Informace pro strávníky

VÝDEJ OBĚDŮ

VÝDEJE OBĚDŮ

ČTVRTEK        24.6.              11.00 – 13.30 hod           do jídlonosiče    13.45 – 14.00 hod

PÁTEK             25.6.              10.30 – 13.00 hod           do jídlonosiče    13.00 – 13.15 hod

PONDĚLÍ        28.6.              10.30 ...

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

NEPŘEHLÉDNĚTE

UPOZORŇUJEME STRÁVNÍKY, ŽE PONDĚLÍ 28.6.2021 DO 7,30 hod BUDE POSLEDNÍM DNEM PRO ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA MĚSÍC ČERVEN.

PO TOMTO DATU JIŽ ODHLÁŠKU NELZE PROVÉST.

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní jídelny

Informace ředitele školy č. 10 – Provoz školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci,

informuji Vás, že od 14. 10. 2020 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem:

  • výuka žáků bude probíhat pouze distanční formou dle rozvrhu hodin, který bude v nejbližších hodinách zveřejněn,
  • činnost školní družiny – zrušena,
  • volný den, tzn. 15. 10. 2020 bude zachován, tzn., výuka nebude probíhat.

Školní stravování

Ve dnech ...

Změna výdeje obědu při zapomenutí čipu – aktualizace

Vážení rodiče, žáci,

v rámci třídních schůzek dne 11. 4. 2018 jsme Vás informovali o změně způsobu výdeje stravy žákům, kteří v daný den zapomenou identifikační čip, nezbytný pro výdej hlavního jídla v naší školní jídelně.

V této souvislosti Vám sděluji, že od 25. 4. 2018 budeme vyžadovat od všech žáků, kteří v daný den zapomenou čip potřebný pro identifikaci strávníka při odběru ...

Věk dítěte a cena obědů

Pro školní stravování je rozhodující věk dítěte.

Od 1.3.2005 je v platnosti vyhláška o školním stravování, která již nerozlišuje děti při hrazení obědů i jejich normování podle ročníků, ale podle věku dítěte.

Kritérium „věku“ a jeho dovržení ve školním roce je podle ministerstva školství vhodnějsím a spravedlivějším kritériem než „zařazení dítěte či žáka do třídy určitého ...