Projekty

“Budu školákem,” řekly si děti z mateřinek a udeřily do bubnů

“Bubny v zimě? To musí být omyl, pomysleli jste si možná, když jste šli kolem naší školy v úterý 18. ledna odpoledne. Slyšeli jste však dobře. Malí předškoláci se totiž právě účastnili aktivit v rámci projektu Budu školákem,” popsala netradiční atmosféru setkání dětí a rodičů s budoucími vyučujícími hudebnice Miriam Doležalová.  

Ve třídách pro naše budoucí prvňáky připravily učitelky množství ...

Projekt „Jednička pro budoucnost III“

Informuji Vás, že naše škola realizuje od 1. dubna 2021 v rámci OP VVV – Šablony 3 projekt „Jednička pro budoucnost III“.

 

 

 

 

 

 

 

O jeho obsahu a způsobu realizace Vás budeme průběžně ...

Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnosti

 

 

Vážení,

informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě ...

Rozloučení s Klubem zábavné logiky

V úterý 18. února jsme se v Klubu zábavné logiky a deskových her sešli naposledy.

Tentokrát si děti hry, které se v klubu naučily, zahrály se svými rodiči. Zopakovaly si tak nejen většinu her, ale zároveň se procvičily ve vysvětlování pravidel.

Velmi nás potěšilo nadšení všech do hry, příjemná atmosféra a fakt, že se všichni dobře ...

Projektový den – 9. ročník

Dne 5. 2. 2020 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze na Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy v Ostravě. Tato exkurze byla uskutečněna jako projektový den mimo školu, který navazoval na aktivity žáků absolvovaných ve výuce fyziky ve škole. V planetáriu žáci vypracovali ve dvojicích pracovní list, měli volný prostor k prohlédnutí a vyzkoušení všech exponátů umístěných v galerii hvězdárny. V planetáriu viděli program Ze Země do vesmíru a také komentovanou prohlídku hvězdné ...