Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Program „Začít spolu“ na „Jedničce“ jede na plné obrátky

Již více než pětadvacet let úspěšně probíhá na základní škole národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku výuka žáků prvních až třetích tříd prostřednictvím programu Začít spolu. Propracovaný systém projektového vyučování dbá zejména na učení v souvislostech, staví na aktivním zapojení dítěte do výuky, na společném vzdělávání pro všechny a orientuje se přímo na dítě a jeho potřeby. Rodič vystupuje jako partner projektového vzdělávání.

„Náš vzdělávací projekt navazuje v prvním ročníku na způsob vzdělávání předškolních dětí ve frýdecké mateřské škole Beruška a staví na dovednostech a návycích týmové spolupráce, které si děti z mateřinky do první třídy přinášejí,“ popsala projektové začátky dětí programu Začít spolu učitelka Jitka Hanáková a doplnila: „Do přípravy projektu se snažíme zapojit celou rodinu. Děti sbírají materiály a informace na dané téma. Nedílnou součástí této přípravy je i spolupráce s rodinou.“ Ve třídě předchází samotné činnosti dětí ranní motivační kruh, v němž si žáci povídají o tématu, dělí se do skupin, rozdělují si role, učí se spolupracovat a navzájem si pomáhat. Současně se učí sebekriticky ohodnotit práci svou i práci skupiny. Práce v týmech je pro děti poučná a plná dobrodružství, nevnímají ji jako učení, spíše jako hru a zábavu, a přitom udělají kus práce.

Celý projekt je na naší škole postavený na úzké spolupráci mezi jednotlivými vyučujícími v ročníku. „Určitě stojí za zmínku projekt Jablíčko, který uskutečnily letos na podzim první ročníky. Téma jablka se prolínalo dva týdny nejen matematikou a českým jazykem, ale i ateliérem a centrem objevů,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Antonie Landová a dále řekla: „Aby byla náplň projektového dne co nejpestřejší, podělily se učitelky navzájem o své nápady a připravily pro děti nejrůznější motivační aktivity, zajímavé pracovní listy i výtvarné náměty. A protože nesmí chybět ani praktická zkušenost, upekli si prvňáčci ve skupinkách jablečné štrůdly.“

Je to právě tematické zaměření projektů, které dětem umožňuje spojit učení s praktickým životem, s tím, co denně prožívají a s čím se setkávají. Jedná se o zkušenostní učení zážitkovou formou, které respektuje zájmy dětí a jejich předchozí životní praxi. Trvalost a fixace takto získaných poznatků je mnohem hlubší a dlouhodobější oproti klasickým formám vzdělávání.

Třídy, které Jitka Hanáková v rámci programu Začít spolu zaštiťuje, jsou již ve třetím ročníku. „Právě probíráme široké téma Naše obec, v němž se žáci aktivně seznamují s městem Frýdek-Místek. Učí se o historii a vzniku města, zajímavostech a významných budovách. Poutavá byla i prohlídka místního zámku a brzy na třeťáky čeká také večerní hra přímo na frýdeckém náměstí, v níž děti budou hledat historické symboly na budovách,“ popsala současnou projektovou náplň Jitka Hanáková.

V projektech se střídají nejrůznější náměty, které korespondují jednak s učivem, ale i s děním v přírodě a ve světě. Širšími bloky, kterým se děti v ‚Začít spolu‘ věnují, bývají například přírodní děje, zvířata a přírodniny spojené se střídáním ročních období, včely, písmo, i nejrůznější krajové zvyky a obyčeje. Kromě získávání poznatků však učitelé vedou své žáky ke kladnému vztahu k přírodě a podporují nejrůznější environmentální aktivity.

Frýdecká „jednička“ je však i průkopníkem a propagátorem nevázaného písma Comenia Script, které je mnohem lehčí na osvojení, lépe čitelné a děti při něm podstatně méně chybují. Je to písmo vhodné i pro děti s poruchami učení.

Protože v této složité době není umožněno fyzicky navštívit projektovou výuku přímo ve třídě, můžete se do naší výuky podívat alespoň virtuálně na sdílených videozáznamech z minulého školního roku. Inspiraci při svém rozhodování, zda se vaše dítě bude vzdělávat v programu Začít spolu, naleznete i na webových stránkách https://www.zacitspolu.eu.

Videa představující program Začít spolu, včetně videoukázek z jednotlivých tříd si můžete prohlédnout zde nebo v novém okně.