Projekty

Projekt „Jednička pro budoucnost III“

Informuji Vás, že naše škola realizuje od 1. dubna 2021 v rámci OP VVV – Šablony 3 projekt „Jednička pro budoucnost III“.

 

 

 

O jeho obsahu a způsobu realizace Vás budeme průběžně informovat.

Z. Šostý, ředitel školy

 

Rozloučení s Klubem zábavné logiky

V úterý 18. února jsme se v Klubu zábavné logiky a deskových her sešli naposledy.

Tentokrát si děti hry, které se v klubu naučily, zahrály se svými rodiči. Zopakovaly si tak nejen většinu her, ale zároveň se procvičily ve vysvětlování pravidel.

Velmi nás potěšilo nadšení všech do hry, příjemná atmosféra a fakt, že se všichni dobře ...

Projektový den – 9. ročník

Dne 5. 2. 2020 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze na Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy v Ostravě. Tato exkurze byla uskutečněna jako projektový den mimo školu, který navazoval na aktivity žáků absolvovaných ve výuce fyziky ve škole. V planetáriu žáci vypracovali ve dvojicích pracovní list, měli volný prostor k prohlédnutí a vyzkoušení všech exponátů umístěných v galerii hvězdárny. V planetáriu viděli program Ze Země do vesmíru a také komentovanou prohlídku hvězdné ...

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“
je název společného projektu v rámci MAP Frýdek-Místek II, jehož realizace bude zahájena v průběhu letošního listopadu. Schválený projekt je výsledkem zahájené spolupráce mezi našimi školami (Základní škola P. Bezruče, Frýdek-Místek a Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) v oblasti robotiky. Do projektové činnosti budou zapojeny i další organizace (např. Základní škola ...

HRH – hry, roboti, hlavolamy

Od ledna 2019 začali žáci 5. a 6. ročníku naší školy navštěvovat Klub logických a deskových her nazvaných HRH – hry, roboti a hlavolamy. Žáci již poznali postřehové hry Duch a Duch v koupelně, zahráli si matematickou hru rozvíjející geometrickou představivost Ubongo, luštili šifry a hledali poklad pomocí Morseovy abecedy...

Projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV

Vážení rodiče, žáci, pedagogové,
informuji Vás o skutečnosti, že námi podaný projekt „Jednička pro budoucnost II“ v rámci OP VVV byl ze strany MŠMT ČR schválen.

Obsahově je zaměřen mj. na personální podporu (pozice školního psychologa), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu čtenářské a digitální gramotnosti, realizaci vzdělávacích akcí a vybavení školy v souladu s danými ...