Bezpečně a správným směrem

Jako každý rok se žáci 4. tříd zúčastnili v rámci projektu „Bezpečně a správným směrem“ dopravní výchovy s městskou policií na dopravním hřišti v Místku. Paní policistky s dětmi zopakovaly dopravní značky, pravidla silničního provozu, bezpečnostní prvky a povinnou výbavu cyklisty. Na vlastní kůži si děti vyzkoušely jízdu na kole, kde musely dodržovat dopravní předpisy. Projektový den pokračoval celé dopoledne ve škole i venku. Soutěžily v poznávání dopravních značek a kreslily je na chodník. Všem se projektový den moc líbil a ještě si k tomu odnesly i důležité poznatky pro život.