Projekty

Po stopách Petra Bezruče

V minulém týdnu se všechny naše sedmé třídy postupně zúčastnily exkurze do Opavy, rodiště Petra Bezruče, jehož jménem se také pyšní naše škola. Už v předešlých hodinách českého jazyka se děti seznamovaly s tímto regionálním básníkem a jeho literární tvorbou. V Opavě pak své znalosti utužily v připraveném edukačním programu Památníku P. Bezruče...

Exkurze do Hvězdárny a planetária v Ostravě

Na středu 21. 2. 2024 jsme pro žáky 9. ročníků připravili exkurzi do Hvězdárny a planetária v Ostravě. Akce probíhala v rámci projektu OPJAK. Žáci shlédli komentovaný výklad v planetáriu a film, který tematicky navazoval na učivo fyziky. Celý program byl velmi působivý, průvodkyně hvězdnou oblohou zaujala velmi hezkým projevem, který nás vtáhl do nejbližšího vesmíru. Žáci měli možnost volného pohybu v prostorách ...

Plasťáci útočí – Divadlo loutek Ostrava

Dnes se nerozdávalo pouze vysvědčení, ale také jsme vyjeli za kulturou. Třídy 6. A a 6. C navštívily divadelní představení s názvem Plasťáci útočí. Jedná se o dobrodružnou pohádku s prvky sci-fi. Dozvíme se, že planeta byla kdysi krásná a vody všude dostatek. Jenže… mocichtivý Plastik Všemocný chce ovládat stále větší území.

Jakmile představení skončilo, čekala nás ještě dílna Společně po ...

ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky

V úterý 30. 1. 2024 proběhlo na naší škole vystoupení organizace ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky, které bylo určeno pro žáky 6. až 8. ročníku. Představení s názvem „Všechny barvy duhy“ bylo zaměřeno na barevné spektrum.

Během 45 minutového programu se žáci dozvěděli o základech vnímání barev okem, jak se barvy mohou kombinovat a jaký vliv mají na různé objekty v našem každodenním ...

Děti na drogách aneb První komunitní setkání s rodiči

Už od půl čtvrté směřovaly ve středu kroky rodičů a pedagogů do sborovny naší školy, kde je téměř dvě hodiny Mgr. Velička, ředitel ostravské Poradny pro primární prevenci, seznamoval s aktuálními informacemi týkající se drogové problematiky.

Nebezpečné látky legální i nelegální, jejich účinky, rizika, prevence, ale také možná řešení, když… a samozřejmě také platná legislativa,  to byly hlavní ...

Primární prevence – besedy pro rodiče

Pozvánka pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu:

Dítě na internetu (29. 2. 2024, 16:00)

Obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné  řešení, prevence, Family Link, E-bezpečí.

 http://www.poradna-ostrava.cz

 Poradna pro primární prevenci ...