Informace pro rodiče

Placení příspěvku za školní družinu (leden – červen 2019)

Dobrý den,

v měsíci lednu 2019 je třeba zaplatit za školní družinu 1.200,- Kč za období leden – červen (200,- Kč za měsíc). Pokud budete své děti odhlašovat, požádejte paní vychovatelku o příslušný formulář. Školní družina se platí bezhotovostně takto:

  • Platba inkasem  – pokud jste platili inkasem už za září – prosinec ...

Zájmová činnost ve školní družině

V měsíci říjnu se otevřou kroužky ve školní družině. Přihlášky Vám přinesou děti z družiny, vyplněte je, podepište a odevzdejte paní vychovatelce. Pokud bude některá paní vychovatelka začínat už od 24. 9. 2018, dá dětem včas vědět.

Zahájení a placení poplatku za Školní družinu

Vážení rodiče,

ve šk. roce 2018/2019 zahájíme provoz školní družiny v pondělí 3. září 2018. Paní vychovatelky budou připraveny na zápis a těší se na Vás. V prvních třídách příjdou v první vyučovací hodině, přivítají se s dětmi a rozdají rodičům zápisní lístky a informace. Ve 2. a 3. třídách budou rozdány informace během vyučování. Děti ze ...

Ukončení provozu školní družiny

Vážení rodiče, už nám končí školní rok 2017/2018. Snad byl pro Vás i Vaše děti úspěšný a budete mít krásné prázdniny. Přeji Vám hodně sluníčka a volných chvil. Ve středu 27. 6. 2018 budou děti dostávat vysvědčení a oběd je od 10.00 hod. Školní družina bude v omezeném provozu od 6.00 do 8.00 a pak od ...

Třídní schůzky a konzultace

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 11. 4. 2018 od 16,30 ve třídách.
Na třídní schůzky budou navazovat konzultace s vyučujícími o prospěchu a chování žáků.
Ukončení konzultací v 18,00.

Těšíme se na Vaši účast

Školní družina v roce 2018

Vážení rodiče, milé děti. Do roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Ve Školní družině budeme mít pro děti připraveno mnoho akcí a soutěží. Těšíme se také na spolupráci s Vámi a na další krásné zážitky. Hodně zdraví a štěstí přeji i svým kolegyním, snad bude rok 2018 méně hektický.

Už na kraji roku připomínám placení školní ...