Učíme již v moderní učebně

Od ledna 2015 probíhá výuka, zejména přírodopisu a zeměpisu, v nové učebně přírodních věd, která byla vybudována v rámci programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, Výzvy č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách, kterého se naše škola úspěšně zúčastnila. K základnímu vybavení učebny patří specializovaný nábytek, interaktivní tabule, vizualizér, mikroskopy, dalekohledy, anatomické modely, glóbusy, sady zeměpisných map, měřící systém PASCO a konvertibilné notebooky pro všechny žáky s připojením k WIFI.  Vzhledem k určitému zdržení při zadávání veřejných zakázek budou žáci se všemi pomůckami pracovat v plném rozsahu asi od poloviny března. Věřím, že moderní vybavení přispěje k vyššímu zájmu o přírodní vědy a zvýší efektivitu využívání ICT ve výucena naší škole.
Za projektový tým Zbyněk Šostý, ředitel školy