Školní vzdělávací program

Aktuální ŠVP ŠD

 

V příloze naleznete aktualizovanou verzi ŠVP (1. 10. 2022) pro činnost naší školní družiny.

Školní družina – školní vzdělávací program

ŠVP Školní družiny vychází ze ŠVP Základní školy národního umělce P. Bezruče a navazuje na něj.

Opírá se také o základní principy programu „Začít spolu“. Je orientován na dítě, na jeho vztahy s vychovateli, dětmi, rodiči.

ŠVP je rozdělen do tří částí podle charakteru činností:

·          pravidelná činnost

·          zájmová činnost

·           příležitostná činnost

Celý ...