Úřední deska

Anketa v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Dopis zřizovatele všem ředitelům základních škol:

„Vážení rodiče/zákonní zástupci,

statutární město Frýdek-Místek chce navázat na dotazníkovou anketu pro rodiče/zákonné zástupce, která proběhla v mateřských školách v loňském roce a podobnou anketu připravilo pro rodiče/zákonné zástupce v základních školách. Cílem ankety je zjištění potřeb a míry spokojenosti rodičů/zákonných zástupců žáků se základním vzděláváním a souvisejícími službami v našich základních ...

Informace ředitele školy – GDPR

Vážení rodiče,

v průběhu třídních schůzek (19. 9. 2018) jsme Vás požádali o vyplnění dokumentu „Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů“, který se týkal zejména pořizování fotografií a videí Vašeho dítěte, včetně následného zveřejňování a také Vaší soukromé e-mailové adresy. Informuji Vás tímto, že zjištěné údaje průběžně vyhodnocujeme a s finálním řešením pro dané třídy budete seznámeni na nejbližších třídních schůzkách v listopadu ...