Informace pro strávníky

Navýšení stravného

Vážení rodiče, strávníci,

informuji vás, že od 1. 11. 2022 dojde k navýšení ceny stravného a to takto:

Věk dítěte              Stávající cena                      Nová cena

6 – 10 let                       28,-                                   34,-

11 – 14 let                     30,-                                   36,-

15 a více let                   32,-                                   38,-

O této skutečnosti jste byli informování na třídních schůzkách dne ...

Zvýšení ceny obědů od ledna 2022

Vážení rodiče,

z důvodu zvyšování cen potravin a nutričních doporučení jsme nuceni od 1.1.2022 navýšit finanční normu oběda.

 

6 – 10 let                          původní cena 26,-          nová cena 28,-

11 – 14 let                        původní cena 28,-          nová cena 30,-

15 a více let                     původní cena 30,-          nová cena 32,-

...

VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ

Vážení rodiče, strávníci

od pondělí 6.9.2021 je možno odebrat oběd do jídlonosiče (pouze první den nemoci, ostatní dny nepřítomnosti ve škole je nutno stravu odhlásit)

v době 14.00 – 14.15 hod.

Děkuji

Informace ředitele školy č. 10 – Provoz školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že od 14. 10. 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

  • výuka žáků bude probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu hodin, který bude v nejbližších hodinách zveřejněn,
  • činnost školní družiny – zrušena,
  • volný den, tzn. 15. 10. 2020 bude zachován, tzn., výuka nebude probíhat.

Školní stravování

Ve dnech ...

Změna výdeje obědu při zapomenutí čipu – aktualizace

Vážení rodiče, žáci,

v rámci třídních schůzek dne 11. 4. 2018 jsme Vás informovali o změně způsobu výdeje stravy žákům, kteří v daný den zapomenou identifikační čip, nezbytný pro výdej hlavního jídla v naší školní jídelně.

V této souvislosti Vám sděluji, že od 25. 4. 2018 budeme vyžadovat od všech žáků, kteří v daný den zapomenou čip potřebný pro identifikaci strávníka při odběru ...

Věk dítěte a cena obědů

Pro školní stravování je rozhodující věk dítěte.

Od 1.3.2005 je v platnosti vyhláška o školním stravování, která již nerozlišuje děti při hrazení obědů i jejich normování podle ročníků, ale podle věku dítěte.

Kritérium „věku“ a jeho dovržení ve školním roce je podle ministerstva školství vhodnějsím a spravedlivějším kritériem než „zařazení dítěte či žáka do třídy určitého ...