Projekty

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“
je název společného projektu v rámci MAP Frýdek-Místek II, jehož realizace bude zahájena v průběhu letošního listopadu. Schválený projekt je výsledkem zahájené spolupráce mezi našimi školami (Základní škola P. Bezruče, Frýdek-Místek a Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) v oblasti robotiky. Do projektové činnosti budou zapojeny i další organizace (např. Základní škola ...

HRH – hry, roboti, hlavolamy

Od ledna 2019 začali žáci 5. a 6. ročníku naší školy navštěvovat Klub logických a deskových her nazvaných HRH – hry, roboti a hlavolamy. Žáci již poznali postřehové hry Duch a Duch v koupelně, zahráli si matematickou hru rozvíjející geometrickou představivost Ubongo, luštili šifry a hledali poklad pomocí Morseovy abecedy...

Projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV

Vážení rodiče, žáci, pedagogové,
informuji Vás o skutečnosti, že námi podaný projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV byl ze strany MŠMT ČR schválen.

Obsahově je zaměřen mj. na personální podporu (pozice školního psychologa), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu čtenářské a digitální gramotnosti, realizaci vzdělávacích akcí a vybavení školy v souladu s danými ...

Workshopy v rámci projektu „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“

Vážení,

informuji Vás, že od nového školního roku 2018-2019 opět nabízíme pro zájemce ze vzdělávacích institucí a široké veřejnosti možnost zúčastnit se workshopů v rámci projektu OP VVV „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, jejichž obsahem je zejména využití systému PASCO ve výuce chemie, přírodopisu a fyziky.

Na konci září 2018 již proběhl workshop  Sledování průběhů chemických reakcí ( měření ...

Projekt „Škola pro všechny“ – informace o realizaci č. 7 „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412

Vážení,

informuji Vás, že realizační část projektu „Škola pro všechny“ (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412), který je spolufinancován z prostředků EU, byla k  24. 9. 2018 ukončena.

Hlavní a vedlejší aktivity, tzn.:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • pořízení vybavení budov a učeben (obměna ...