Kariérní poradce

Přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách a konzervatořích ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, žáci,

podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024 naleznete v přílohách této zprávy (přijímací zkoušky na střední školy – úvodní informace, návrh nového zákona a vyhlášky ke střednímu vzdělávání, digitalizace přijímacího řízení – prezentace a video).

Je zde uveden nový informační web: DIGITALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (hlavní zdroj ...

Návštěva Okresního soudu ve Frýdku-Místku

Dne 2. 10. 2023 žáci devátých tříd navštívili Okresní soud ve Frýdku-Místku. Bylo to poučné setkání, kdy mohli v praxi poznat, jak funguje trestní řízení. V tomto konkrétním případě šlo o recidivistu, který byl již několikrát usvědčen nejen z řady krádeží.

Zážitkem pro mnohé byl už samotný vstup do budovy – podrobná kontrola justiční ...

Statistika výsledků přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 90 žáků.  Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly pro žáky náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole.

Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také deset žáků sedmého ročníku a jeden žák pátého ...

Osmáci na Úřadu práce ve Frýdku-Místku

Žáci jsou v průběhu celé školní docházky vedeni k tomu, aby si zodpovědně, promyšleně a s ohledem na své možnosti a požadavky trhu práce vybrali tu nejvhodnější střední školu a později i své povolání. Pomoci jim v tom má i pracoviště nejpovolanější – úřad práce.

V tomto týdnu se žáci všech osmých ročníků postupně vypravili na Úřad práce ve ...

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023

Online veletrh je určený pro prezentaci středních škol všech zřizovatelů v našem kraji a bude realizován v listopadu 2022 v následujících termínech:

  • 21. 11. okres Bruntál
  • 22. 11. okres Frýdek-Místek
  • 24. 11. okres Nový Jičín
  • 28. 11. okres Opava
  • 29. 11. okres Ostrava
  • ...

Exkurze na Střední školu řemesel ve Frýdku-Místku

Volba povolání je pro všechny žáky devátých tříd nelehkým krokem, který zásadním způsobem ovlivní jejich život. Ve výjimečných případech jsou žáci rozhodnuti, jakou střední školu si zvolí. Těchto případů je však málo. V daleko větší míře je volba povolání pro žáky, rodiče i školu zpravidla tvrdým oříškem.

Významnou roli při rozhodování žáků hrají návštěvy náborářů a exkurze na střední ...