Projekty

Workshopy v rámci projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“

Vážení,

informuji Vás, že od nového školního roku 2018-2019 opět nabízíme pro zájemce ze vzdělávacích institucí a široké veřejnosti možnost zúčastnit se workshopů v rámci projektu OP VVV „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, jejichž obsahem je zejména využití systému PASCO ve výuce chemie, přírodopisu a fyziky.

Na konci září 2018 již proběhl workshop  Sledování průběhů chemických reakcí ( měření ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 7 „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412

Vážení,

informuji Vás, že realizační část projektu „Škola pro všechny“ (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412), který je spolufinancován z prostředků EU, byla k  24. 9. 2018 ukončena.

Hlavní a vedlejší aktivity, tzn.:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • pořízení vybavení budov a učeben (obměna ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 6 „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že výuka v modernizovaných učebnách informatiky ve staré budově byla zahájena!

Po dvouleté práci projektového týmu (Mgr. Šostý, Mgr. Maršálek, Mgr. Vítková, p. Ptašková) se podařilo modernizovat 2 učebny informatiky podle našich přestav a finančních možností. Výsledné dílo bude sloužit nejen pro výuku informatiky, ale také ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 4

Hlavním cílem projektu IROP „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 je však modernizace dvou multimediálních učeben pro naše žáky. Všichni dodavatelé splnili své závazky, takže nyní budou probíhat práce spojené se zprovozněním ICT. Dle plánu má být vše hotovo do 14. 9. 2018, což je termín z naší strany reálný.

Za řešitelský tým

Zbyněk ...