Projekty

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 1

V průběhu měsíce května a června 2018  proběhla realizace stavebních úprav v rámci projektu „Škola pro všechny“ za účelem zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Jednalo se o vybudování schodišťové plošiny a dvou sociálních zařízení.

Za projektový tým

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy

 

 

Projekt „Škola pro všechny“

Další projektová žádost schválena!

Tato jednoduchá věta shrnuje roční úsilí školního projektového týmu (Mgr. Z. Šostý, Mgr. L. Maršálek, Mgr. Y. Vítková, Z. Ptašková), který zpracoval a předložil projektovou žádost „Škola pro všechny“ v rámci příslušné výzvy ITI ostravské aglomerace, která je zprostředkující organizací Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro období ...

Projekt – Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Vážení rodiče, pedagogové, žáci

dalším významným úspěchem naší školy je zařazení mezi 42 českých základních škol, které budou, v našem případě od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, realizovat projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP.

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních ...

Informace o využítí učebny přírodních věd

Vážení rodiče,
v příloze této zprávy naleznete stručné zhodnocení využití naší učebny přírodních věd, kterou jsme vybudovali v rámci projektu „Přírodní vědy názorně“. Projekt byl financován EU prostřednictvím RR ROP Moravskoslezsko.
Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy