Informace pro rodiče

Zájmové kroužky ve školní družině

Dobrý den, od 16. 9. 2019 budou ve školní družině probíhat kroužky. Přihlášky do kroužků přinesou děti domů, vyberte si, zakroužkujte, a dítě kroužek přinese paní vychovatelce.

Zápis do školní družiny

Dobrý den,

informuji vás o způsobu zápisu vašeho dítěte do školní družiny od září 2019. K zapsaní budete potřebovat:

  • Zápisní lístek – je přihláškou do školní družiny (příloha této zprávy). Zápis do družiny bude probíhat 29.8. – 30. 8. a 2. 9. 2019. V srpnových dnech budeme u vchodu do školy u bufetu v čase 8.00 ...

Organizace školní družiny v pátek 28. 6. 2019

Vážení rodiče, v pátek 28. 6. 2019 bude provoz školní družiny zkrácen do 15.00 hod. I tento provoz bude jen omezený, vyzvedněte si prosím své děti včas. Loučím se s Váma na prázdniny a přeju hodně sil do nového školního roku. Jarka Marášková

Nové přihlašování do školní družiny od září 2019

Vážení rodiče,

ve školní družině budou ve školním roce 2019/2020 zavedeny změny, které se budou týkat zápisu a placení školní družiny.

Na zápis budou vychovatelky připravené 29. a 30. 8. 2019 od 9.00 do 13.00 hodin u školního bufetu. Zápisní lístek budete mít připravený na našich stránkách, nebo u vychovatelek ve škole. Musíte jej vyplnit na obou ...

Placení příspěvku za školní družinu (leden – červen 2019)

Dobrý den,

v měsíci lednu 2019 je třeba zaplatit za školní družinu 1.200,- Kč za období leden – červen (200,- Kč za měsíc). Pokud budete své děti odhlašovat, požádejte paní vychovatelku o příslušný formulář. Školní družina se platí bezhotovostně takto:

  • Platba inkasem  – pokud jste platili inkasem už za září – prosinec ...

Zájmová činnost ve školní družině

V měsíci říjnu se otevřou kroužky ve školní družině. Přihlášky Vám přinesou děti z družiny, vyplněte je, podepište a odevzdejte paní vychovatelce. Pokud bude některá paní vychovatelka začínat už od 24. 9. 2018, dá dětem včas vědět.