„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“

„Polytechnika aneb robotů se nebojíme“
je název společného projektu v rámci MAP Frýdek-Místek II, jehož realizace bude zahájena v průběhu letošního listopadu. Schválený projekt je výsledkem zahájené spolupráce mezi našimi školami (Základní škola P. Bezruče, Frýdek-Místek a Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) v oblasti robotiky. Do projektové činnosti budou zapojeny i další organizace (např. Základní škola Fryčovice, příspěvková organizace) a soukromé firmy.

Cílem projektové aktivity je představit možnost, jak zakomponovat robotiku do běžného vyučování v základní škole. Na metodických setkáních s pedagogy zapojených škol budou nabídnuty způsoby, jak žáky dovést k základům programování, rozvíjet jejich logické a matematické myšlení a kreativitu.

Nosným prvkem bude sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy a institucemi. Pedagogové získají prostřednictvím aktivity podporu rozvoje digitálních kompetencí, aby byli schopni představit a současně aplikovat robotiku jako součást polytechnického vzdělávání ve výuce nejen na základních školách.

Workshopy pro zájemce z dalších škol, s cílem představit způsoby implementace robotiky do školních vzdělávacích programů, a to včetně základního proškolení v oblasti programování a práce s roboty, proběhnou v období březen – listopad 2020.

Za tým řešitelů
Mgr. Zbyněk Šostý a Mgr. Renata Válková