Projekt – Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Vážení rodiče, pedagogové, žáci

dalším významným úspěchem naší školy je zařazení mezi 42 českých základních škol, které budou, v našem případě od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, realizovat projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP.

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Cíle bude dosaženo podporou vzájemného učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory v oblasti přírodovědných předmětů. Zkušenosti budou předávány právě vzájemným síťováním škol, které v současné době v českém prostředí absentuje. 

Klíčovým nástrojem pro rozvoj kreativity bude experiment, k jehož dosažení budou v rámci projektu zakoupeny pomůcky, které podnítí a dopomohou rozvoji kreativity žáků. V rámci projektu budou zpracována metodika, která se stane součástí školního vzdělávacího plánu (ŠVP). Sekundárně by měl projekt dopomoci k podnícení profesní orientace jednotlivých žáků právě směrem k přírodním vědám.

Další informace budou zveřejněny v lednu 2018.

Realizační tým, který bude pracovat ve složení Mgr. Zbyněk Šostý , Mgr. Daniela Gongolová a Mgr. Miloš Glomb bude pravidelně zveřejňovat informace z realizace a to včetně pozvánek na akce, které budou probíhat i na naší škole.

webové stránky projektu – odkaz