Úřední deska

Ukončení školního roku – informace ŘŠ zákonným zástupcům – UPŘESNĚNÍ XXVI

Vážení rodiče,

v příloze tohoto dokumentu naleznete mé rozhodnutí ve věci ukončení školního roku a předání vysvědčení žákům.

Rozhodl jsem, že:

  • dnem 29. 6. 2020 (pondělí) bude ukončena žákům 1. a 2. stupně vzdělávací činnost v rámci vytvořených
    skupin,
  • 30. 6. 2020 (úterý) bude umožněna přítomnost žáků celé třídy za účelem převzetí vysvědčení a to za
    podmínky dodržení stanovených hygienických pravidel a organizačních pokynů ...

Nabídka pracovní příležitosti – školní jídelna

Přijmeme do školní kuchyně na zástup za mateřskou dovolenou samostatnou kuchařku s nástupem od 1. 9. 2020.
Bližší informace poskytne paní Squerzi, vedoucí školní jídelny, na tel. č. 558 445 340 v pracovní dny v době 6 -13 hod.

 

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků 2. stupně – UPŘESNĚNÍ XXV

Vážení rodiče,

informuji Vás o údajích, o které jsem rozšířil svůj pokyn ze dne 1. 6. 2020 (viz příloha) ve věci účasti žáků 2. stupně ve škole. Zejména se jedná o rozpis shromaždišť pro žáky před zahájením výuky v daných dnech a hodinách a také o upřesnění aktivit, které budou realizovány v průběhu třídnických hodin.

...

Informace ŘŠ – vyúčtování stravného – UPŘESNĚNÍ XXIV

Vážení rodiče,

informuji Vás, že ve věci vyúčtování stravného za nevyčerpané obědy v období březen – červen 2020 jsem rozhodl, že po provedení inventury ve školní jídelně k 30. 6. 2020 budou následně přeplatky zaslány bezhotovostní formou na účty zákonných zástupců žáků a to do 10. července 2020.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

Informace ŘŠ – úplata za školní družinu – UPŘESNĚNÍ XXIII

Vážení rodiče,

informuji Vás, že jsem v souladu s doporučením MŠMT ČR rozhodl ve věci úplaty za školské služby – školní družina za období měsíců duben – červen 2020, kdy daná služba nebyla z naší strany realizována, ji nyní nevracet zákonným zástupcům žáků, ale použít ji na zaplacení úhrady poplatku za měsíce září – listopad 2020. V praxi to bude ...

NOVÝ FORMULÁŘ – Informace ŘŠ zákonným zástupcům žáků – UPŘESNĚNÍ XXI

Vážení rodiče,

informuji Vás, že včera zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě. Formulář je ke stažení na webu CSSZ.cz. Nově se zde zaškrtávají důvody, proč dítě nechodí do školy. Tiskopis vyplňuje pouze rodič, škola nic nepotvrzuje.

Viz –  https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

...