Primární prevence – besedy pro rodiče

Pozvánka pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu:

Dítě na internetu (29. 2. 2024, 16:00)

Obsah: rizika sociálních sítí, chyby v elektronické komunikaci, sexting, kybergrooming, kyberšikana, netolismus, možné  řešení, prevence, Family Link, E-bezpečí.

 http://www.poradna-ostrava.cz

 Poradna pro primární prevenci Ostrava, z. s.
Bezručova 507/12, 743 01 Bílovec
IČO: 015 05 491

E-mail: pppp.ostrava@seznam.cz
Tel: 732 508 463

Tomáš Velička
ředitel poradny

Akce jsou realizovány v rámci projektu OP JAK „Jednička pro budoucnost IV“

Akce se uskuteční ve školní jídelně, vstup do školy z Husovy ulice – vchod u školní jídelny.

Těšíme se na setkání.