Úřední deska

Informace ředitele školy – Projekt „Příspěvek na obědy pro žáky“

Vážení rodiče,

navazuji na včerejší informaci o možnosti zapojení Vašich dětí do projektu „Příspěvek na obědy pro žáky“. Vzhledem k jeho organizační náročnosti Vás zdvořile žádám o dodržování stanovených termínů a podmínek. I z tohoto důvodu jsem zpracoval stručný přehled úkonů spojených s přihlášením Vašeho dítěte.

V přílohách také naleznete úplný text schválený RM FM a vzor přihlášky ve formátu PDF a ...

Příspěvek pro žáky na obědy – Projekt Statutárního města Frýdek-Místek

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že náš zřizovatel, statutární město Frýdek-Místek, zavádí od 1. listopadu 2023 příspěvek na obědy pro žáky.

Účast v projektu je dobrovolná a podmínkou účasti je pobírání přídavku na dítě a zároveň trvalý pobyt žáka na území města Frýdku-Místku. Příspěvek je ve výši částky, kterou rodiče za obědy ...

Nový školní rok je ve znamení novinek

Dvacáté první století s sebou přináší nové, dříve netušené možnosti. S nimi jsou však spojené i požadavky na dovednosti a schopnosti, které by si mladá generace měla osvojit. Přichází svět digitálních technologií, multikulturní spolupráce, větší samostatnosti a odpovědnosti pracovníků. To s sebou přináší i vyšší nároky na vzdělávání. Nechceme zůstat pozadu a systematicky reagujeme na společenské a systémové změny. Nové ...

Doplňovací volby člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Vážení rodiče,

vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. 8. 2023 byl ukončen mandát jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, proběhnou doplňovací volby jednoho člena školské rady, a to v souladu s Volebním řádem, který schválila RM usnesením č. 14/122/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

V případě zájmu z Vaší strany o výkon funkce člena školské ...

Informace o rozhodnutí ředitele školy (Přijetí k základnímu vzdělávání; Odklad povinné školní docházky) od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu k zahájení povinné školní docházky od školního roku 2023-2024 podalo žádost 97 zákonných zástupců dětí, které splnily podmínky pro zahájení školní docházky. Jedná se o celkový počet všech žádostí, tzn., včetně žádostí o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok.

Z důvodu nízkého zájmu ze strany zákonných zástupců dětí o ...