Školská rada 2021 – 2024

Vážení,

informuji Vás, že do školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, byli zvoleni nebo jmenováni za:

  • zřizovatele – Mgr. Marcela Šebestová, Mgr. Martin Sysala,
  • zákonné zástupce nezletilých žáků – Jana Vašutová, Mgr. Lukáš Delong,
  • pedagogické pracovníky – Mgr. Antonie Landová, Mgr. Lukáš Slíva.

Funkční období je stanoveno od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024.

Všem členům osobně blahopřeji.

Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy