Novinky z výuky

Učit se můžeme i z pohádky

Pohádka jako psychologický fenomén hraje významnou roli v rozvoji dítěte od raného věku. Má však význam vracet se k ní i u školáků. Posiluje řečové dovednosti, je nenásilným prostředkem  morálního poučení a modeluje u dětí vzorce chování včetně pojetí dobra a zla. A na tom stavěla i naše cesta do pohádky, tentokrát s Červenou Karkulkou.

Příběh holčičky s červenou čepičkou nás ve třídě 2.C provázel celý první listopadový ...

Výprava za ozoboty

Kamarády ozoboty máme sice u nás ve škole, ale i přesto jsme se vydali za dobrodružstvím do nedaleké Ostravy za našimi ozobotími kamarády a něco nového se přiučili. Ve světě techniky nás čekalo 90 zábavných minut.

To že roboti-ozoboti reagují na barvy, které jim nakreslíme na papír, a dokáží měnit barvy, to už jsme se naučili ve ...

Čtvrťáci poznávali les

V rámci projektového dne “ Chráníme les“ se žáci čtvrtých tříd vydali poznávat jeho ekosystém. Pod vedením zkušených odborníků děti tvořily pavučinu, zahrály si lesní pexeso, hmatem poznávaly stromy, v lesním porostu hledaly ukryté kolíčky. Ve skupinkách pomocí lesního materiálu tvořily hmyzí domečky. Děti strávily příjemný den v přírodě a dozvěděly se mnoho zajímavých informací. Na závěr dostaly lesní kloboučky a velkou ...

Lapbook v dějepise

V letošním školním roce jsme v dějepise poprvé vyzkoušeli formu lapbooku. Jde o papírovou složku, ve které žáci zpracovávali zadané téma. Informace čerpali nejen z učebnice, ale i z internetu či jiných zdrojů. Jednotlivé ročníky měly zadána tato témata:

6. ročník – Egypt

7. ročník – Jak se žilo v raném a vrcholném středověku

...

Osmáci ochutnali evropské speciality vlastní výroby

Ve čtvrtek 24. 2. v rámci volitelného předmětu Letem světem i staletími završili žáci 8. ročníku poznávání zvyků a tradic vybraných evropských zemí přípravou tradičních pokrmů.

Ve školní kuchyňce během dvou hodin vznikla pod rukama šikovných kuchařů bohatá hostina, u které jsme v příjemné atmosféře společně poseděli a postupně ochutnali dobroty, které jejich tvůrci doplnili svými recepty a zajímavostmi o vybraném ...

V projektu Začít spolu propojujeme učení s praktickým životem

Možná tomu nevěříte, ale v našem projektu Začít spolu u nás na „jedničce“ je možné téměř vše. Tedy co se moderní výuky týče. Prvňáčci si pro měsíc únor vybrali rozsáhlé téma Lidské tělo. A podívali se na ně ze všech úhlů pohledu.

„Téma jsme tentokrát pojaly s kolegyněmi i dětmi široce. Využili jsme společně rozmanité metody a formy práce – dramatickou ...