Novinky z výuky

Halloweenské dýňování

Halloweenské dýňování

Poslední říjnový čtvrtek se prvňáčci z frýdecké “jedničky”  pustili s vervou do dlabání dýní a do oslavy svátku Halloween. Výuka v centrech projektu Začít spolu se zaměřila právě na tento svátek slavený v anglicky mluvících zemích, který si i u našich dětí našel velkou oblibu.

“Pro děti jsme připravily s kolegyní centra aktivit, která rozvíjela znalosti a dovednosti dětí v souvislosti se svátkem Halloween,” uvedla Jitka Hanáková a pokračovala: “Pracovní listy do matematiky a českého jazyka s hlavním tématem dýně opředené mnoha tajemstvími a zajímavými úkoly zaujaly většinu dětí.” Ale nejvíce se malí prvňáci těšili na vydlabávání dýní v centru objevů a jejich malování v ...

Draci létali nejen na obloze

Draci létali nejen na obloze, ale i v pracovních listech

Během celého měsíce října se prvňáci  1. základní školy  ve Frýdku Místku zabývali dračími tématy. Nejprve se vydali ve čtvrtek 10. října spolu se svými učitelkami a asistentkami k frýdeckému Hrádku pouštět draky.  Drakiáda byla součástí tematické výuky v rámci projektu Začít spolu. Na Drakiádu navázala o čtrnáct dní později práce v centrech ...

Pasco v hodinách chemie

Ve včerejších hodinách  volitelného předmětu „Příroda vědecky a hrou“ měla třída 9.A,B  badatelsky orientovanou výuku s měřící sadou Pasco.  Žáci pracovali na těchto úlohách –

1, Co je nejlepší nápoj na světě? – z hlediska zubů – měření pH běžně dostupných nápojů.
Žáci nejdříve stanovili hypotézu a poté měřili pH nápojů pH ...

Třídění odpadu

Od 1.10. jsme se zapojili do projektu – TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU.
Stali se tak součástí vzdělávacího programu „ TONDA OBAL NA CESTÁCH“. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto i naše škola chce jít příkladem, vést žáky k odpovědnému chování a být vzorem pro další generace. Navíc ...

Bezpečně a správným směrem

Jako každý rok se žáci 4. tříd zúčastnili v rámci projektu „Bezpečně a správným směrem“ dopravní výchovy s městskou policií na dopravním hřišti v Místku. Paní policistky s dětmi zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu, bezpečnostní prvky a povinnou výbavu cyklisty. Na vlastní kůži si děti vyzkoušely jízdu na kole, kde musely dodržovat dopravní předpisy. Projektový den pokračoval celé dopoledne ve škole i ...

Etika na 1. ZŠ a kolem nás

V loňském školním roce se naše škola vydala cestou výchovy k etice. Domníváme se, že nikdo nepochybuje o tom, že se jedná o krok správným směrem. Výchovná složka je bezesporu nedílnou součástí života, tedy i vzdělávání. A jak jinak naše potomky vést k tomu, aby ve společnosti uspěli především jako lidé? Lidé, kteří se umějí domluvit, vhodnou formou sdělit své ...