Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnosti

 

 

Multimediální učebny vybudované v rámci projektu „Škola pro všechny“ jsou pilířem naší výuky a to nejen informatiky a multimediální výchovy.

„Na své“ si přijde i matematika, cizí jazyk a další předměty…

Za realizátory

Z. Šostý