OP VVV

Projekt – Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Vážení rodiče, pedagogové, žáci

dalším významným úspěchem naší školy je zařazení mezi 42 českých základních škol, které budou, v našem případě od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, realizovat projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP.

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních ...