Školní akce a soutěže

Veliký úspěch dětí ze šachového kroužku

Na konci měsíce června 2019 se naši žáci, kteří navštěvují šachový kroužek (1. a 2. ročník), zúčastnili „Šachového turnaje králů a královen“.

Pořadatelé ze SVČ Klíč a Beskydské šachové školy připravili pro děti velmi zajímavý herní program. Hrály se dva samostatné turnaje 1. a 2. třídy a na závěr se z konečných výsledků sestavily dvoučlenné týmy pro určení nejlepších ...

NEJ sportovci na 1. stupni

Již tradičně na konci školního roku bylo vyhodnoceno 21 nejúspěšnějších sportovců a sportovkyň z 1. – 5. ročníků, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v těchto sportovních soutěžích: přespolní běh, florbal, šachy, sálová kopaná, přehazovaná, vybíjená, šplh, kopaná a atletický trojboj. Oceněným dětem přejeme, aby se jim ve sportu dařilo i  po prázdninách a těšíme se na další skvělé sportovní ...

Angličtina s rodilým mluvčím

Minulý týden měli osmáci možnost vyzkoušet si a ověřit svoje znalosti angličtiny v praxi. V rámci projektového dne strávili dopoledne s rodilými mluvčími z Anglie a Skotska. Slyšeli perfektní anglickou výslovnost, ptali se a odpovídali na otázky, pracovali samostatně i ve skupinách a dozvěděli se mnoho zajímavostí o obou zemích. Projektové dny se vydařily a žáci si odnesli spoustu nových poznatků a ...

Atletický trojboj

Na stadionu TJ Slezan proběhla v úterý 18. června poslední sportovní soutěž v tomto školním roce: ATLETICKÝ TROJBOJ. Chlapci a děvčata z 1. – 5. ročníků soutěžili ve třech disciplínách:  běhu 50 metrů, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Náš tým se za účasti 14 škol umístil na pěkném 4. místě. Blahopřejeme!

Umístění našich malých atletů do ...

Divadelní pásmo ŠKOLA V PRŮBĚHU STALETÍ

Dne 6. června 2019 jsme my – příznivci školního amatérského divadla měli možnost zhlédnout v prostorách „staré školy“ divadelní pásmo ŠKOLA V PRŮBĚHU STALETÍ, jež si pro nás nachystali žáci 9. A a 9. B v rámci oslav 130. výročí založení školy.

Toto představení bylo nejen velmi vtipným fantazijním pohledem, doplněným jazykovými hříčkami, a působivou vzpomínkou na školní výuku v sedmi historických epochách (počíná ...

Výročí školy u páťáků

Středa 12. 6. 2019 začala v pátých třídách pohodově. Přišel mezi nás pan Jaromír Polášek a poutavě vyprávěl, jak to v naší škole vypadalo před lety. Vypravování doplnil dobovými fotografiemi a zajímavými historkami o žácích i učitelích.

A co páťáky překvapilo nejvíce?

  • že se tehdy ve škole nevařilo
  • kluci a holky se učili ...