Úřední deska

Fotbalový turnaj se blíží

Vážení kolegové, rodiče, žáci, příznivci, absolventi,

informujeme vás, že v rámci probíhajících oslav 130. výročí založení naší školy proběhne 11. 6. 2019 od 12:00 do 16:00 ve velké tělocvičně naší školy fotbalový turnaj za účasti 5 týmů. Můžeme již nyní prozradit, že turnaje se zúčastní učitelé, rodiče, naši současní a bývalí žáci, včetně Adama Varadiho a Václava ...

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019-2020 podalo žádost 98 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 12 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete v příloze této ...

Volitelné předměty pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

pro školní rok 2019/2020 si žáci budoucího 6.–8. ročníku volí jeden až tři volitelné předměty. Žáci budoucího sedmého ročníku si volí druhý cizí jazyk. Anotace jednotlivých volitelných předmětů naleznete v příloze. Nabídku volitelných předmětů obdrží rodiče na třídních schůzkách. Přihlášku odevzdají žáci do 26. 4. 2019 třídním učitelům.

Yweta Vítková

Třídní schůzky a konzultace – 10. 4. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají 10. 4. 2019  v 16.00 v jednotlivých třídách. Od 16.30 do 17.30 budou následně probíhat konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů.
V 17.15 se ve sborovně školy sejdou důvěrníci tříd s vedením školy.

Děkujeme za spolupráci. ​

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání – AKTUALIZACE

Vážení rodiče,
informuji Vás, že zápis Vašich dětí do prvního ročníku k zahájení základního vzdělávání ve školním roce 2019-2020 proběhne na naší škole v prostorách přístavby I. stupně ve dnech:

15. dubna 2019 (pondělí) 13.00 –17.00

16. dubna 2019 (úterý)     15.00 –17.00

Záměrem je přijetí maximálně 90 žáků ve třech prvních třídách (z toho 2 třídy s realizací projektu Začít ...