Etika na 1. ZŠ a kolem nás

V loňském školním roce se naše škola vydala cestou výchovy k etice. Domníváme se, že nikdo nepochybuje o tom, že se jedná o krok správným směrem. Výchovná složka je bezesporu nedílnou součástí života, tedy i vzdělávání. A jak jinak naše potomky vést k tomu, aby ve společnosti uspěli především jako lidé? Lidé, kteří se umějí domluvit, vhodnou formou sdělit své požadavky, říci si o pomoc. Ale také naopak…lidé, kteří nejsou slepí a lhostejní, neváhají nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují.

 

K tomu je ovšem nutné osvojit si celou řadu dovedností, kterým se v současné době říká „měkké“ tzv. “soft skills“. A tak se s dětmi učíme komunikovat, spolupracovat, řešit problémové situace a konflikty, ovládat své emoce, přijímat kritiku, „číst“ řeč těla, vyjednávat, přistoupit na kompromis, zvládat zátěžové situace. Vedeme je k samostatnosti, plánování a organizování, k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a činy, hledání nových řešení, přizpůsobení se různým situacím.

 

Etická výchova slouží k pochopení pocitů a emocí jak svých, tak lidí kolem sebe, ale učí také respektu a úctě k druhým . Že je toho mnoho a že se jedná o náročné úkoly? Ano, toho jsme si vědomi, a proto se etická výchova vyučuje na naší škole již od první třídy, kde se děti učí elementárním dovednostem. Žáci druhých a třetích tříd se jedenkrát měsíčně setkávají se školní psycholožkou a metodičkou prevence, s nimiž se prostřednictvím programu Druhý krok věnují výchově emoční. A tak jsou lépe připraveni na složitější etická témata, kterými se zabývají v následujících ročnících. Na druhém stupni se etice nejvíce věnujeme v hodinách výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, ale vzhledem k implementaci etiky do našeho školního vzdělávacího programu prolíná EV ostatními vyučovacími předměty.

 

Doufáme, že dětem tato průprava pomůže lépe se zorientovat ve společnosti, vytvořit si vlastní skutečné hodnoty a přijmout za své obecně platné etické normy. Věříme, že se díky etické výchově podaří na naší škole otevřít bránu pozitivních mezilidských vztahů a že metody EV pomohou žákům vytvářet si své vlastní úsudky.

 

Mgr. Drahotuská, Mgr. Slíva, Mgr. Plasgurová