Projekt „Škola pro všechny“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005412 v době udržitelnosti

 

 

Vážení,

informuji Vás, že hlavní a vedlejší aktivity projektu, tzn.:

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • pořízení vybavení budov a učeben (obměna HW, SW a vnitřního zařízení ve 2 multimediálních učebnách),
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – v rámci projektu řešeno vybudování bezdrátové sítě WIFI, rozšíření serveru a rychlost přenosu dat v síti,
  • úprava zeleně a venkovního prostranství,

stále slouží našich žákům a pedagogům. Díky danému vybavení můžeme od 1. 9. 2021 zahájit realizaci nového ŠVP v oblasti informatiky.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy