Novinky z výuky

Tandemová výuka na 1. stupni

Ve druhém pololetí došlo ke vzájemné spolupráci dvou pedagogů v rámci projektu „Jednička pro budoucnost II“. Tandemová výuka probíhala v předmětech matematika, informatika, anglický jazyk a pracovní činnosti. Společné vzdělávání vedlo ke zlepšení kvality výuky. Ze spolupráce vyučujících vznikly působivé hodiny plné her a zajímavých aktivit. Žáci pracovali se zájmem, byli nadšení.

 

Pavla Valková, Michaela Aldersová

Začít spolu a PEPITO

Ve středu 15. května hrajeme  divadlo  – tak zněla upoutávka na další centra aktivit.  Projektový den ve 2. A zahájil Kašpárek – snad nejznámější dětský divadelní průvodce.  Začali jsme společným sdílením  a vyprávěním –  o zážitcích z divadla, o loutkách, o kulisách, o hercích.

Všichni se ale nejvíce těšili na Divadélko PEPITO  a  maňásky. Ti nás čekali v malé ...

7.B jako vědci!

  • Dnes si žáci 7.B v hodině přírodopisu opět vyzkoušeli, jak pracují vědci. K dispozici měli své nabyté vědomosti, čidla ze sady PASCO a samozřejmě svou zručnost.

A co vlastně naměřili? Zjistili a změřili, jakým způsobem se do listu rostliny dostane voda z půdy – TRANSPIRACE .

Ač byla práce náročná na čas i zručnost při sestavování ...

2.B na školní vilce aneb učit se dá i venku!

Jaro je již v plném proudu a byla by škoda toho nevyužít, a proto jsme se s 2. B vydali za krásným počasím na zahradu školní vilky. Cestou jsme pozorovali okolí, zopakovali si tak názvy některých stromů, které jsme míjeli a rovnou posbírali pár ukázek na „poznávačku“ do naší třídy.

Na školní vilce jsme se pak zaměřili na aktivity etické ...

Hravě s procenty

V pátek 26.4. 2019 se uskutečnila ve třídě 7.C  v hodině matematiky tandemová výuka pod vedením Mgr. D. Gongolové a Mgr. L. Golové. Na začátku hodiny proběhla matematická rozcvička pomocí číselné řady ABAKU (7321942369271441) – žáci hledali všechny příklady, které lze z této řady sestavit. Na základě náhodného výběru kartičky s písmenem pak byli žáci rozděleni do pěti ...

Boření zdí – 2. díl didaktické hry

Vydat se z Francie coby voják Napoleonovy armády a projít Itálii, Egypt, Rakousko i Rusko? Proč ne, i to je možné v nově připravené didaktické hře, kterou si mohli žáci osmých tříd otestovat v průběhu měsíce dubna. Po velice zdařilé únikové hře z doby barokní si děti mohly vyzkoušet další netradiční zážitkovou formu výuky, tentokrát v podobě didaktické hry. Žáci společně řešili nejen praktické úkoly / stavba ...