Novinky z výuky

Osmáci ochutnali evropské speciality vlastní výroby

Ve čtvrtek 24. 2. v rámci volitelného předmětu Letem světem i staletími završili žáci 8. ročníku poznávání zvyků a tradic vybraných evropských zemí přípravou tradičních pokrmů.

Ve školní kuchyňce během dvou hodin vznikla pod rukama šikovných kuchařů bohatá hostina, u které jsme v příjemné atmosféře společně poseděli a postupně ochutnali dobroty, které jejich tvůrci doplnili svými recepty a zajímavostmi o vybraném ...

V projektu Začít spolu propojujeme učení s praktickým životem

Možná tomu nevěříte, ale v našem projektu Začít spolu u nás na „jedničce“ je možné téměř vše. Tedy co se moderní výuky týče. Prvňáčci si pro měsíc únor vybrali rozsáhlé téma Lidské tělo. A podívali se na ně ze všech úhlů pohledu.

„Téma jsme tentokrát pojaly s kolegyněmi i dětmi široce. Využili jsme společně rozmanité metody a formy práce – dramatickou ...

Učíme se programovat – realizace nového ŠVP

Informatické myšlení, programování, logické i technické myšlení je v dnešní době nezbytnou součástí informatiky na naší škole napříč 1. i 2. stupněm.

V prvním pololetí pracujeme s dětmi 5. ročníku se stavebnicí Lego WeDo. Žáci se učí, jak aktivní a zajímavou roli hrají v životě technologie. Vzdělávací program předmětu informatika rozvíjí logické myšlení a schopnost algoritmizovat. Cílem programu je všestranný rozvoj ...

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Již více než pětadvacet let úspěšně probíhá na základní škole národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku výuka žáků prvních až třetích tříd prostřednictvím programu Začít spolu. Propracovaný systém projektového vyučování dbá zejména na učení v souvislostech, staví na aktivním zapojení dítěte do výuky, na společném vzdělávání pro všechny a orientuje se přímo na dítě a jeho ...

Pomáháme s Adrou

Žáci naší školy spolupracují s humanitární a rozvojovou organizací ADRA. Výtvarnou činností na toto téma si děti uvědomí, jak důležité je pomáhat druhým.

Více se dozvíte z našeho plakátu, který rovněž pomáhali vytvořit naši žáci.

Pavla Valková a Pavla Warzechová

Projektové vyučování v programu Začít spolu jede na frýdecké „Jedničce“ na plné obrátky

Osmdesát prvňáčků naší základní školy prošlo na začátku září adaptací na školní prostředí a režimové změny v souvislosti se začátkem školní docházky. Již od svého školního startu si naši nejmenší vyzkoušeli práci v centrech aktivit v programu Začít spolu, který je doprovází hned ve třech prvních třídách prvního stupně.

„Díky projektům a aktivitám v centrech se děti učí táhnout za jeden provaz,“ vysvětlila vedoucí projektu v prvních ročnících Nikola Plasgurová a pokračovala: „Začátek jsme zaměřili na pravidla chování ve škole i k sobě navzájem.“ Hravou formu zvolila i učitelka 1.A  Kateřina ...