Školní družina

Únor v ŠD

Únor byl velice kreativní. Stavělo se ze SEVA, plastových a dřevěných kostek, tvořilo se z keramické hlíny, sadila se semínka rajčat a paprik, děti šily a háčkovaly, malovaly na počítačích a chodilo se na vycházky – ať už nám sněžilo, anebo bylo jarní počasí. Více viz foto.

Leden, vezmeme boby a jedem

Lednem jsme se prokoulovali, probobovali a proklouzali. Děti si postavily sněhuláky, různé zásobníky na sněhové koule a mini iglú. Při každé vycházce jsme nezapomněli vzít krmivo pro ptáčky a dát ho do krmítek v různých parcích ve městě. Mimo sníh jsme se v družině věnovali různým společenským hrám, dramatizaci pohádky, pohádkohraní a také jsme si hráli na pohádkové detektivy. V pracovních činnostech si děti vyrobily mnoho papírových ...

Informace k uhrazení poplatku Školného

V měsíci lednu 2O21 je nutno zaplatit částku 1500,- Kč za období leden – červen 2021 ( zůstává výše 250,- Kč za měsíc).

Způsob úhrady :

  • inkasem (rozhodnete-li se přejít na tuto možnost, je nutno odevzdat souhlas s provedením inkasa do 13. 1. 2021)
  • převodem na účet školy – číslo účtu 105314444/0300, do Poznámek uveďte – ...

Prosinec v ŠD

Prosinec v družince byl sice krátký, ale zato plný aktivit. Začátkem měsíce si děti vyrobily čertíky, andílky a Mikuláše. Je trochu zvláštní, že žádné dítko peklu nepropadlo… asi máme velmi hodné děti 😊 Celý měsíc se hlavně točil kolem adventu a Vánoc. Povídali jsme si o tomto nejkrásnějším období, plném očekávání a spousty radosti. Vyzdobili jsme si chodbu vánočními ...