Publicita projektu

V budově naší organizace jsme umístili informační plakát o realizaci projektu