Kontakty

Adresa

Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

se sídlem
tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek

Datová schránka

ID: ppvh76c

Telefonní kontakty, e-mailové kontakty

 Vedení školy Tel. kontakt  e-mail
Mgr. Šostý Zbyněk, ředitel školy 558 627 951  z.sosty@1zsfm.cz
Mgr. Landová Antonie,

zástupce ředitele 1. stupeň

558 445 330

595 172 112

 a.landova@1zsfm.cz
Mgr. Vítková Yweta,

zástupce ředitele 2. stupeň

558 445 320  y.vitkova@1zsfm.cz
Bělešová Veronika, podatelna, ústředna 558 445 310  veronika.belesova@1zsfm.cz
Bc. Šnajdrová Hana, vedoucí školní družiny 558 445 331

732 968 443

 h.snajdrova@1zsfm.cz
Ptašková Zofia, ekonomický úsek 558 445 312 z.ptaskova@1zsfm.cz
Zelená Soňa, ekonomický úsek 558 445 313 s.zelena@1zsfm.cz
Učitelé první stupeň: 
Mgr. Aldersová Michaela 558 445 315 m.aldersova@1zsfm.cz
Mgr. Bekárková Hana 558 445 333 h.bekarkova@1zsfm.cz
Mgr. Botková Barbora 558 445 333 b.botkova@1zsfm.cz
Mgr. Bystroňová Vlastimila 558 445 333 v.bystronova@1zsfm.cz
Mgr. Doležalová Miriam 558 445 315 m.dolezalova@1zsfm.cz
Mgr. Hanáková Jitka 558 445 334 j.hanakova@1zsfm.cz
Mgr. Jankesová Zuzana 558 445 332 z.jankesova@1zsfm.cz
Mgr. Kaňáková Milada 558 445 333 m.kanakova@1zsfm.cz
Mgr. Klimková Jana 558 445 342 j.klimkova@1zsfm.cz
Ing. Křístková Šárka 558 445 315 s.kristkova@1zsfm.cz
Mgr. Kupková Jitka 558 445 342 j.kupkova@1zsfm.cz
Mgr. Lepíková Iva 558 445 342 i.lepikova@1zsfm.cz
Mgr. Miturová Kateřina 558 445 332 k.miturova@1zsfm.cz
Mgr. Plasgurová Nikola 558 445 332 n.plasgurova@1zsfm.cz
PaedDr. Spustová Renata 558 445 334 r.spustova@1zsfm.cz
Mgr. Stachurová Libuše 558 445 315 l.stachurova@1zsfm.cz
Mgr. Šindelová Květuše 558 445 332 k.sindelova@1zsfm.cz
Mgr. Šebestová Radana

výchovný poradce

558 445 342 r.sebestova@1zsfm.cz
Mgr. Talová Kateřina 558 445 334 k.talova@1zsfm.cz
Mgr. Turková Irena 558 445 333 i.turkova@1zsfm.cz
Mgr. Valková Pavla 558 445 333 p.valkova@1zsfm.cz
Mgr. Vojkovská Pavlína 558 445 342 p.vojkovska@1zsfm.cz
Mgr. Vinklárková Lýdie 558 445 334 l.vinklarkova@1zsfm.cz
Mgr. Warzechová Pavla 558 445 332 p.warzechova@1zsfm.cz
Učitelé druhý stupeň:
Ing. Bartková Valerie 558 445 316 v.bartkova@1zsfm.cz
Mgr. Drahotuská Lenka,

výchovný poradce

558 445 327 l.drahotuska@1zsfm.cz
Mgr. Filar Petr 558 445 323 p.filar@1zsfm.cz
Mgr. Glomb Miloš 558 445 324 m.glomb@1zsfm.cz
Mgr. Golová Lenka,

kariérový poradce

558 445 314 l.golova@1zsfm.cz
Mgr. Holušová Beáta 558 445 322 b.holusova@1zsfm.cz
Mgr. Hadravská Lada 558 445 323 l.hadravska@1zsfm.cz
Mgr. Hladíková Hana 558 445 323 h.hladikova@1zsfm.cz
Mgr. Jančarová Tereza 558 445 317 t.jancarova@1zsfm.cz
Mgr. Javorková Petra 558 445 322 p.javorkova@1zsfm.cz
Mgr. Klečková Ivana 558 445 317 i.kleckova@1zsfm.cz
Mgr. Král Pavel p.kral@1zsfm.cz
Mgr. Lepíková Jana 558 445 323 j.lepikova@1zsfm.cz
Mgr. Literák Petr 558 445 317 p.literak@1zsfm.cz
Mgr. Maršálek Lukáš 558 445 328 l.marsalek@1zsfm.cz
Mgr. Nováková Monika 558 445 324 m.novakova@1zsfm.cz
Mgr. Nytrová Naděžda 558 445 325 n.nytrova@1zsfm.cz
Mgr. Raabová Ingrid 558 445 325 i.raabova@1zsfm.cz
Mgr. Slíva Lukáš 558 445 317 l.sliva@1zsfm.cz
Mgr. Svozilová Daniela 558 445 316 d.svozilova@1zsfm.cz
Mgr. Tesarčíková Tereza 558 445 316 t.tesarcikova@1zsfm.cz
Mgr. Vašutová Karla 558 445 324 k.vasutova@1zsfm.cz
Mgr. Vyoralová Eva 558 445 316 e.vyoralova@1zsfm.cz
Školní jídelna: 
Squerzi Monika – vedoucí ŠJ 558 445 340 m.squerzi@1zsfm.cz
Bělešová Veronika – administrativní pracovník 558 445 341 veronika.belesova@1zsfm.cz
Školní družina: 
Maršálková Marika 558 445 331 m.marsalkova@1zsfm.cz
Fedičová Zuzana 558 445 331 z.fedicova@1zsfm.cz
Juhasová Klára 558 445 331 k.juhasova@1zsfm.cz
Kasíková Pavla 558 445 331 p.kasikova@1zsfm.cz
 Bc.Míčková Renáta 558 445 331 r.mickova@1zsfm.cz
Hajasová Irena 558 445 331 i.hajasova@1zsfm.cz
Želinská Magdaléna 558 445 331 m.zelinska@1zsfm.cz
Vojtková Radmila 558 445 331 r.vojtkova@1zsfm.cz
Školní psycholog:
Mgr. Veronika Dobešová 558 445 326 v.dobesova@1zsfm.cz
Speciální pedagog:
Mgr. Běčáková Martina 558 445 347 m.becakova@1zsfm.cz
Mgr. Folwarczná Iveta 558 445 347 i.folwarczna@1zsfm.cz
Asistenti pedagoga:  
Čurajová Iva 558 445 342 i.curajova@1zsfm.cz
Dubnická Kateřina 558 445 332 k.dubnicka@1zsfm.cz
Gajdušková Lucie 558 445 333 l.gajduskova@1zsfm.cz
Hajasová Irena 558 445 333 i.hajasova@1zsfm.cz
Hencová Barbora 558 445 329 b.hencova@1zsfm.cz
Horecká Eva 558 445 334 e.horecka@1zsfm.cz
Chudobová Lenka 558 445 315 l.chudobova@1zsfm.cz
Jančušová Lenka 558 445 333 l.jancusova@1zsfm.cz
Messingová Denisa 558 445 333 d.messingova@1zsfm.cz
Bc. Novotná Zuzana 558 445 329 z.novotna@1zsfm.cz
Bc. Svobodová Veronika 558 445 329 v.svobodova@1zsfm.cz
Ing. Šotkovská Marie 558 445 329 m.sotkovska@1zsfm.cz