Lapbook v dějepise

V letošním školním roce jsme v dějepise poprvé vyzkoušeli formu lapbooku. Jde o papírovou složku, ve které žáci zpracovávali zadané téma. Informace čerpali nejen z učebnice, ale i z internetu či jiných zdrojů. Jednotlivé ročníky měly zadána tato témata:

6. ročník – Egypt

7. ročník – Jak se žilo v raném a vrcholném středověku

8. ročník – Průmyslová revoluce

9. ročník – II. světová válka

U žáků tato forma shrnutí učiva měla úspěch. Mnohé lapbooky byly velice nápaditě zpracovány. Kromě textu nechyběly ani obrázky, skládačky a bibliografické údaje, odkud žáci uvedené informace čerpali.