Kariérní poradce

Online veletrh středních škol MSK

Vážení rodiče, žáci,
už příští týden začíná druhé kolo Online veletrhu středních škol v MSK – viz

I letos ještě stále platí, že kvůli covidovým opatřením se nekonají veletrhy fyzické a dny otevřených dveří na středních školách jsou omezené. Online veletrh je tak vlastně unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa středních škol těsně před ...

Informace ke kariérovému poradenství – volba povolání, výběr střední školy

Vážená rodiče, žáci,

v souvislosti se zrušenou prezentační akcí „Trh vzdělávání a uplatnění“ dne 30. 9. 2021 v hale Polárka ve Frýdku-Místku připravuje Magistrát města Frýdku-Místku ve spolupráci s ÚP ČR, Kontaktním pracovištěm Frýdek-Místek, veřejně dostupnou stránku k prezentaci středních škol a firem Volba povolání 2021 na adrese www.frydekmistek.cz – viz přiložený leták...

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje

Vážení rodiče, žáci,

tradiční přehlídka škol a firem „Trh vzdělávání a uplatnění„, která měla proběhnout 30. 9. 2021 v hale Polárka ve Frýdku-Místku, SE NEUSKUTEČNÍ.

Žáci a rodiče mohou využít dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách a online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje, kterého se školy okresu Frýdek-Místek zúčastní na https://veletrh-skol.msk.cz/ v době 10-18 hodin dne ...

Přijímací řízení na střední školy – výsledky

     V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 79 žáků.  Většina z nich se hlásila na čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky byly pro žáky náročné, přesto se většina žáků umístila na svých zvolených školách již v prvním kole.

     Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také deset žáků sedmého ročníku a šest žáků pátého ...

SHRNUTÍ AKTUALIT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

s ohledem na současnou epidemickou situaci nově dochází k posunu termínu konání jednotných
přijímacích zkoušek ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání.

3. května, 4. května – pro žáky, kteří se hlásí na čtyřleté maturitní obory (tj. žáky 9. ročníku).

5. května, 6. května – pro ...