci volby členů školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 zvoleni dva zástupci za pedagogické pracovníky školy – Mgr. Yweta Vítková, Mgr. Antonie Landová a dva zástupci zákonných zástupců žáků naší školy – Mgr. Lukáš Delong a Michaela Turoňová.

Všem zvoleným osobně ...