Deváťáci se rozloučili s Pascem

V dnešních posledních dvou hodinách  volitelného předmětu „Příroda vědecky a hrou“ se třída 9.C   rozloučila s tímto předmětem badatelsky orientovanou výukou s měřící sadou Pasco.  Žáci pracovali na těchto  úlohách –

1, Foukání do vody  – Co se stane, když budeme usilovně vyfukovat vzduch z plic a jak se bude měnit pH destilované vody.
Žáci nejdříve stanovili hypotézu a poté vyfukovali oxid uhličitý do vody a měřili pH. Zkusili zodpovědět příčinu změny pH.
2, Sůl nad zlato –  Které roztoky jso vodivé?  Žáci v této úloze dostali neznámý roztok a měli určit jestli je  tento roztok roztokem slz. Pracovali se sondou vodivosti, měli k dispozici destilovanou vodu, pitnou vodu, slanou vodu, sladkou vodu a minerální vodu.
Opět  nejprve stanovili hypotézu a poté měřili vodivost jednotlivých roztoků.

Žáci pracovali s velkým zájmem a nadšením, byli schopni samostatné badatelské práce.