Dějepis +

Paní učitelky Ivana Klečková a Ingrid Raabová se ve školním roce 2021/ 22 a 2022/ 23 účastní projektu Dějepis +. Tento projekt, který je zaměřen na proměnu a obohacení metod výuky, je pokusně ověřován v hodinách dějepisu v devátých třídách a je do něj zapojeno 218 základních a středních škol v České republice. 

V hodinách dějepisu je uplatňována forma badatelské výuky. Žáci se učí na základě historických pramenů vyvozovat závěry a zaujímat k minulosti vlastní názor, nikoliv jen pasivně přebírat hotová fakta. 

Na projektu Dějepis + spolupracují odborníci z Ústavu totalitních režimů a Národní pedagogický institut ČR pod záštitou MŠMT. Projekt Dějepis + je jedním z nástrojů k naplňování cílů ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030 +. 

Vyučující dějepisu, kteří se do projektu přihlásili, se pravidelně scházejí se svým koordinátorem, kde si sdělují své zkušenosti a kde získávají nové poznatky a úkoly. V hodinách dějepisu pak vše prakticky zkoušejí a tím si ověřují, do jaké míry metody a formy práce žáky zaujaly, jaké měli žáci postřehy a jak se vyvíjí jejich historická gramotnost.