Další projekty

Kroužek „Zábavná logika a robotika“

Stejně jako minulý rok i letos probíhá u nás na škole kroužek „Zábavná logika a robotika“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507)“. Tento rok mají žáci možnost pracovat s nově pořízenými robotickými stavebnicemi VEX IQ.

Po úvodním seznámení se se stavebnicí a jejím programováním byli žáci postaveni před první výzvu – postavit a naprogramovat robota pro „soutěž ...

Dějepis +

Paní učitelky Ivana Klečková a Ingrid Raabová se ve školním roce 2021/ 22 a 2022/ 23 účastní projektu Dějepis +. Tento projekt, který je zaměřen na proměnu a obohacení metod výuky, je pokusně ověřován v hodinách dějepisu v devátých třídách a je do něj zapojeno 218 základních a středních škol v České republice. 

V hodinách dějepisu je uplatňována forma badatelské ...

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“
je název společného projektu v rámci MAP Frýdek-Místek II, jehož realizace bude zahájena v průběhu letošního listopadu. Schválený projekt je výsledkem zahájené spolupráce mezi našimi školami (Základní škola P. Bezruče, Frýdek-Místek a Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) v oblasti robotiky. Do projektové činnosti budou zapojeny i další organizace (např. Základní škola ...