Novinky z výuky

Výuka robotiky s LEGO WeDo 2.0 v 5. ročníku

Žáci 5. ročníku naší školy se od října 2018 názorně seznamují  s robotikou a poznávají základní principy kódování.

Díky použití stavebnic Lego WeDo a následného programování se učí stanovit si cíl, pracovat v týmu a nalézat alternativní řešení. V průběhu realizovaných aktivit lze u nich pozorovat rozvíjející se kritické myšlení, kreativitu, odpovědnost, pečlivost a trpělivost.

Během podzimu pracovali na velmi odlišných projektech jako ...

Vánoční ozoboti aneb další díl výuky robotiky v 5. A

Před Vánocemi si žáci 5. A užili hodinu s Ozobotem – Santa Clausem

Ozobot každé skupiny žáků měl za úkol roznést dárky do všech domů a splnit po cestě několik úkolů nebo se vyhnout nástrahám. Problém jsme měli ve čtení ozokódů. Ozobot někdy načetl zelenou barvu jako černou nebo modrou a vydal se tedy jinou cestou. Společně jsme se ...

Krabice od bot – 3. C pomáhá

Třída 3. C se zapojila do akce Krabice od bot.

Zabalili jsme 13 dárečků pro děti z chudých rodin a teď už jen doufáme, že i ony budou mít radostnější Vánoce.

Děkuji všem žákům a rodičům za přispění věcí do balíčků a možnost udělat tak něco dobrého.

Přejeme krásné Vánoce.

 

Výuka robotiky s využitím LEGO WeDo aneb „Co již umíme“

Vážení rodiče,

před několika týdny jsme vás informovali o zahájení výuky robotiky v 5. ročníku naší školy. Nyní vám musíme s radostí sdělit, že vše probíhá bez technických potíží a co je hlavní, za velkého zájmu dětí. Podle zpracovaného plánu žáci absolvují 10 výukových lekcí a to do poloviny ledna 2019. Na doposud nezapojené páťáky čeká tato novinka od února ...

Etická výchova na 1. stupni

Od letošního školního roku vyučujeme na prvním stupni etickou výchovu.  Ta je implementována do našeho ŠVP  průřezově do jednotlivých vyučovacích předmětů, hlavně ale do předmětu český jazyk.

Ve výchovném působení klademe důraz na týmovou a kooperativní činnost. V komunitních kruzích a v projektech pracujeme s vlastním prožitkem a sdílením zkušeností. Zážitková metoda a učení posilováním žádoucího chování patří mezi nejčastěji používané ...

První kroky při výuce robotiky s využitím LEGO WeDo

Jak jsme začínali?

Po počátečním představení stavebnic Lego WeDo, vysvětlení pravidel nutných pro vlastní práci, roztřídění dílu a ukázce spojení základní jednotky s PC přes Bluetooth se v úvodních hodinách žáci začali seznamovat s ovládáním aplikace WeDo. A co dovedeme po třech lekcích? – viz fotografie

Za tým pedagogů (Mgr. Maršálek, Mgr. Literák, p. Aldersová)

koordinátor ICT ...