Školní akce a soutěže

Adaptační pobyty žáků 6. ročníku 

Od 5. do 15. září 2023 proběhly již tradičně třídenní adaptační pobyty šesťáků ve Vyšních Lhotách na chatě Višňovka. Jejich cílem bylo se seznámit nejen s novými třídními učitelkami, ale také s novými učiteli, spolužáky, školní psycholožkou i výchovnou poradkyní, Lenkou Drahotuskou, která pro děti připravila pestrý program her a zážitkových aktivit stmelujících třídní kolektivy. 

K dispozici jsme měli ...

Poděkování žákovskému parlamentu

Chválíme Žákovský parlament na 1. stupni  a děkujeme dětem za celoroční práci.

V průběhu školního roku probíhaly různé soutěže, do kterých se zapojily všechny třídy 1. stupně. Po sečtení bodů se nejlépe umístily třídy 3. A a 4. C. Žákům byla předána odměna. Nejlepším třídám moc gratulujeme a ostatním děkujeme za ...

Žáci si zasoutěžili proti pedagogům v netradičních hrách

Ve středu 28. 6. 2023 proběhla ve velké tělocvičně naší školy sportovní akce s názvem “Sportuje celá škola“. Výjimečně nesoutěžili jen žáci, ale tentokrát se do soutěžení zapojili i pedagogové. Tým kantorů postupně vyzval tým žáků z každé třídy druhého stupně ve třech netradičních disciplínách – Cornhole, Kan-jam a Molki. Od počátku bylo znát, že žáci chtějí své učitele porazit ve všech ...

Poděkování žákům 1. stupně

Na závěr školního roku 2022/2023 byli za skvělou reprezentaci školy v soutěžích, pomoc druhým i svědomitou přípravu na vyučování oceněni vybraní žáci 1. stupně.

Děkujeme a vážíme si toho, že jsou příkladem pro ostatní.

Úspěšní sportovci na 1. stupni

Je již milou tradicí, že v závěru školního roku jsou vyhodnoceni nejúspěšnější a nejvýkonnější sportovci a sportovkyně z 1. – 5. ročníků, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v těchto sportovních soutěžích: hornická desítka, přehazovaná, vybíjená, kopaná, basketbal a atletický trojboj. Všem oceněným dětem přejeme, aby se jim ve sportu dařilo i ve školním roce 2023-2024 a těšíme se na další skvělé sportovní ...

Turistická soutěž pro žáky II. stupně

V měsících březen až květen se mohli žáci II. stupně zapojit do plnění jarní turistické výzvy, kterou pro ně připravili vyučující zeměpisu. (JarniZemepisnaSoutez_v2 ). Cílem bylo navštívit co nejvíce z osmi vybraných míst v blízkém i vzdálenějším okolí Frýdku-Místku a pořídit zajímavou fotku.

Do výzvy se zapojilo několik desítek žáků. Celkem 17 dětí navštívilo všech 8 ...