Výchovný poradce

Dítě na internetu

… tak znělo téma druhého komunitního setkání. Ve čtvrtek 29. 2. 2024 do naší školy opět zavítal Mgr. Velička z Poradny pro primární prevenci v Ostravě, aby rodičům poodhalil rizika internetu. A protože byl zájem ze strany rodičovské veřejnosti veliký, sešli jsme se tentokrát v prostorách školní jídelny.

Přestože si dnes život bez internetu umí představit asi ...

Děti na drogách aneb První komunitní setkání s rodiči

Už od půl čtvrté směřovaly ve středu kroky rodičů a pedagogů do sborovny naší školy, kde je téměř dvě hodiny Mgr. Velička, ředitel ostravské Poradny pro primární prevenci, seznamoval s aktuálními informacemi týkající se drogové problematiky.

Nebezpečné látky legální i nelegální, jejich účinky, rizika, prevence, ale také možná řešení, když… a samozřejmě také platná legislativa,  to byly hlavní ...

Představujeme Druhý krok

Rádi bychom Vás informovali, že v letošním školním roce jsou žáci 3. ročníku nově zapojeni do dlouhodobého preventivního programu DRUHÝ KROK (v originále SECOND STEP), který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení.

V rámci tohoto programu se děti za podpory vyškolených pedagogických pracovníků (na naší škole pod vedením školní psycholožky Veroniky Dobešové a metodičky prevence Lenky Drahotuské) učí být ...