Třídění odpadu

Od 1.10. jsme se zapojili do projektu – TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU.
Stali se tak součástí vzdělávacího programu „ TONDA OBAL NA CESTÁCH“. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Proto i naše škola chce jít příkladem, vést žáky k odpovědnému chování a být vzorem pro další generace. Navíc papír, který tímto získáme, poputuje dál do školního sběru. Tříděním odpadu chráníme životní prostředí. Tak vstávat a třídit! Proč? Protože to má smysl! 🙂