Projekty

Čtvrté adaptační setkání budoucích školáků posílilo klíčové dovednosti a připravenost dětí na zápis do základní školy

Poslední setkání v rámci projektu „Budu školákem“ proběhlo na naší základní škole  v úterý 14. března odpoledne.  Tentokrát bylo určeno nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Pro předškoláky bylo připraveno celkem šest center, které jim přiblížily systém práce projektové výuky v programu Začít spolu, jemuž se frýdecká „jednička“ věnuje již několik desítek let.

Asi nejdůležitější při příchodu do první třídy je ...

Kroužek „Zábavná logika a robotika“

Stejně jako minulý rok i letos probíhá u nás na škole kroužek „Zábavná logika a robotika“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507)“. Tento rok mají žáci možnost pracovat s nově pořízenými robotickými stavebnicemi VEX IQ.

Po úvodním seznámení se se stavebnicí a jejím programováním byli žáci postaveni před první výzvu – postavit a naprogramovat robota pro „soutěž ...

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti

 

 

 

 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 je v roce 2022 příjemcem podpory z EU v rámci Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení ...

Vytvoření „digikoutků“ pro naše žáky

Vážení rodiče, žáci, 

informuji Vás, že od 1. 12. 2022 budou mít možnost naši žáci využívat v  ranních a odpoledních hodinách výpočetní techniku v rámci vytvořených „digikoutků“ při přípravě na vyučování, zájmových aktivitách, ve školní družině apod. 

  • Po vzájemné dohodě bude možné digitální zařízení žákům z mobiliáře půjčit na celý ...

Dějepis +

Paní učitelky Ivana Klečková a Ingrid Raabová se ve školním roce 2021/ 22 a 2022/ 23 účastní projektu Dějepis +. Tento projekt, který je zaměřen na proměnu a obohacení metod výuky, je pokusně ověřován v hodinách dějepisu v devátých třídách a je do něj zapojeno 218 základních a středních škol v České republice. 

V hodinách dějepisu je uplatňována forma badatelské ...

Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnost

Informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě ...