Projekty

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti

 

 

 

 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 je v roce 2022 příjemcem podpory z EU v rámci Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení ...

Vytvoření „digikoutků“ pro naše žáky

Vážení rodiče, žáci, 

informuji Vás, že od 1. 12. 2022 budou mít možnost naši žáci využívat v  ranních a odpoledních hodinách výpočetní techniku v rámci vytvořených „digikoutků“ při přípravě na vyučování, zájmových aktivitách, ve školní družině apod. 

  • Po vzájemné dohodě bude možné digitální zařízení žákům z mobiliáře půjčit na celý ...

Dějepis +

Paní učitelky Ivana Klečková a Ingrid Raabová se ve školním roce 2021/ 22 a 2022/ 23 účastní projektu Dějepis +. Tento projekt, který je zaměřen na proměnu a obohacení metod výuky, je pokusně ověřován v hodinách dějepisu v devátých třídách a je do něj zapojeno 218 základních a středních škol v České republice. 

V hodinách dějepisu je uplatňována forma badatelské ...

Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnost

Informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě ...

Předškoláčci si opět vyzkoušeli školu „nanečisto“

Poslední setkání budoucích předškoláčků, kteří v příštím školním roce zasednou do lavic našich prvních tříd, proběhlo v úterý 22. března. Děti, které naši školu z předchozích setkání již dobře znají, si v pěti pracovních centrech osvěžily základní dovednosti potřebné pro zahájení školní docházky, a zároveň se setkaly i s aktivitami poněkud netradičními.

V centru grafomotoriky děti podle pohádky hledaly cestu zatoulanému ...

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

 

  • Pandemie COVID-19 zasahovala do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
  • Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního ...