Informace pro rodiče

Školní družina v pátek 22. 12. 2017

Vážení rodiče, v pátek 22. 12. 2017 udělil pan ředitel žákům volno. Školní družina bude otevřena 6.00 – 15.00 v přízemí u šaten. Pokud budete naše služby potřebovat, nahlaste své vychovatelce jméno svého dítěte a dobu, po kterou v družině bude, do 15. 12. 2017. Na tento den je možné si koupit oběd za plnou cenu ve školní jídelně.

Změna organizace školní družiny ve středu 25. 11.

Ve středu ve 13.00 hod. začnou stavební firmy pracovat na osvětlení tříd ve 2. patře. Všechna oddělení se z druhého patra přestěhují do přízemí a 1. patra. Všechny informace budou viset na nástěnce školní družiny v přízemí. Školní družina bude fungovat do 16.30 hod. Případné dotazy směřujte na svou paní vychovatelku.

Školní družina ve středu 27. 9. 2017

Vážení rodiče, ve středu 27. 9. 2017 bude mít školní družina provoz jen do 13.45 hod. z důvodu odstávky a opravy vodovodního řádu. Vyzvedněte si prosím své děti ze školní družiny včas. Děkujeme za pochopení.